Schoolpersoneel

Deze pagina wordt klaargemaakt voor schooljaar 2017-2018. 

Stand van zaken :

 • De informatie over 2017-2018 vind je op de pagina voor opvoeders.
 • De informatie over 2016-2017 vind je hierna.

 

Nieuw in 2016-2017

 • Je kunt voor het schoolpersoneel nu ook een programma voor leerlingen boeken.
 • Presentatie over ‘Mediawijsheid’ op maat voor je eigen doelgroep, bv. schooldirecties, middenkader, ICT-coördinatoren.
 • Het tarief voor de kleinste en de grootste groepen is nu extra laag.

 


 

Programma’s

Er zijn 3 thema-presentaties en een ruime keuze aan leerlingen-presentaties.

Tip : Wil je een ganse pedagogische studiedag met mediawijsheid in de focus ? Dat is perfect mogelijk. Bv. met programma ‘870 Mediawijsheid’ (2 sessies) of bv. eerst programma ‘870 Mediawijsheid’, gevolgd door ‘170 Als professional online’.

Tip : Wil je nu alvast boeken, maar pas later beslissen over het programma ? Dat kan, no problem.

 

Thema-presentaties

Deze presentaties duren standaard 3 uur. Een ingekort programma is uiteraard mogelijk.

Programma 170 : Als professional online – NIEUW

Samenvatting :

Naast je professionele leven is er ook je prive-leven. Vandaag heeft dat ook een online component : hoe kun je online actief zijn en je professionele leven online gescheiden houden van je prive-leven ? Je hecht ook belang aan een positieve reputatie. Vandaag wordt die ook online gerealiseerd, deels door onszelf, maar ook door anderen. We bekijken de mogelijkheden en risico’s en hoe je jouw reputatie en die van je collega’s en de school kunt bewaken. We bekijken verder hoe we omgaan met foto- en filmmateriaal : wat plaatsen we online, wat spreken we hierover af met leerlingen en ouders ? We sluiten af met onderlinge gedachtenwisseling over online situaties en welke afspraken hiervoor nodig zijn in de school.

Programma 370 : Digitaal pesten

Samenvatting :

De presentatie bestaat uit 2 luiken. Eerst bespreek ik een aantal aspecten van het digitaal pesten : de evoluties in het digitaal pesten, het verschil tussen offline pesten en digitaal pesten en de waarin een pester zich onderscheidt van anderen. Daar voeg ik drie invalshoeken aan toe die ons toelaten anders te kijken naar het fenomeen : online humor (‘het is maar om te lachen’), verschil (‘hij moet maar normaal doen’) en macht (pesten als symptoom van een ontspoorde groepsdynamiek). Bij elk item formuleer ik een vraag voor onderling gesprek op het einde van het 1e luik.

Na de pauze volgt de aanpak van het digitaal pesten. Die uiteraard aansluit op en samengaat met de aanpak van het offline pesten. Ik presenteer 3 mogelijke aanpakken en ga verder in op de gelaagde aanpak, gebaseerd op de preventiepiramide van prof. J. Deklerck van de KULeuven. Ik geef extra aandacht aan de specifieke preventie en geef tips mee voor de probleemaanpak. Ook hier weer krijgen de deelnemers vragen voor onderling gesprek.

Directeur Brigitte Dalemans van Don Bosco Hechtel schreef over deze presentatie (nov. 2015) :

Deze lezing werd door onze leerkrachten als zeer waardevol ervaren. Dhr. Bourgeois weet onderbouwd te duiden waar het gelijklopend of juist verschillend is van het ‘gewone’ pesten.

Als onderwijspersoneel wordt je sterker bewust gemaakt, krijg je meer inzicht in de effecten en gevolgen. Ook geeft hij talrijke suggesties voor een mediabeleid op school en het zoeken naar krachtlijnen in deze problematiek.

Lkr Kaprijke 2015

Programma 870 : Mediawijsheid – Meest geboekt in najaar 2016

Deze presentatie start met een introductie op mediawijsheid. Daarop volgen 1 of meerdere mediawijsheidsthema’s. Bij elk thema krijgen de deelnemers vragen aangereikt om onderling en/of in plenum te bespreken.

Tijdsduur :

Deze presentatie duurt standaard 3 uur, maar ook 2, 4, 5 of 6 uur is mogelijk. Reken op 1 uur voor de introductie en 1 uur per mediawijsheidsthema. In 1 sessie van 3 uur komen derhalve 2 mediawijsheidsthema’s (naar keuze) aan bod; bij een pedagogische studiedag met 2 sessies van 3 uur kunnen 5 mediawijsheidsthema’s (naar keuze) aan bod komen.

Samenvatting :

Mediawijs handelen online is de nieuwe uitdaging voor onze leerlingen. Mediawijs onderwijs is ònze nieuwe opdracht. Wat betekent dit voor : (de gekozen mediawijsheidsthema’s). Het komt allemaal aan bod in deze interactieve presentatie met praktische en pedagogische tips.

Thema’s :

[table “870” not found /]

Orthopedagoog Dominique Gevers van SBSO Groenlaar (BuSO) te Reet schreef over deze presentatie (mei 2016) :

ICT en sociale media zijn vandaag de dag niet meer weg te denken. Jongeren zijn hier heel erg mee bezig en als school moeten we hier in mee. Temeer daar onze leerlingen van het Buitengewoon Secundair onderwijs erg kwetsbaar zijn binnen deze digitale wereld.

Dhr. Bourgeois heeft ons op boeiende en inspirerende wijze een uiteenzetting gegeven over veilig internet en ICT. Waarop kunnen leerlingen letten om veilig online te zijn ? Welke plaats kunnen die sociale media krijgen in de les ? Hij werkte met heel veel voorbeelden en gaf ons heel concrete tips. De informatie was steeds heel toegankelijk en je moet niet noodzakelijk veel technische (ICT) bagage hebben om hiermee aan de slag te gaan.

Varianten op maat
Mediawijsheid voor schooldirecties

Op 18-19-20 oktober 2016 ging in Oostende een congres door voor schooldirecties SO uit het Katholiek Onderwijs regio Oost-Vlaanderen. Ik bracht er de presentatie ‘7 uitdagingen voor de mediawijze school’, ter promotie van een mediawijs schoolbeleid.

Samenvatting :

Het internet, de sociale media en de digitale media stellen directie, middenkader en leerkrachten voor grote uitdagingen. In deze presentatie focust de spreker hiervoor op 7 mediawijsheidsthema’s : 1/ grenzen & afspraken 2/ omgaan met informatie 3/ digitaal pesten 4/ online privacy 5/ imago & reputatie 6/ seksualiteit 7/ veilig internet & ICT. Hij legt voor elk thema enkele klemtonen, illustreert deze met concrete voorbeelden en verwijst verder naar online bronnen. Een opstap naar de mediawijze school.

Mediawijsheid op de ICT-dag

Op 6 februari gaat in Geel de ICT-dag door. Ik breng er een ‘geconcentreerde’ versie van de presentatie 870 Mediawijsheid.

Samenvatting :

Mediawijs handelen online is de nieuwe uitdaging voor onze leerlingen. Mediawijs onderwijs is ònze nieuwe opdracht. Wat betekent dit voor deze 7 mediawijsheidsthema’s : 1/ grenzen & afspraken 2/ omgaan met informatie 3/ digitaal pesten 4/ online privacy 5/ imago & reputatie 6/ seksualiteit 7/ veilig internet & ICT. Het komt allemaal aan bod in deze interactieve presentatie met praktische en pedagogische tips.

Uit de reacties van de deelnemers uit basis-, secundair en volwassenenonderwijs op de ICT-dag op 23 mei 2016 in Gent :

 • Heel knappe uiteenzetting met een duidelijke structuur. Je was veel aan het woord, maar maakte ook tijd voor interactie met het publiek.
 • Er kwam heel veel aan bod : veel links, toffe filmpjes, veel informatie die je nadien kan gebruiken.
 • Ik kreeg antwoorden op veel vragen en veel tips om een meer kritische/ bewustere houding over sociale media aan te nemen.
 • Wat een fantastische Keynote !
 • Ik vond het heel aangenaam. Blijf dit verder doen : je doet dit met passie.
Mediawijsheid voor het middenkader

Op 7-8 maart 2017 gaat in Blankenberge de tweedaagse van het middenkader door, een initiatief van het Katholiek Onderwijs regio Oost-Vlaanderen. Ik breng er de presentatie ‘ 7x mediawijs onderwijs’. Op het programma een impressie van het programma 870 Mediawijsheid en elementen uit de presentatie ‘Mediawijsheid voor schooldirecties’.

Samenvatting :

Mediawijs handelen online is de nieuwe uitdaging voor onze jongeren. Dit vraagt om mediawijs onderwijs. In zijn presentatie focust de spreker op 7 mediawijsheidsthema’s : 1/ grenzen & afspraken 2/ omgaan met informatie 3/ digitaal pesten 4/ online privacy 5/ imago & reputatie 6/ seksualiteit 7/ veilig internet & ICT. Hij legt voor elk thema enkele klemtonen, illustreert deze met concrete voorbeelden en verwijst verder naar online bronnen. Een opstap naar mediawijs onderwijs.

Congres Houffalize 2014 - Filip Bourgeois Congres Houffalize 2014 - zaal

 

Leerlingen-presentaties – NIEUW

Het is courant dat leerkrachten, zorgleerkrachten en leerlingbegeleiders die vrij zijn, een presentatie voor leerlingen bijwonen. Daar hebben ze groot gelijk in :

 • Zo beschik je over dezelfde informatie als de leerlingen, zodat je hen beter mediawijs kunt ondersteunen.
 • Je kunt nadien beter oordelen of een dergelijke presentatie ook voor een andere leerlingengroep (van een andere studierichting of leerjaar) interessant is.

Niet elke personeelslid heeft evenwel die mogelijkheid. Daarom kan het interessant zijn om bv. tijdens een pedagogische studiedag een leerlingen-programma te voorzien voor leerkrachten en/of ondersteunend personeel. Tijdens de presentatie wordt uiteraard rekening gehouden met het publiek.

Voor de basisschool is er het aanbod voor leerlingen uit de basisschool. Voor de secundaire school het aanbod voor leerlingen uit het secundair onderwijs 1e graad, 2e graad en 3e graad. Wil je zelf een programma samenstellen ? Dat kan ! Meer info op ‘programma’s op maat‘.

Tijdsduur : voorzie 2 uur en 20 min. (140 min.) tijd voor een programma dat voor leerlingen 2 lesuren (100 min.) duurt. Indien gewenst, kan een kortere presentatie gebracht worden, met slechts 1 of enkele items uit het aanbod voor leerlingen.

Tip : Wil je de tijdsduur van een programma voor leerlingen zelf berekenen ? De tijdsduur van de items wordt aangegeven met sterretjes (*). Reken bij een presentatie voor schoolpersoneel op 1 sterretje (*) per 20 minuten. 

 


 

Kostprijs

Een sessie voor volwassenen duurt doorgaans 2 uur à 3 uur. In de tabel vind je hiervoor de totale kostprijs en de kostprijs per deelnemer.

[table “TariefVOLW” not found /]

De tabel is een vereenvoudigde weergave; het document ‘Internetvaardig tarief 1 sessie‘ (PDF) is uitgebreider. Meer info op de pagina ‘Kostprijs‘.

BTW-vrijstelling

Professionele vorming is normaliter niet vrijgesteld van BTW. Op basis van de regeling “kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting” kan Internetvaardig evenwel een gelimiteerd aantal sessies voor professionals realiseren zonder BTW.

Pauze

Eventuele pauze wordt standaard aangerekend als sessietijd. Bij een sessie van 2 uur wordt standaard 10 min. pauze voorzien, bij een sessie van 3 uur is er standaard 20 min. pauze. Bij een onderbreking van méér dan 30 min. worden de delen vòòr en nà de onderbreking voor de berekening van de kostprijs beschouwd als aparte sessies.