Leerlingen 2e graad BaO

 

Deze pagina wordt klaargemaakt voor schooljaar 2017-2018. 


Nieuw in 2017-2018

  • Wat verandert er :
    • Er is nu ook een aanbod voor kinderen van het 3e en 4e leerjaar. Absoluut nodig, nu kinderen almaar vroeger op het wereldwijde web actief zijn.

Programma’s

Alle programma’s zijn geschikt voor leerlingen van het 3e en 4e leerjaar.

Tip : Het is mogelijk om de kinderen van de 2e graad en de 3e graad samen een presentatie te laten bijwonen. Dit heeft uiteraard impact op het programma. Een interessante mogelijkheid is om te starten met een grote groep : halfweg de presentatie gaan de jongste kinderen dan terug naar de klas en krijgen de oudste kinderen een eigen aanbod.

Legende bij de tabellen :

Nummer + titel : elk item heeft een eigen nummer en titel. Wil ze aub samen gebruiken bij je boeking : het zal misverstanden voorkomen. De beschrijving van elk item vind je verder op deze pagina.
Tijdsduur : 1 sterretje per tijdseenheid van 15 minuten. Een sessie van 100 minuten is goed voor 7 sterretjes.

 Programma 820 Mediawijsheid – NIEUW

In voorbereiding. Even geduld

Samenvatting :

Voor kinderen van vandaag is het gebruik van digitale media heel gewoon. Alsmaar vroeger maken ze gebruik van sociale media. Wat ze niet vinden, zoeken ze via een zoekmachine. We mogen er evenwel niet van uitgaan dat kinderen ‘wijs’ gebruik maken van deze nieuwe media. Deze ‘mediawijze’ presentatie wil hen hierin sterker maken. Ter ondersteuning van wat ze leren op school en thuis.

Items :

Dit programma


Kostprijs

Een sessie voor leerlingen duurt standaard 2 lesuren. In de tabel vind je hiervoor de totale kostprijs en de kostprijs per deelnemer.

Aantal deelnemers1 sessiePer leerling2 sessiesPer leerling3+ sessiesPer leerling
40€370€9,25€320€8,00€310€7,75
50€388€7,75€350€7,00€325€6,50
65€423€6,50€390€6,00€374€5,75
80€460€5,75€420€5,25€400€5,00
100€525€5,25€475€4,75€450€4,50
125€563€4,50€531€4,25€500€4,00
160€640€4,00€600€3,75€560€3,50

De tabel is een vereenvoudigde weergave; het document ‘Internetvaardig tarief‘ (PDF) is uitgebreider. Meer info op de pagina ‘Kostprijs‘.

Tip : Indien een groep kinderen alleen het 1e deel van een presentatie bijwoont (bv. het 3e en 4e leerjaar vertrekt na 1 lesuur, het 5e en 6e leerjaar blijft), wordt voor alle kinderen de ganse presentatie aangerekend; dit komt immers goedkoper uit dan de delen apart te verrekenen. Let wel : indien een groep kinderen alleen het 2e deel van een presentatie bijwoont (bv. het 5e en 6e leerjaar blijft, het 3e en 4e leerjaar komt erbij), dan wordt dit gezien als 2 aparte presentaties (met 2 keer een verwelkoming).

Pauze

Eventuele pauze telt standaard mee als presentatietijd. Duurt een pauze langer dan 30 minuten, dan worden de delen gerekend als aparte presentaties.

 


Items (samenvatting)

Item 231 – Kritisch kijken

Veel van wat je online vindt, is waar. Maar niet alles is waar. Je moet dan ook niet alles zomaar geloven. Aan de hand van enkele verhalen en filmpjes bekijken we wat je kan helpen om ware en onware informatie & verhalen te onderscheiden.

Item 232 – Echt of bewerkt ?

Je komt online geregeld fantastische foto’s tegen waarbij je twijfelt of wat je ziet wel kan. Terecht : het standpunt van de fotograaf kan een ‘verkeerde’ indruk geven, beeldbewerking is courant. We bekijken dat bij heel wat foto’s en geven een gemakkelijke tip om na te gaan of een foto echt is of bewerkt.

Item 331 – Pesten online

Is online pesten een probleem ? Waarom pesten kinderen online ? Met getuigenissen van kinderen en een psychologe.

Item 332 – Pesten & de omstaanders – NIEUW

Wat kun je doen als je getuige bent van online gepest ? Meer dan veel kinderen denken. Al vraagt het soms lef om te durven opkomen voor de goede sfeer in de klas.

Item 333 – Pesten & de gepeste

Kinderen die weten wat ze kunnen doen als ze gepest worden, zijn beter af dan andere kinderen. In dit item breng ik enkele coping-strategieën voor online en offline pesten, die in uitbreiding ook opgaan voor het omgaan met zoveel moeilijke sociale situaties die een uitdaging vormen om mee om te gaan. Een bijdrage tot meer weerbaarheid, online en offline.

Item 345 – Gepest online melden

Wat kun je doen als je online gepest wordt of online pestberichten ziet ? Ik toon o.m. concreet hoe je een pestfilmpje op You-Tube en een pestpagina op Facebook kunt rapporteren.

Item 431 – Privacy online – VERNIEUWD

Chat-apps zijn booming. Vooral omdat het leuk is om met je vrienden contact te houden. Publieke sociale media zijn anders : daar hangen veel meer risico’s aan vast. Wie wat kan zien. Hoever een bericht verspreid kan geraken. Hoe moeilijk het is om het dan nog te verwijderen. En hoe familie foto’s van jou online plaatst mét je naam erbij. We bekijken het stap na stap en hoe je er verstandig kunt mee omgaan.

Item 445 – Privacy & Facebook

Je privacy op publieke sociale media als Facebook heb je deels zelf in de hand. Bv. door ervoor te zorgen dat alleen je vrienden je berichten kunnen zien. Of je niet zomaar laten taggen op foto’s. Er is evenwel meer : Facebook en andere sociale media zijn gratis. Daar staat een prijs tegenover, die van onze privacy. Ook dat heb je deels zelf in de hand. Bv. door (indien gewenst) van die sociale media geen gebruik te maken of (indien mogelijk) je privacy-instellingen aan te passen. Complexe zaken op een eenvoudige manier gebracht.

Item 731 – Veilig wachtwoord

Met wie deel je je wachtwoord ? Wat is een veilig wachtwoord ? Ik laat enkele vrijwilligers hun wachtwoord testen op kraakbaarheid en vertel hoe je kunt zorgen voor een niet-te-kraken-wachtwoord. Tenslotte bespreken we wat je kunt doen als je account gehackt werd of je iets anders erg meemaakt online.

Item 745 – Facebook instellingen

Facebook is een fantastisch sociaal medium, maar ook een plek waar je privacy bedreigd wordt, alsook waar gepest wordt. Dat heb je deels zelf in de hand. Ik laat een vrijwilliger inloggen en bekijk nìet zijn/haar tijdlijn, maar bespreek de belangrijkste knopjes van de instellingen om je Facebook méér privacy-veilig en/of pest-veilig te maken.

Item 901 – Pauze

Bij een sessie van meer dan 1 lesuur wordt standaard halfweg een ‘babbelpauze’ van enkele minuten voorzien.