Professoren willen kenniscentrum tegen pesten

In een open brief in De Morgen pleiten 18 professoren voor een Vlaams kenniscentrum tegen (cyber)pesten. Volgens de schrijvers is er veel goede wil bij de scholen, maar ontbreekt het hen aan knowhow voor een juiste aanpak, en treden ze pas op als het fout loopt.

“Eén van de voornaamste redenen hiervoor is het ontbreken van knowhow. Vlaamse scholen willen het pesten wel aanpakken, maar weten niet hoe en ervaren een gebrek aan professionele ondersteuning.”

De auteurs pleiten dan ook voor een gestructureerde aanpak. Ze denken aan gerichte maatregelen zoals een coaching van het schoolpersoneel, hen bijstaan met advies, en aan preventie en detectie. Het zou goed zijn dat dit alles een concreet gezicht krijgt in de vorm van een kenniscentrum. Voorbeelden uit het buitenland (Nederland, Zweden, Ierland, VS, …) tonen volgens de auteurs aan dat een “onafhankelijk multidisciplinair kenniscentrum” werkt. “Scholen (en andere actoren) weten dan dat er een plaats is waar alle beschikbare knowhow wordt gebundeld, en waar ze met hun vragen terecht kunnen.”

De auteurs gaan nog een stapje verder, en vragen dat er een soort draaiboek met minimale vereisten komt waaraan elke school zou moeten voldoen in de strijd tegen pesten en cyberpesten. “Dat zou geen taboe mogen zijn. Landen als Zweden, Nederland, Engeland, Finland, … maken veel duidelijker wat ze van elke school verwachten. Het kenniscentrum kan scholen voorzien van een adaptief, richtinggevend verwachtingskader waarop zij hun actieplan en alle daaraan gekoppelde initiatieven kunnen afstemmen.”

Bron : De redactie

Schitterend voorstel ! Het kan de expertise die reeds in Vlaanderen aanwezig is, groter maken en meer zichtbaarheid geven.

Ondertussen kunnen scholen, zoals voorheen, hun pestbeleid kracht bij zetten met de presentaties over digitaal pesten voor leerlingen basisonderwijs, leerlingen secundair onderwijs 1e graad, 2e graad en 3e graad, alsook voor ouders.

Print Friendly, PDF & Email
IV OSO Oostakker Edugo 2012