Waarom boeken voor volwassenen ?

1. “Je haalt een professionele spreker naar de school.”

Ik ben voltijds spreker. Jaarlijks bereik ik méér dan 10.000 mensen. Hoe meer ik een lezing breng, hoe meer die ‘gepolijst’ wordt : aangepast aan het publiek, interactief en met humor.

2. “Je haalt een expert in huis.”

Het is quasi onmogelijk om de ontwikkeling van het internet, de sociale media en de digitale media bij te benen : alles gaat zo snel. Als professional volg ik elke dag wat internationale experts hierover vertellen en verzamel ik aansprekend beeldmateriaal (foto – film) voor mijn presentaties.

3. “Aansluitend op de realiteit van kinderen en jongeren.”

Ik ga veel spreken voor leerlingen van de basisschool en de secundaire school. Het geeft me een grote voeling met wat leeft onder kinderen en jongeren. Die ervaring wordt verwerkt in de lezingen voor volwassenen.

4. “Gebaseerd op de presentaties voor leerlingen.”

Meerdere lezingen voor ouders en voor leerkrachten hebben de presentaties voor leerlingen als basis. Als de school voorziet in presentaties voor leerlingen, krijgen de ouders en leerkrachten dezelfde boodschap én extra achtergrond.

5. “Je bepaalt mee het programma.”

Mijn lezingen bestaan uit modules of items : kortere en langere items die samen een boeiend geheel vormen. Als organisator kun je kiezen voor een vast pakket aan modules (een programma) of zelf een lezing samenstellen aan de hand van de beschikbare items.

6. “Met een mooie presentatie.”

Mijn lezingen worden ondersteund door een ‘PowerPoint’ (eigenlijk het Apple-broertje ‘Keynote’) waar ik heel veel aandacht aan besteed : de didactische opbouw, het juiste beeld, de passende videoclip, een mooie overgang tussen dia’s, …

7. “Een projector is voldoende.”

In de meeste situaties is niet veel meer nodig dan een projector. Ik zorg zelf voor computer, internetverbinding en geluidsinstallatie. Vanaf 100 deelnemers beveel ik aan om zelf te voorzien in pre-professionele apparatuur.

8. “De deelnemers gaan gesterkt naar huis.”

In mijn lezingen breng ik een positief verhaal, maar mét aandacht voor de problemen én met tips hoe je die kunt aanpakken. Ouders en leerkrachten weten nadien beter hoe ze hun kinderen/leerlingen kunnen ondersteunen mbt internet en sociale media.

 

Wat zeggen anderen over de lezingen ?

Een greep uit de reacties in 2014-2016 :

Presentaties voor ouders BaO

ICT-coördinator Jordan Biskup van basisschool O.L.V.-Visitatie te Gent:

“Nadat de leerlingen aan de beurt zijn geweest, boden we ook de ouders van onze leerlingen een sessie met Filip Bourgeois aan. Op volwassen niveau en met tal van tips opent hij de ogen van ouders.”

Lezing op een pedagogische studiedag

Directeur Brigitte Dalemans van Don Bosco Hechtel schreef over de lezing 370 digitaal pesten (dec. 2015) :

“De lezing over digitaal pesten werd door onze leerkrachten als zeer waardevol ervaren. Dhr. Bourgeois weet onderbouwd te duiden waar het gelijklopend of juist verschillend is van het ‘gewone’ pesten.

Als onderwijspersoneel wordt je sterker bewust gemaakt, krijg je meer inzicht in de effecten en gevolgen. Ook geeft hij talrijke suggesties voor een mediabeleid op school en het zoeken naar krachtlijnen in deze problematiek.”

Orthopedagoog Dominique Gevers van SBSO Groenlaar (BuSO) te Reet schreef over de lezing 870 mediawijsheid (mei 2016) :

ICT en sociale media zijn vandaag de dag niet meer weg te denken. Jongeren zijn hier heel erg mee bezig en als school moeten we hier in mee. Temeer daar onze leerlingen van het Buitengewoon Secundair onderwijs erg kwetsbaar zijn binnen deze digitale wereld.

Dhr. Bourgeois heeft ons op boeiende en inspirerende wijze een uiteenzetting gegeven over veilig internet en ICT. Waarop kunnen leerlingen letten om veilig online te zijn ? Welke plaats kunnen die sociale media krijgen in de les ? Hij werkte met heel veel voorbeelden en gaf ons heel concrete tips. De informatie was steeds heel toegankelijk en je moet niet noodzakelijk veel technische (ICT) bagage hebben om hiermee aan de slag te gaan.

Directeur Sandra De Buck van scholengemeenschap De Wending in Kaprijke :

“Filip Bourgeois bracht een zeer interessante lezing over digitale communicatie voor onze scholengemeenschap. Met zijn grote kennis over de digitale media wist hij het publiek te boeien. Niet op een sterk belerende wijze maar wel door het aanreiken van quotes, voorbeelden, … die de ogen openden en de blik verruimden.
Hij bracht geen pasklare antwoorden, maar veel stof tot nadenken, waarmee je in je eigen school of scholengemeenschap aan de slag kan om te komen tot gezamenlijke afspraken rond gebruik van digitale communicatie. Een aanrader, dus !”

Vorming voor schooldirecties

Directies van de scholengemeenschap KSO van Mechelen over hun studiedag ‘school en sociale media’ :

Chris Van der Vorst, coördinerend directeur SG KSO regio Mechelen : “Filip slaagde erin om de groep te boeien en dit door een heldere uiteenzetting waarin hij zowel de grotere visie aanraakte als concrete tips aanreikte.  Hij heeft ons allemaal aan het nadenken gezet. Er volgen zeker nog vervolgtrajecten.”

Paul Sermeus, directeur Berthoutinstituut-Klein Seminarie te Mechelen : “Filip Bourgeois weet waarover hij spreekt en doet dat op vlotte, sympathieke wijze in sierlijk Nederlands. Hij is duidelijk iemand die  verschillende soorten toehoorders kan boeien met de aspecten van het thema die voor hen relevant zijn. Hij brengt de inhoud op aantrekkelijke wijze met veel en vooral goed gekozen visueel materiaal.”

Lezing voor senioren

Bernard Derycke, Assistent-Dienstleider van de Izegemse bibliotheek, na de lezing ‘Mediawijsheid voor senioren’ in het dienstencentrum De Leest te Izegem (nov. 2015) :

De Heer Filip Bourgeois is een enthousiast spreker over de do’ s and don’ts van de sociale media. Hij richt zich vooral op de jongeren en scholen. Het was één van de eerste keren dat hij een programma bracht voor een gevoelig ouder publiek. Op geen enkel moment hadden we het gevoel dat er geen aansluiting was met de aanwezigen in de zaal.  Meer zelfs, er ontstond gaandeweg de lezing een enthousiaste en warme sfeer met wederzijdse interactie. Onze senioren van de seniorenacademie kunnen zich voortaan trots mediawijs noemen.

Presentatie voor volwassenen

Maarten D’hamers, dienstverantwoordelijke van de bibliotheek in Stekene, na de lezing ‘Mediawijze kijk op de actualiteit’ (najaar 2016) :

De lezing “Mediawijze kijk op de actualiteit” geeft een zeer interessante kijk op hoe sociale media en het internet de actualiteit kunnen beïnvloeden. Filip Bourgeois gaat aan de slag met voorbeelden uit de actualiteit en geeft praktische tips om mediawijs om te gaan met deze informatie. Want niet alles is wat het lijkt op het wereldwijde web … Dankzij zijn originele manier van presenteren en gebruik te maken van leuke presentatietools weet hij bovendien de interactie met het publiek zeer hoog te houden. Alle aanwezigen genoten van de boeiende uiteenzetting en gingen zonder twijfel een pak “mediawijzer” huiswaarts.

Verder op het internet

Wil je zien wat anderen zeggen over Filip Bourgeois of over Internetvaardig ? Ga het na op StartPage, ’s werelds meest privacy-vriendelijke zoekmachine. Bekijk zijn persoonlijk profiel en professioneel netwerk op LinkedIn. Of volg hem op Twitter.

Twitter Facebook Linkedin RSS

Print Friendly, PDF & Email