Thema’s

Mediawijsheid is een begrip dat héél veel thema’s, aspecten en benaderingen omvat. Daaruit werd een selectie genomen van 7 thema’s. Die werden/worden weerhouden volgens 3 criteria :

 • Beantwoorden aan de noden van de diverse doelgroepen.
 • Aansluiten bij de expertise van de spreker.
 • Passen binnen de mogelijkheden die een presentatie biedt.

Voor elk thema werden/worden meerdere presentaties uitgewerkt, aangepast aan de diverse doelgroepen. De presentaties evolueren voortdurend, kleine en grote wijzigingen zijn normaal. Eén iets is zeker : jouw publiek krijgt altijd de nieuwste versie.

Om de communicatie eenvoudig te houden en misverstanden te voorkomen, kregen de thema’s een ‘nummer’ en een ‘korte naam’.

1. Online grenzen & afspraken, kort : ‘100 Grenzen’

In dit thema komen o.m. aan bod :

 • Omgangsvormen mbt het gebruik/misbruik van de smartphone
 • Impact van multitasking op schoolwerk
 • Spanning tussen vrijheid van meningsuiting en strafwetgeving
 • Portretrecht, recht op afbeelding, auteursrecht
 • Strafwetgeving mbt online activiteiten

2. Verstandig omgaan met online informatie, kort : ‘200 Informatie’

In dit thema komen o.m. aan bod :

 • Hoe kritisch omgaan met online informatie ?
 • Hoe reageren op onaangename berichten van bv. trollen ?
 • De filter bubble van E. Pariser

3. Digitaal pesten, kort : ‘300 Pesten’

In dit thema komen o.m. aan bod :

 • Het onderscheid tussen pesten en ander gedrag
 • De mogelijke rol van medestanders bij digitaal pesten
 • Hoe gepest online en offline melden ?
 • Het verschil tussen ‘humor’ en ‘pesten’
 • Hoe omgaan met online haat ?
 • Band tussen machtsverschil en pestsituaties
 • Coping-strategieën bij pestsituaties

4. Online privacy, kort : ‘400 Privacy’

In dit thema komen o.m. aan bod :

 • Kleine privacy : wie kan zien wat je bericht en hoe kun je dat inperken ?
 • Grote privacy : welke bedrijven en overheden kunnen je online volgen en hoe kun je dat inperken ?
 • Privacy en locatiegegevens bij afbeeldingen

5. Je online reputatie & imago, kort : ‘500 Reputatie’

In dit thema komen o.m. aan bod :

 • Hoe je online kunt werken aan een positief profiel
 • Stappen naar online populariteit
 • De selfie & je zelfrepresentatie
 • Online roddel & hoe hierop reageren
 • Je online reputatie managen

6. Seksualiteit & internet, kort : ‘600 Seksualiteit’

In dit thema komen o.m. aan bod :

 • Sexting
 • Grooming
 • Porno
 • Omgang met intieme foto’s

7. Veilig internet & ICT, kort : ‘700 ICT’

In dit thema komen o.m. aan bod :

 • Facebook-instellingen
 • Anonimiteit online
 • Een veilig wachtwoord
 • Presenteren met presentatiesoftware
 • Beveiliging van je computer en smartphone
 • Privacy-software en -instellingen

Extra : Mediawijsheid, kort : ‘800 Mediawijsheid’

Bij alle thema’s gaat het over mediawijsheid. De presentaties voor volwassenen met een 800-nummering gaan uiteraard over mediawijsheid en bevatten items uit alle hierboven genoemde thema’s.

Print Friendly, PDF & Email