Kostprijs van de presentaties

 

Nieuw in 2017-2018

 • Wat blijft :
  • De berekening van de kostprijs volgens het aantal deelnemers : kleine groepen betalen minder, grote groepen betalen meer.
 • Wat verandert er :
  • Er is een tarief voor presentaties voor volwassenen en een lager tarief voor presentaties voor leerlingen. Presentaties die vrij toegankelijk zijn voor het publiek genieten korting op het tarief voor volwassenen.
  • De tarieven werden aangepast aan de index. Voor de meeste presentaties verhoogt dit de kostprijs met €0,25 per deelnemer.
 • Voor alle nieuwe boekingen vanaf 1 november 2017 :
  • De boekingskosten worden aangerekend per overeenkomst.

 


De essentie

De kostprijs van een presentatie varieert volgens de tijdsduur en het aantal deelnemers. Een presentatie van 2 lesuren voor 100 leerlingen kost €525 of €5,25 per leerling. Voor een presentatie van 2 uur voor 65 volwassenen moet je rekenen op €471 of €7,25 per deelnemer.

Als je een presentatie aanvraagt, krijg je een berekening van de kostprijs gebaseerd op het verwachte aantal deelnemers. Bij de afrekening betaal je volgens het effectieve aantal deelnemers.

Snel de kostprijs kennen ?
 • Snel meer weten ?
  • Lees alleen de niet-cursieve tekst.

Hoeveel kost een presentatie ?

De kostprijs van een presentatie varieert volgens de tijdsduur en het aantal deelnemers. Er worden ook €30 boekingskosten aangerekend. Verder zijn er geen kosten, behalve bij uitzonderlijke situaties.

Voor de berekening van de kostprijs telt het aantal deelnemers en de tijdsduur van de presentatie. Er worden geen vervoerskosten aangerekend. Dat is een groot voordeel als de presentaties doorgaan ver van Aalst (OVL), waar ik woon. 

Voor een kleinere groep betaal je in totaal minder dan voor een grotere groep, maar per deelnemer is een presentatie voor een grotere groep behoorlijk goedkoper dan voor een kleine groep (zie de tabellen hierna).

Grotere groepen betalen per deelnemer behoorlijk minder dan kleinere groepen. Een presentatie voor een grotere groep is wel wat duurder, wat het mogelijk maakt dat kleinere groepen minder hoeven te betalen, wat een presentatie voor hen meer haalbaar maakt.  

Hoeveel kost een presentatie voor leerlingen ?

Een presentatie voor leerlingen duurt standaard 2 lesuren. Korter of langer kan uiteraard ook. In de tabel vind je hiervoor de totale kostprijs en de kostprijs per (exrtra) leerling. Begeleidende leerkrachten worden niet aangerekend.

Aantal deelnemers1 sessiePer leerling2 sessiesPer leerling3+ sessiesPer leerling
40€370€9,25€320€8,00€310€7,75
50€388€7,75€350€7,00€325€6,50
65€423€6,50€390€6,00€374€5,75
80€460€5,75€420€5,25€400€5,00
100€525€5,25€475€4,75€450€4,50
125€563€4,50€531€4,25€500€4,00
160€640€4,00€600€3,75€560€3,50

De tabel is een vereenvoudigde weergave; het document ‘Tarief voor presentaties voor leerlingen‘ (PDF) is uitgebreider. 

Tip : Let erop dat als je meerdere presentaties boekt, je een lagere prijs krijgt. 

Hoeveel kost een presentatie voor volwassenen ?

Een presentatie voor volwassenen duurt standaard 2 uur. Korter of langer kan uiteraard ook. In de tabel vind je hiervoor de totale kostprijs en de kostprijs per (extra) deelnemer. Presentaties die vrij toegankelijk zijn voor het publiek, genieten 7,5% korting.

Aantal deelnemers1,5 uurPer deelnemer2 uurPer deelnemer2,5 uurPer deelnemer
30€383€12,75€428€14,25€480€16,00
40€410€10,25€460€11,50€520€13,00
50€438€8,75€488€9,75€550€11,00
65€471€7,25€536€8,25€618€9,50
80€520€6,50€580€7,25€660€8,25
100€575€5,75€650€6,50€750€7,50
125€625€5,00€719€5,75€813€6,50

De tabel is een vereenvoudigde weergave; het document ‘Tarief voor presentaties voor volwassenen‘ (PDF) is uitgebreider.

Tip : Let erop dat je voor een langere presentatie relatief weinig moet opleggen.

Tip 2 : Voor groepen kleiner dan 30 deelnemers is er een extra laag tarief. 

Van boeking tot afrekening

Dat je betaalt per deelnemer, heeft gevolgen voor de prijsberekening : het effectieve aantal deelnemers kan immers verschillen van het verwachte aantal deelnemers. Daarom in 2 stappen : de kostprijs bij je boeking en de kostprijs bij de afrekening.

De kostprijs bij je boeking

Bij je boeking hoort een berekening van de kostprijs op basis van het verwachte aantal deelnemers. Daarbij zijn er 3 mogelijke situaties :

1. Je weet ongeveer of exact hoeveel deelnemers er zullen zijn : je meldt dat gewoon zo.

2. Je hebt geen idee hoeveel deelnemers er zullen zijn : voor de berekening van de kostprijs wordt uitgegaan van 30 deelnemers (of meer indien je dat wenst). Zijn er later méér deelnemers, dan worden die uiteraard aangerekend. Maar je bent zeker dat je niet voor teveel deelnemers boekt. En de prijs per deelnemer kan alleen maar dalen.

3. Voor jouw organisatie mag de kostprijs op de factuur niet hoger zijn dan bij de boeking : geef dan het maximum aantal deelnemers op en begrens het aantal inschrijvingen.

De kostprijs bij de afrekening

Bij de afrekening wordt de definitieve kostprijs bepaald voor het effectieve aantal deelnemers. Er wordt daarbij vertrokken van het verwachte aantal deelnemers en de overeengekomen kostprijs bij je boeking. Daarbij zijn er 5 mogelijke situaties :

1. Er zijn evenveel deelnemers als geboekt : je betaalt gewoon wat is overeengekomen.

2. Er zijn enkele deelnemers minder dan geboekt : je betaalt eveneens wat is overeengekomen (zie afbeelding hiervoor).
(Bij een lager aantal deelnemers wordt standaard een kleine annulatievergoeding aangerekend. Als dit evenwel zou leiden tot een hogere afrekening (zie volgende afbeelding), dan wordt alleen de overeengekomen kostprijs aangerekend.)

3. Er zijn véél minder deelnemers dan geboekt : je betaalt minder dan wat is overeengekomen. Je betaalt immers alleen voor het effectieve aantal deelnemers plus de kleine annulatievergoeding.
(De kleine annulatievergoeding is een compensatie voor het lager aantal deelnemers. Let op : er worden altijd minimum 30 deelnemers aangerekend).

4. Er zijn enkele deelnemers méér dan geboekt : die worden aangerekend aan de overeengekomen prijs per extra deelnemer.

5. Er zijn véél meer deelnemers dan geboekt : dan worden niet alle extra deelnemers aangerekend; uiteindelijk betaal je slechts ìets meer dan had je geboekt voor het effectieve aantal deelnemers.

 

Uitzonderlijke situaties met een surplus :

 • Bij de berekening van de kostprijs krijg je een aanbeveling voor het startuur. Indien het nodig of gewenst is dat die overschreden wordt, wordt een beperkt surplus aangerekend. Dit komt vooral voor bij avondsessies en/of een langere reistijd. Met dit surplus draag je bij aan de eventuele kosten voor een overnachting nabij de presentatielocatie.
 • Voor presentaties in het weekend wordt altijd het tarief voor presentaties voor volwassenen gehanteerd, zonder de korting voor publieke presentaties.
 • Per dag wordt minstens het dagminimum (= de minimum uitkoopsom per dag – zie afbeelding) aangerekend. Dit komt zelden voor, vooral bij een langere reistijd, korte presentaties, presentaties voor kleine groepen of bij eventuele kortingen. Het dagminimum voor 1 dag hangt af van de reistijd H/T vanaf Aalst (OVL). Vanaf 2 dagen geldt een forfaitair dagminimum.
Reistijd H/T90 min.120 min.150 min.180 min.210 min.2+ dagen
Dagminimum€375€450€525€600€675€775

 

Overige tarieven

Boekingskosten :

De boekingskosten bedragen standaard €30 per overeenkomst. Ze omvatten communicatie via mail en telefoon, een berekening van de kostprijs en een digitale factuur.
Extra administratie (bv. een voorlopige factuur) komt zelden voor en wordt apart aangerekend.

Reiskosten :

De reiskosten worden berekend op de reistijd H/T en de reisafstand H/T vanaf Aalst (OVL), bv. : Antwerpen ±€100, Brugge ±€70, Brussel ±€50, Gent ±€35, Hasselt ±€140. Voor een presentatie worden géén reiskosten aangerekend, behalve bij een extra verplaatsing.

Andere opdrachten :

Heb je mediawijs advies nodig ? Wil je me als moderator, gespreksleider, panel-expert of een andere opdracht ? Wil je vòòr een presentatie een overleg ter plaatse ? Contacteer me voor de kostprijs.

 

BTW-vrijstelling

 • Een lezing voor leerlingen is vrij van BTW op basis van art. 44, §2, 4° WBTW.
 • Presentaties voor volwassenen die vrij toegankelijk zijn voor het publiek zijn vrij van BTW op basis van art. 44, §2, 8° WBTW indien zij worden aangekondigd als vrij toegankelijk voor iedereen.
 • Presentaties voor volwassenen die niet vrij toegankelijk zijn voor het publiek zijn vrij van BTW op basis van art. 56 bis WBTW. De consequentie van deze BTW-vrijstelling is dat er per kalenderjaar slechts een gelimiteerd aantal dergelijke presentaties geboekt kunnen worden.
 • Andere opdrachten zijn vrij van BTW op basis van art. 56 bis WBTW. De consequentie van deze BTW-vrijstelling is dat er per kalenderjaar slechts een gelimiteerd aantal opdrachten aanvaard kunnen worden.

 

Algemene verkoopsvoorwaarden

Wil je de kleine lettertjes van de algemene verkoopsvoorwaarden nakijken ? Download het document ‘Algemene verkoopsvoorwaarden en wetgeving mbt BTW-vrijstelling‘ (PDF).

Lees ook :

Print Friendly, PDF & Email