Lezing op colloquium directeurs op 26-28 november

Op woe 26, don 27 en vrij 28 november houden de directeurs basisonderwijs van het vrij onderwijs uit de regio Mechelen-Brussel hun jaarlijks colloquium. Dit gaat door in een congrescentrum in Oostende.

Ik breng er de lezing ‘370 Digitaal pesten‘ :

De lezing bestaat uit 2 luiken : info en aanpak. Digitaal pesten wordt daarbij onderscheiden van offline pesten, zij het dat digitaal pesten en offline pesten vaak over dezelfde jongeren gaat, alleen het platform (offline – online) verschilt. We bekijken wie vooral gepest wordt en welk effect dit heeft op hen, waarin digitaal pesten verschilt van het offline pesten, welke schade digitaal pesten aanricht bij àlle betrokkenen en hoe een pester tot zijn pesterig gedrag komt. Na de pauze volgt de aanpak. De spreker focust daarbij sterk op wat de school preventief kan doen, waarbij het sensibiliseren van de omstaanders het belangrijkste – maar niet het enige – facet wordt. Hij verwijst daarbij voortdurend naar recente wetenschappelijke onderzoeksgegevens.

Print Friendly, PDF & Email

Lezingen Internetvaardig : opnieuw vrij van BTW

Goed nieuws voor scholen : de lezingen Internetvaardig zijn opnieuw vrij van BTW !

In de voorbije 3 maand werd BTW aangerekend op sommige sessies, dit naar aanleiding van gewijzigde BTW-wetgeving. Sinds 1 april is de BTW-wetgeving nogmaals veranderd, waardoor Internetvaardig opnieuw de kans krijgt om lezingen aan te bieden zonder BTW te moeten aanrekenen.

Dit is goed nieuws voor scholen die een lezing voor leerkrachten of directieteams willen organiseren : de kostprijs daalt met zeg maar 21%.

Minder goed nieuws : dit voordeel is maar mogelijk als het aantal lezingen Internetvaardig voor professionals in aantal beperkt blijft. Positief verwoord : die worden exclusiever. 🙂 Een boekingsstop op de sessies voor professionals behoort daarmee tot de mogelijkheden.

Voor de liefhebbers van wetgeving : door gewijzigde wetgeving (WBTW 44) moet in principe vanaf 2014 BTW aangerekend worden op àlle sessies Internetvaardig. De wet voorziet een uitzondering voor de sessies voor leerlingen (WBTW 44 §2 4°) en voor de presentaties voor ouders (onder voorwaarden – WBTW 44 §2 8°). Die regelgeving blijft bestaan. Nieuw vanaf 1 april 2014 (WBTW 56 §2) is dat de sessies die niet vrijgesteld zijn van BTW – in hoofdzaak de lezingen voor professionals – , toch worden vrijgesteld … als het aantal (i.c. de omzet ervan) per jaar beperkt blijft.
2 groepen winnen hierbij : 1/ wie een sessie boekt voor professionals heeft het voordeel geen BTW te moeten betalen (dat scheelt 21% op de factuur), en 2/ ik win op administratief vlak : de BTW-administratie hoef ik niet te voeren, een eenvoudige administratie volstaat. Helaas is er ook een verliezer, nl. de scholen die geen lezing voor professionals meer kunnen boeken eenmaal het plafond ervan voor het lopende kalenderjaar bereikt is. Zij kunnen uiteraard nog uitwijken naar een volgend kalenderjaar.

Print Friendly, PDF & Email

Congres van directies secundair onderwijs – maart 2014

Op don 13 en vrij 14 maart 2014 was ik in Houffalize als spreker te gast op het congres van de directies vrij secundair onderwijs van de regio Mechelen-Brussel.

Op don 13 maart bracht ik er in het auditorium de lezing 782 School en sociale media voor een 250 schooldirecteurs :

Sociale media veroveren volop hun plaats in onze gemediatiseerde wereld. Voor scholen biedt het nieuwe kansen, maar het stelt ons ook voor nieuwe problemen. In deze lezing schets ik kort 5 facetten van een schoolbeleid rond sociale media : communicatie, reputatiemanagement, online media in de les, mediawijsheid en online huisregels. Meegenomen is dat elk ervan tevens bijdraagt aan het counteren van cyberpesten.

Op vrij 14 maart verzorgde ik de werkwinkel 781 Online huisregels voor een 20 directies :

Sociale media hebben meer en meer een impact op de school. Leerlingen, ouders én personeel maken er volop gebruik van en meer en meer scholen verkennen de mogelijkheden. Dit vraagt om nieuwe afspraken, nieuwe grenzen, zeg maar ‘online huisregels’. Niet zo evident !

In deze sessie vertrekken we vanuit de ervaring van de school met sociale media en de afspraken hierover. We gaan verder met een visie over online huisregels, die onderling besproken wordt. We nemen ook tijd om een aantal concrete situaties te bespreken en geven suggesties voor afspraken bij deze situaties. We bekijken bestaande huisregels die je meekrijgt ter inspiratie en ronden af met een concrete casus. Na deze lezing heb je de puzzelstukken bijeen om op op school werk te maken van eigen online huisregels. Een sessie met veel informatie en tijd voor gedachtenwisseling met de spreker en met elkaar.

 

Congres Houffalize 2014 - Filip BourgeoisCongres Houffalize 2014 - zaal

 

Print Friendly, PDF & Email

Mediawijs.be zet Internetvaardig op de kaart

Mediawijs.be, het Vlaamse Kenniscentrum voor Mediawijsheid, bestaat nu een jaar. Opdracht is om het mediawijsheidveld te coördineren, inspireren en versterken via velerlei initiatieven. Eéntje daarvan was het in kaart brengen van het mediawijsheidveld. Dat is nu klaar en kun je online raadplegen. Je kunt er grasduinen in wat 200 organisaties in Vlaanderen te bieden hebben. Eéntje daarvan is Internetvaardig. Ook die staat er op. :-)))

Mediawijs kaart Internetvaardig

Print Friendly, PDF & Email

Lezing voor directies voor Onderwijstalent Antwerpen

Onderwijstalent Antwerpen – een initiatief van het Onderwijsloket, de stad Antwerpen en VDAB – zet zich in om meer mensen goesting te doen krijgen om les te geven in het Antwerpse.  Op 17 oktober 2013 organiseerden ze daartoe een lezing voor directies en geïnteresseerden onder het motto ‘HR is sChOOL – sociale media : een must voor uw school‘.

Onderwijstalent HR is sChOOL

Als keynote-spreker bracht ik er de lezing ‘school & sociale media : een must voor uw school’. Sociale media veroveren volop hun plaats in onze gemediatiseerde wereld. Voor scholen biedt het nieuwe kansen, maar het stelt ons ook voor nieuwe problemen. In de lezing schetste ik beide kort. Nadien ging ik dieper in op 5 facetten van een schoolbeleid rond sociale media : communicatie, reputatiemanagement, online media in de les, mediawijsheid en online huisregels. Ik had daarbij de bedoeling het publiek te triggeren zodat ze meer willen weten over een schoolbeleid rond sociale media of er met hun team volop werk willen van maken.

Getuige de reacties van de deelnemers, werd de lezing gesmaakt. Leuk was ook het twitterbericht van Carry Van Middel van VDAB mét foto :

Tweet Lezing 20131017 CarryVDAB

 Onderwijstalent Antwerpen keynote Filip Bourgeois

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Coördinerend directeur SG : een heldere uiteenzetting

Eind vorig schooljaar verzorgde ik een studievoormiddag voor de directies van de scholengemeenschap KSO van Mechelen en omgeving met als thema ‘school en sociale media’. Daarbij werd gefocust op online reputatiemanagement en online huisregels. De feedback nadien was erg fijn om te ontvangen (en heb ik – enkele maanden later ondertussen – weer bovengehaald). Enkele reacties :

Chris Van der Vorst, coördinerend directeur SG KSO regio Mechelen :
Filip slaagde erin om de groep te boeien en dit door een heldere uiteenzetting waarin hij zowel de grotere visie aanraakte als concrete tips aanreikte.  Hij heeft ons allemaal aan het nadenken gezet. Er volgen zeker nog vervolgtrajecten.

Liliane Jansegers, Directeur Ursulinen Mechelen-Hagelstein :
De uiteenzetting van Filip Bourgeois vond ik vlot, goed gestructureerd en gestoffeerd met visueel aantrekkelijk materiaal (foto’s, afbeeldingen en filmpjes). Voor de personeelsleden hebben we een aantal afspraken toegevoegd aan het arbeidsreglement en hebben we een document met concrete tips uitgewerkt cfr. info opgenomen in de map die we van Filip Bourgeois kregen.

Ann Vanhaeren, Medewerker Communicatie :
Er is zoveel te doen rond sociale media en vaak hoor je hetgeen je eigenlijk al weet en blijf je toch nog met vragen zitten. Deze uiteenzetting gaf zeer nuttige tips en voorbeelden, specifiek voor een schoolomgeving ! De bijlagen zijn zeer bruikbaar en geven een goede leidraad om een sociaal mediabeleid uit te werken. In plaats van met vragen te blijven zitten, heb je nu handige tools waarmee je onmiddellijk aan de slag kan. Zeker een aanrader voor een volgende studiedag of personeelsvergadering.

Print Friendly, PDF & Email

Afgestudeerd als eerste Vlaamse mediacoach

mediacoach_logoSinds enkele dagen mag ik me officieel ‘Mediacoach’ noemen. Ik volgde daarvoor dit schooljaar een nieuwe opleiding die georganiseerd werd met de steun van de Vlaamse ministers van Onderwijs en van Media, Pascal Smet en Ingrid Lieten. 

De opleiding, die negen sessies omvatte en parallel in Leuven en Gent liep, richtte zich tot professionals uit het jeugdwerk, het onderwijs en de bibliotheeksector die werken met jongeren tussen 12 en 16. Bedoeling is dat deze mediacoaches binnen hun eigen organisatie gaan fungeren als aanspreekpunt voor de pedagogische aanpak van thema’s als mediagebruik, onlinerelaties en informatievaardigheden en er tevens mee richting geven aan het mediawijsheidsbeleid.

De opleiding bood vooreerst een theoretisch kader. Naast inleidende sessies rond mediawijsheid, evolutie van de media en jongerencultuur, kwamen items aan bod zoals media-identiteit en privacy, informatievaardigheden, mediaproductie, ‘media en spel’, ‘media en relaties’ en ‘media, burger en samenleving’. Daarnaast lag de focus op het uitwerken van activiteiten rond digitale media waarbij goede, inspirerende praktijkvoorbeelden getoond worden. De nieuwe media bieden immers kans om jongeren op een andere manier te bereiken en hun creativiteit te prikkelen.

Ik heb gehoord dat deze opleiding ook volgend schooljaar (2013-2014) zal worden georganiseerd. Ik wil ze in het bijzonder aanbevelen aan wie op school aan het werk is als ICT-verantwoordelijke of verantwoordelijk is voor de mediatheek en  interesse heeft voor mediawijsheid. Meer info bij Linc.

Print Friendly, PDF & Email

Geslaagde vorming voor directies SG Mechelen

Op 24 mei 2013 was ik als spreker te gast in Mechelen voor een vormingsvoormiddag voor alle directieleden (±35) van de scholengemeenschap KSO regio Mechelen. Aanleiding was hun vraag naar duiding rond : “hoe als school omgaan met misbruik van sociale media ? Scholen merken immers dat niet alleen leerlingen, maar ook leraren slachtoffer zijn van mailberichten, berichten op facebook etc.”

De voormiddag startte met een korte oriëntatie rond sociale media & sociale mediabeleid. Daarna ging ik uitgebreid in op het item ‘reputatiemanagement’, met ideeën, concrete tips en voorbeelden uit de recente actualiteit. De lezing werd afgerond met enkele casussen, om in groepjes te bespreken. Na de pauze gaf ik ideeën en tips mee voor ‘online huisregels’. Dit werd afgerond met bespreking in groepjes van enkele casussen. Bij de vormingsvoormiddag hoorde een syllabus met de structuur van de lezing en inspiratiemateriaal voor het opstellen van eigen online huisregels.

Kort nadien kreeg ik volgende feedback van mevrouw Chris Van der Vorst, coördinerend directeur SG KSO regio Mechelen :

“Filip slaagde erin om de groep te boeien en dit door een heldere uiteenzetting waarin hij zowel de grotere visie aanraakte als concrete tips aanreikte. Ook het ondersteunend materiaal (powerpoint en syllabus) werd sterk geapprecieerd door de aanwezige directies. Hij heeft ons allemaal aan het nadenken gezet. Er volgen zeker nog vervolgtrajecten.”

Van de heer Paul Sermeus, directeur Berthoutinstituut-Klein Seminarie te Mechelen ontving ik deze reactie :

“Filip Bourgeois weet waarover hij spreekt en doet dat op vlotte, sympathieke wijze in sierlijk Nederlands. Hij is duidelijk iemand die  verschillende soorten toehoorders kan boeien met de aspecten van het thema die voor hen relevant zijn. Hij brengt de inhoud op aantrekkelijke wijze met veel en vooral goed gekozen visueel materiaal.”

Meer info over het vormingsaanbod voor directies vind je op de pagina ‘vorming voor directieteams‘.

Print Friendly, PDF & Email

VTM Telefacts filmt sessie Internetvaardig met leerlingen

Op 26 februari 2013 zond VTM Telefacts de reportage ‘Sexting : tieners ‘open en bloot’ op Facebook’ uit. Daarbij kwamen o.m. enkele jongeren ‘met ervaring’ met sexting – het versturen van pikante sms-jes en foto’s – aan het woord. De reportage gaf ook een mooie inkijk in een sessie Internetvaardig met leerlingen. Dit fragment kun je hier bekijken. Uiteraard is mijn aanbod voor leerlingen veel breder en ging het over slechts tien minuten in een sessie van twee lesuren.

De directie van de school – de Middenschool Sint-Rembert te Torhout – was overigens behoorlijk enthousiast over de sessies. Op mijn Facebook-pagina plaatste directeur Frederik Isenbaert op 25 februari volgende reactie :

Reactie Frederik Isenbaert ~ Facebook Internetvaardig

Op 26 februari wordt de reportage ‘uitgezonden. Er komen diverse getuigen en deskundigen aan het woord. En er is een impressie van een sessie met leerlingen. Je vindt een fragment uit de reportage op ‘Reportage mediawijsheid’

Print Friendly, PDF & Email

Filip Bourgeois – Spreker ‘Internetvaardig’ op Facebook

Ik ben in de Facebook-vijver gesprongen met de pagina Filip Bourgeois – Spreker ‘Internetvaardig’. Vanuit de gedachte dat ik online moest zijn waar mijn publiek is; vandaag is dat op Facebook.

Wie begaan is met het ‘verstandig omgaan met internet, sociale media en digitale media’ zal deze pagina wellicht ‘leuk’ vinden. Iedereen kan er – zo gaat dat op een Facebook-pagina 🙂 – zijn mening op kwijt, een vraag stellen, reageren op wat anderen schrijven of iets gewoon ‘leuk’ vinden. Je vindt er ook nieuwtjes rond het ‘verstandig omgaan met internet, sociale media en digitale media’, waaronder nieuws van op deze site. Tot op Facebook ?

Print Friendly, PDF & Email
IV OSO Oostakker Edugo 2012