Zomercursus mediawijsheid

Kijk nou eens, wat een mooie kans: vanaf 6 juli kun je (gratis!) meedoen aan de cursus, zodat u tijdens de zomer uw mediawijsheid op peil kunt houden of zelfs kunt verbeteren. Wie wil dat nou niet?

Media LIT: Overcoming Information Overload. Take control of information overload and make media serve you better.

Onder leiding van Dan Gillmor. Voor wie nog geen idee heeft wie dat is, zie hier.

Zijn laatste boek is overigens hier gewoon als pdf op te halen: Mediactive (alweer zo’n goede tip!) Het boek is de basis voor de online cursus (MOOC).

De cursus begint op 6 juli en duurt zeven weken, dus je bent zowat klaar als het nieuwe schooljaar weer begint. Er is een prachtig programma, kijk maar:

 • Week 1 – How media have changed; key principles for becoming an active user of media; and why media/news literacy is so important in a data-saturated environment. What it means to be a critical thinker.
 • Week 2 – Be skeptical of everything, but not equally skeptical of everything. Why judgement is so important. More on why we all need a personal credibility scale. We’ll look at the two-sides fallacy, understanding risk (statistical), social media and the velocity of information.
 • Week 3 – BS detection with Howard Rheingold. Slant vs. opinion; astroturfing and native advertising, where to find credible information.
 • Week 4 – Opening our minds: Escaping echo chambers and filter bubbles. Recognizing “confirmation bias” in ourselves, not just others. Seeking out opposing views and other cultural worldviews.
 • Week 5 – Literacy is also creation: Principles of creating media with integrity: Ownership of media, tools for creating media, legal and ethical issues in media creation, integrity in creating media.
 • Week 6 – Trust and reputation in a saturated media landscape. How media providers engender trust (or mistrust), fact-checking, transparency, community. How we in the audience can help our information providers be more trustworthy. Why we – audiences and information providers alike – need to adopt a “slow news” approach.
 • Week 7 – Next steps: How you can put all of this into long-term action; why you should be a media literacy advocate (and how to do it). Plus: resources for parents and teachers.

Dus?

Inschrijven kan hier.

Bron : Bureau Jeugd & Media

Ik heb me alvast ingeschreven voor de cursus. Dank, Justine Pardoen voor de tip !

Vanaf 1 september 2015 is er voor leerlingen SO van de 1e, 2e en 3e graad het nieuwe programma ‘Digitale geletterdheid’. Die programma’s bevatten nu reeds elementen die aan bod komen in de cursus. Ik hoop elementen uit de cursus te kunnen verwerken in de programma’s, uiteraard op het niveau van de leerlingen.

Print Friendly, PDF & Email

Nieuw : alle sessies krijgen één goedkoper tarief

Revolutie in het prijzenbeleid van Internetvaardig : vanaf 1 september 2015 gaan alle bestaande tarieven de schop op. Ze worden vervangen door 1 goedkoper tarief voor àlle sessies (lezingen, presentaties, workshops) voor àlle doelgroepen (leerlingen, schoolpersoneel, ouders, anderen).

Meest opvallend aan het nieuwe tarief is de kostprijs per deelnemer in plaats van per sessie. Dat is normaliter ook het enige wat je betaalt. Van reiskosten en administratiekosten is geen sprake meer.

Het tarief per deelnemer varieert (zoals voorheen) volgens deze parameters :

 1. Aantal deelnemers : hoe meer deelnemers, hoe lager de prijs per deelnemer. Let wel : per sessie betalen kleinere groepen in totaal minder dan grotere groepen.
 2. Sessieduur : een kortere sessie kost minder dan een langere sessie. Let wel : een kortere sessie kost niet zòveel minder; een langere sessie kost niet zòveel meer.
 3. Aantal sessies : hoe meer sessies je boekt, hoe lager de prijs per deelnemer.

Enkele voorbeelden :

 • Vb. 1 : een sessie van 2 lesuren voor 100 leerlingen kost €5,00 per leerling. Boek je 3 sessies, dan betaal je slechts €4,00 per leerling.
 • Vb. 2 : een ouderavond van 1,5 uur voor 50 deelnemers kost €7,50 per deelnemer of €375 all-in. Als die ouderavond 2 uur duurt, is dat €8,75 per deelnemer of €437 all-in.
 • Vb. 3 : een workshop van 2 uur voor 30 deelnemers kost €13 per deelnemer. Bij 2 workshops op dezelfde dag betaal je maar €11,25 per deelnemer.
 • Vb. 4 : een lezing van 2 uur voor 80 leraren kost €6,25 per deelnemer. Zijn er 100 leraren, dan verlaagt de prijs naar €5,50 per deelnemer.

95% van alle sessies kosten nu een beetje minder tot behoorlijk minder dan voorheen. Het grootste voordeel is er voor deze 3 groepen : 1/ volwassenen, 2/ groepen met minder dan 70 deelnemers en 3/ de scholen die verderaf liggen van Haaltert (OVL).

Wil je weten wat het nieuwe tarief is voor wat jij wenst ? Download het document ‘Internetvaardig tarieven 1516‘ (PDF). Of contacteer me.

Wie reeds geboekt heeft voor het komende schooljaar, mag gerust zijn : je geniet het goedkoopste tarief.

Print Friendly, PDF & Email

Jongeren voelen druk om te cyberpesten

Cyberpestkoppen zijn ervan overtuigd dat leeftijdsgenoten pesten via het internet en de gsm goedkeuren, en geven aan dat ze vaak druk ervaren om eraan mee te doen. Dat blijkt uit het onderzoek van Sara Pabian (UAntwerpen) waarbij 2.000 Vlaamse jongeren tussen 10 en 17 jaar twee jaar lang werden opgevolgd.

Uit de enquêtes blijkt dat daders vaak denken dat cyberpesten nu eenmaal de norm is onder jongeren. Bovendien gaven jongeren aan dat er soms zelf verwacht wordt dat ze (ook) cyberpesten.

Een ander belangrijk kenmerk van cyberpestkoppen is hun “mensenkennis”. Daders van cyberpesten zijn goed in het inschatten van wat andere jongeren denken, doen en voelen. “Voor meer subtiele vormen van pesten kan de “sociale” intelligentie zorgen voor het machtsonevenwicht tussen dader en slachtoffer”, zegt Pabian. “Daders zijn vlot in de omgang met andere jongeren, terwijl slachtoffers dat meestal niet zijn en bang zijn om bekritiseerd te worden door anderen. Dat maakt van hen een gemakkelijke prooi.”

Daders van cyberpesten hebben wel vaker een slechte relatie met leerkrachten. “Cyberpesten gaat vaak gepaard met ander probleemgedrag zoals pesten op school en zich afzetten tegen andere schoolnormen.”

Bron : De redactie

Het onderzoek van Sara Pabian plaatst 3 elkaar versterkende aspecten rond digitaal pesten in de kijker :

 1. Digitaal pesten is deel van een jongerencultuur.
 2. Digitale pestkoppen zijn sociaal sterk.
 3. De relatie digitale pestkop – leraar is slechter.

Dit plaatst opvoeders voor een grote uitdaging :

 1. Werken aan een positieve omgangscultuur.
 2. Sociaal sterke leerlingen stimuleren tot positief sociaal gedrag.
 3. Werken aan een betere relatie met (ex-)pesters.

De presentaties voor leerlingen willen alvast de eerste 2 bevorderen :

 1. Omstaanders worden bewust gemaakt van het effect van het liken van een pestbericht en worden gestimuleerd om te durven reageren op digitaal pesten.
 2. Positief sociaal gedrag wordt gepresenteerd als gedrag waar iedereen beter van wordt, ook de pester.

Meer info bij de programma’s over digitaal pesten voor de diverse doelgroepen en bij de items over digitaal pesten.

Print Friendly, PDF & Email

Mediawijze sessies in 2015-2016

Schooljaar 2014-2015 was fantastisch !

Ik mocht zoveel fijne presentaties, lezingen en workshops geven aan een publiek van 10 tot 60 jaar en groepen van 10 tot 200 deelnemers. Volgend schooljaar wordt mijn 15e jaar als spreker en het 4e jaar als voltijds zelfstandig spreker : ik kijk er nu al naar uit !

Wil je graag dat ik volgend schooljaar kom, dan is het moment daarvoor aangebroken. Gebruik bij voorkeur de contactpagina op deze website : zo ben je zeker dat je alle nodige informatie bezorgt. En denk eraan : als de datum voor jullie school belangrijk is : boek vandaag nog, morgen kan die al bezet zijn !

Heb je een collega (van een andere graad of school) die reeds gedacht heeft aan een sessie ? Vertel hem/haar dat het nù het moment is om te boeken.

Wat mag je verwachten in 2015-2016 ?

Verwacht hetzelfde kwaliteitsaanbod

Sinds dit schooljaar kon je voor elke doelgroep kiezen uit meerdere programma’s en items. Dat werkt prima, zo blijkt. Het maakt dat ik elke dag iets anders kan brengen, wat voor mij als spreker best fijn is.
In de komende maanden worden alle items geüpdatet – zodat ze mee zijn met de internetactualiteit – en komen er enkele nieuwe items bij.

Verwacht een passend tarief

Update : Vanaf volgend schooljaar is er 1 goedkoper tarief voor alle sessies en doelgroepen. Meest opvallend aan het nieuwe tarief is de kostprijs per deelnemer. Meer info.

Verwacht een degelijk geluid

Sinds nieuwjaar breng ik zelf een active speaker mét 2 micro’s mee. De voorbije maanden was ik versteld van de geluidskwaliteit, ook bij grotere groepen ! Dat betekent dat een projector en projectiescherm in de meeste situaties volstaan. En een beeld- en elektriciteitskabel tot bij de spreker. Toch beveel ik aan dat de school geluidsapparatuur achter de hand houdt voor het geval de Wet van Murphy toeslaat. Meer info.

Verwacht een boekingstop

De voorbije jaren hadden de sessies voor leerlingen van de 1e graad secundair onderwijs veel succes en bleek een boekingstop nodig om ook de andere doelgroepen een kans te geven. Het leek er even op dat dit schooljaar ook de 2e en 3e graad secundair onderwijs een boekingstop zouden krijgen, maar dat bleek gelukkig niet nodig. Als het zo ver komt, lees je het op de website. Meer info.

Print Friendly, PDF & Email

Professoren willen kenniscentrum tegen pesten

In een open brief in De Morgen pleiten 18 professoren voor een Vlaams kenniscentrum tegen (cyber)pesten. Volgens de schrijvers is er veel goede wil bij de scholen, maar ontbreekt het hen aan knowhow voor een juiste aanpak, en treden ze pas op als het fout loopt.

“Eén van de voornaamste redenen hiervoor is het ontbreken van knowhow. Vlaamse scholen willen het pesten wel aanpakken, maar weten niet hoe en ervaren een gebrek aan professionele ondersteuning.”

De auteurs pleiten dan ook voor een gestructureerde aanpak. Ze denken aan gerichte maatregelen zoals een coaching van het schoolpersoneel, hen bijstaan met advies, en aan preventie en detectie. Het zou goed zijn dat dit alles een concreet gezicht krijgt in de vorm van een kenniscentrum. Voorbeelden uit het buitenland (Nederland, Zweden, Ierland, VS, …) tonen volgens de auteurs aan dat een “onafhankelijk multidisciplinair kenniscentrum” werkt. “Scholen (en andere actoren) weten dan dat er een plaats is waar alle beschikbare knowhow wordt gebundeld, en waar ze met hun vragen terecht kunnen.”

De auteurs gaan nog een stapje verder, en vragen dat er een soort draaiboek met minimale vereisten komt waaraan elke school zou moeten voldoen in de strijd tegen pesten en cyberpesten. “Dat zou geen taboe mogen zijn. Landen als Zweden, Nederland, Engeland, Finland, … maken veel duidelijker wat ze van elke school verwachten. Het kenniscentrum kan scholen voorzien van een adaptief, richtinggevend verwachtingskader waarop zij hun actieplan en alle daaraan gekoppelde initiatieven kunnen afstemmen.”

Bron : De redactie

Schitterend voorstel ! Het kan de expertise die reeds in Vlaanderen aanwezig is, groter maken en meer zichtbaarheid geven.

Ondertussen kunnen scholen, zoals voorheen, hun pestbeleid kracht bij zetten met de presentaties over digitaal pesten voor leerlingen basisonderwijs, leerlingen secundair onderwijs 1e graad, 2e graad en 3e graad, alsook voor ouders.

Print Friendly, PDF & Email

Hoe je accounts verwijderen ?

Hoe je Facebook-account verwijderen ?

Een Facebook account voorgoed verwijderen was vroeger erg lastig, nu niet meer. Volg daarvoor de volgende stappen:

Stap 1 : inloggen
 • Open Facebook.com in je webbrowser.
 • Log in met je account.
Stap 2 : Je gegevens downloaden
 • Klik rechtsboven de pagina op de omgekeerde driehoek.
 • Selecteer in het menu de optie ‘Instellingen’ en daarna ‘Algemeen’.
 • Download eventueel je gegevens via de knop ‘Een kopie downloaden van je Facebook-gegevens’.
Pauze
 • Als je twijfelt of je je account op Facebook écht weg wil, zet je de volgende stap NIET : je kunt immers NIET meer terug !
 • Zolang je twijfelt, is het beter om een Facebook-pauze te nemen. Je kunt dat doen door je account tijdelijk te deactiveren of op non-actief te zetten. Ga daarvoor naar deze pagina en klik op ‘Je account deactiveren’.
Stap 3 : Je account verwijderen
 • Ga naar deze pagina in het helpcenter van Facebook om je account te verwijderen.
 • Klik op de knop ‘Mijn account verwijderen’.
 • In de dagen en weken nadien krijg je mail van Facebook met het verzoek om opnieuw in te loggen of een nieuw account aan te maken. Als je nog steeds zeker bent van je keuze om geen account op Facebook te hebben, ga je daar NIET op in.

Hoe je Google-account verwijderen ?

Wil je je Google Account verwijderen ? Het verwijderen van een Google account is zeer eenvoudig. Let op : je verwijdert hiermee ook alle accounts die eraan gekoppeld zijn, zoals Gmail, YouTube etc.

Stap 1 : Inloggen
 • Open Google.be
 • Log rechtsboven in met je account.
Stap 2 : Je gegevens downloaden
 • Klik rechtsboven de pagina op de omgekeerde driehoek.
 • Selecteer de optie ‘Account’ en daarna ‘Gegevenstools’.
 • Download eventueel je gegevens via de knop ‘Te downloaden gegevens selecteren’.
Pauze
 • Als je twijfelt of je je account op Google écht weg wil (en dus ook Gmail, YouTube, …) , zet je de volgende stap NIET : je kunt immers NIET meer terug !
Stap 3 : Je account verwijderen
 • Ga terug naar de pagina ‘gegevenstools’ of klik op deze link.
 • Klik op ‘Account en gegevens verwijderen’.
 • Je komt op een pagina waarop staat vermeld wat de gevolgen zijn als je je Google account verwijdert. Vink alle services aan, vul opnieuw je wachtwoord in en klik ten slotte op Google-account verwijderen. Je krijgt vervolgens de melding dat je Google account succesvol verwijderd is.

Andere accounts verwijderen

Er zijn meerdere sites die zich hierin specialiseren :

Let op : het is best mogelijk dat een pagina niet meer actueel is. Is de informatie die je krijgt niet meer correct, probeer dan een andere site.

Item ‘261 Je online privacy bewaken‘ gaat hier onder meer over.

Print Friendly, PDF & Email

Facebook in 2015 : vijf vragen en antwoorden

Over de nieuwe gebruikersvoorwaarden van Facebook is veel te doen. We geven antwoorden op de meest pertinente vragen.

1. Wat weet Facebook over jou ?

Veel. Heel veel. Facebook volgt je overal, ook op andere websites en weet waar je bent.

2. Kan je eraan ontkomen ?

 Ja, maar daar moet je wel je Facebook-account voor afsluiten. Want Facebook gebruiken betekent dat je inzicht geeft in je locatie en dat je ook je intellectuele eigendom afstaat. Facebook bepaalt zelf wat ze met je data doet.

3. Werkt een juridische bepaling op je Facebook-status ?

Neen. Zo’n juridische bepaling is niet veel meer dan een virtuele variant van een spandoek in een voetbalstadion : je uit op deze wijze wel je protest tegen de gang van zaken, maar je bent wel al in het stadion.

4. Wat met de instellingen ?

Via de Facebook-instellingen kan je tot op zekere hoogte wel iets afblokken of regelen. Maar het gaat dan vooral over wat anderen op Facebook doen, zoals jou taggen of op je timeline schrijven. Je hebt geen vat op wat Facebook zelf met je data doet.

5. Helpt het om te verhuizen ?

Ja, als je verhuist naar Duitsland. De Duitse wetgeving is strenger ten aanzien van Facebook. Facebook kan er niet zomaar haar wetten opleggen.

Naar : Facebook in 2015 : vijf vragen en antwoorden (ZdNet)

Dit onderwerp komt aan bod in de presentatie ‘460 –  Onze privacy online‘.

Print Friendly, PDF & Email

Leerlingen willen zone zonder gsm

Uit de krant :

Op de speelplaats van de IVG-School aan de Nederkouter hangt sinds gisteren (3 dec. 2014) een nieuw bordje : Cold zone, wat zo veel wil zeggen als ‘gsm niet welkom’. Het bordje komt er op vraag van de leerlingen zelf. ‘We sms’en te veel. Wie in de cold zone komt zitten, maakt duidelijk dat hij of zij een écht gesprek wil.’

“Wie in de cold zone komt zitten, maakt duidelijk dat hij of zij een écht gesprek wil.”

Een goed idee ! Eén element voor een nieuwe smartphone-etiquette. Neem ik mee als voorbeeld in het item ‘751 Smartphone, smart friends ?‘ !

Print Friendly, PDF & Email

Webkennis van mensen belabberd

Driekwart van de Amerikanen denkt dat het internet en het world wide web hetzelfde zijn. Meer dan de helft denkt dat als een bedrijf een privacy policy heeft, dat betekent dat ze alle verzamelde data vertrouwelijk houden. Het is belabberd gesteld met de webkennis van Amerikanen, zo laat een onderzoek van Pew Internet onder volwassen internetgebruikers zien. Je kunt zelf de quiz doen om te zien hoe je scoort.

De gebrekkige kennis van ICT-termen en -conventies is zorgwekkend. Overheden en bedrijven schenden massaal de privacy van burgers. Om te kunnen begrijpen wat er precies gebeurt, is een minimum kennisniveau noodzakelijk. Pas daarna kunnen burgers immers overwegen in hoeverre ze akkoord gaan met de inperking van hun vrijheid online. Onderricht in ICT dat verder gaat dan basisvaardigheden is zo een voorwaarde voor burgerschap.

What is a Browser ?

Bron : Diep onderzoek

Vervang in volgend citaat ‘burgers’ door ‘leerkrachten en leerlingen’ : “De gebrekkige kennis van ICT-termen en -conventies is zorgwekkend. Overheden en bedrijven schenden massaal de privacy van burgers. Om te kunnen begrijpen wat er precies gebeurt, is een minimum kennisniveau noodzakelijk. Pas daarna kunnen burgers immers overwegen in hoeverre ze akkoord gaan met de inperking van hun vrijheid online. Onderricht in ICT dat verder gaat dan basisvaardigheden is zo een voorwaarde voor burgerschap.

De workshop ‘1070 – Mediawijze ICT-tips voor lessen media(wijsheid)‘ pikt hierop in : leerkrachten basisonderwijs krijgen er tips waarmee ze leerlingen de weg kunnen wijzen naar een verstandig gebruik van internet en sociale media. Zeg maar : ICT-kennis -en vaardigheden gelinkt aan mediawijze reflectie.

Print Friendly, PDF & Email

Jongeren kunnen hun privacy op internet niet beschermen

‘Jongeren hebben te weinig kennis over de mechanismen van sociale media en beschikken over onvoldoende vaardigheden om hun privacy effectief te beschermen.’ Het is één van de conclusies van vier jaar interuniversitair onderzoek.
Jongeren vermoeden dat niet zij, maar vooral andere gebruikers kwetsbaar zijn voor de privacy-gerelateerde gevolgen van het delen van persoonlijke informatie via sociale media. Toch vindt maar de helft van de 18-jarigen de privacy-instellingen voor apps op Facebook terug. Bij 83 procent van de jongeren hebben apps toegang tot meer informatie dan ze denken en meer dan een derde van de jongeren is niet in staat alle reclame op Facebook te herkennen.

Bron : De Standaard

‘Maar de helft van de 18-jarigen vindt de privacy-instellingen voor apps op Facebook terug. Bij 83 procent van de jongeren hebben apps toegang tot meer informatie dan ze denken.’

In het item ‘202 Facebook-instellingen‘ wordt leerlingen secundair onderwijs getoond met welke privé-info de bedrijven achter de apps op Facebook gaan lopen en hoe je dit in de Facebook-instellingen zelf kunt bewaken.

 

Print Friendly, PDF & Email
IV OSO Oostakker Edugo 2012