Jongeren

Deze pagina wordt klaargemaakt voor schooljaar 2018-2019. 

Nieuw in 2018-2019

  • Het aanbod voor leerlingen is nu ook beschikbaar voor groepen jongeren buiten de school.

Open aanbod

Heel wat jongeren zitten ook buiten de school in groepsverband : internaat, sportclub, tehuis, … Verantwoordelijken en begeleiders kunnen geconfronteerd worden met facetten van het online gebeuren die vragen om extra aandacht. Een presentatie Internetvaardig kan dan helpen.

Ik kan een presentatie brengen voor jongeren over de volgende thema’s :

  • 100 Digitale balans
  • 200 Nieuws & informatie
  • 300 Online haat & pesten
  • 400 Online privacy
  • 500 Identiteit & imago
  • 600 Seksualiteit online
  • 700 Veilig internet & ICT
  • 800 Wetten & afspraken

Ik vertrek hiervoor van de presentaties die ik breng voor leerlingen in scholen. Waar mogelijk wordt de link gelegd met de context van de deelnemers.

Tijdsduur : 1 à 2 uur

Lees ook : een programma kiezen

Print Friendly, PDF & Email