Mediawijs advies

Nieuw aanbod vanaf 2017-2018

Het internet, de sociale media en de digitale media bieden heel wat kansen, maar helaas ook kopzorgen ! Daar wil ik je vanaf helpen met mediawijs advies. Enkele voorbeelden binnen de 7 thema’s waarop ik focus in mijn presentaties :

Enkele voorbeelden :
 1. Grenzen & afspraken :
  • Wil je feedback geven bij onze ontwerptekst met afspraken rond het omgaan met sociale media ?
 2. Informatie & communicatie :
  • Wat denk je over (deze app) als communicatiemiddel tussen de klasleerkracht en de ouders ?
 3. Digitaal pesten :
  • Een delicate online pestsituatie : welke stappen zetten we best ?
 4. Online privacy :
  • Schend je als leerkracht de privacy van je leerlingen als je die stiekem volgt op Facebook ?
 5. Reputatie & imago :
  • Er wordt gezegd dat ik online sta in een privé-filmpje. Ik maak me zorgen over mijn reputatie op school. Wat nu ?
 6. Seksualiteit online :
  • We willen de leerlingen sensibiliseren rond de risico’s bij sexting. Heb je voor ons een goede filmclip ?
 7. Veilig internet & ICT :
  • Ik wil voor een les eenzelfde effect gebruiken als in jouw Keynote-presentaties. Wil je dit als voorbeeld toepassen op mijn ontwerp ?

Hoe werkt het ?

Vrij eenvoudig :

 1. Je stelt je vraag via het contactformulier advies. Je kunt dit aanvullen met extra info, naar keuze mondeling of schriftelijk.
 2. Er worden afspraken gemaakt mbt :
  • de afhandeling
  • de nodige tijd
  • de kostprijs
 3. Je krijgt advies :
  • mondeling tijdens een contactmoment (telefonisch, online of bij mij thuis in Aalst)
  • of schriftelijk (digitaal of op papier)
 4. Je betaalt na ontvangst van de factuur.

Tip : Mondelinge communicatie is persoonlijker en gaat het snelst; schriftelijke communicatie is tastbaar, maar vraagt meer tijd. Beide kunnen ook gecombineerd worden, bv. eerst een contactmoment, gevolgd door een schriftelijke neerslag. 

Print Friendly, PDF & Email