Filip Bourgeois

Filip Bourgeois is zelfstandig spreker mediawijsheid. Onderwijs is zijn vertrouwde werkomgeving : leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs zijn zijn belangrijkste doelpubliek. Hij brengt ook presentaties voor volwassenen. In totaal bereikt hij in Vlaanderen jaarlijks meer dan 10.000 mensen !

Presentaties mét sociale en digitale media

Filip Bourgeois houdt van het internet, de sociale media en de digitale media. Tijdens zijn presentaties bezoekt en bespreekt hij (als dat past) websites en sociale media, presenteert met de presentatiesoftware Keynote (wat zijn presentaties mooi maakt om naar te kijken) en maakt daarbij gebruik van zowel een laptop als een tablet.

Méér aandacht voor sensibilisatie en opvoeding dan voor ICT

Ondanks zijn enthousiasme voor digitale techniek, staat ICT helemaal niet centraal in zijn sessies. Het gaat bij hem vooral over sensibilisering en opvoeding. De 7 thema’s waar hij op focust maken dit duidelijk : 1/ online grenzen & afspraken, 2/ verstandig omgaan met online informatie, 3/ digitaal pesten, 4/ online privacy, 5/ je online reputatie en imago, 6/ seksualiteit & internet en 7/ veilig internet & ICT.

Meer dan 30 jaar onderwijservaring

Vòòr hij als spreker aan de slag was, stond hij meer dan 30 jaar in het onderwijs (van 1981 tot 2012), vooral als leraar in het secundair onderwijs (ASO-TSO-BSO), maar hij was ook een periode onderwijzer, directeur van een basisschool, lid van een schoolbestuur en staflid bij de VCOV, koepel van ouderverenigingen. Bij die ouderkoepel gaf hij in 2001 zijn eerste presentatie voor ouders over het toen nieuwe fenomeen internet. Het bleek het startschot voor vele avonden voor ouders over ‘opvoeding & internet’. Zo werd hij ‘pionier mediawijsheid’ (avant la lettre).

Zelfstandig spreker

In 2012 zette hij de stap om van zijn hobby zijn beroep te maken en ruilde hij zijn ambt van leraar in voor het onzekere bestaan van de zelfstandig spreker. Ondertussen is hij 5 jaar bezig (2016-2017) als voltijds spreker … en hoopt hij dit nog veel jaren te kunnen blijven doen.

Gediplomeerd mediacoach

Sinds 2013 is hij officieel ‘mediacoach’, één van de eersten in Vlaanderen die deze erkende opleiding volgde. Een mediacoach heeft de opdracht om in een school of organisatie het aanspreekpunt te zijn voor de aanpak van en omgang met online media. (Achtergrondinfo)

De naam ‘Internetvaardig’

Filip Bourgeois creëerde dit woord in 2009 om te vatten wat hij wilde bevorderen : het vaardig zijn in de omgang met het internet. In Nederland kwam toen de term ‘mediawijsheid’ op. Die term is véél breder dan de term ‘internetvaardig’, want omvat àlle media. Het mikt ook onwaarschijnlijk hoog, nl. tot wijsheid. En het is tenslotte een vrije vertaling van het Engelse ‘media litteracy’ (mediageletterdheid). De term ‘mediawijsheid’ is ondertussen algemeen verspreid, ook in Vlaanderen. Dit heeft als neveneffect dat wie googlet op ‘internetvaardig‘, veel resultaten vindt die het hebben over Filip Bourgeois en de website Internetvaardig.

Geen familie van de politicus

Voor de boekskes : Filip Bourgeois is niet verwant aan de politicus met dezelfde familienaam.

This-cm icon Twitter Facebook Linkedin RSS

Print Friendly, PDF & Email