Leerlingen 1e graad SO

 

Nieuw in 2017-2018

  • Wat blijft :
    • Een presentatie voor leerlingen duurt standaard 2 lesuren. Een kortere of langere presentatie kan op verzoek.
    • Een presentatie bestaat uit 1 of meerdere programma’s en/of items.
    • De programma’s en items kun je combineren naar wens. Gezien het ruime aanbod kan elk leerjaar een andere presentatie krijgen.
  • Het programma 240 Informatie kreeg een grondige update. Nodig ook, gezien de actualiteit rond fake news en alternatieve feiten.

 


Programma’s

Alle programma’s zijn geschikt voor ASO, BSO en TSO. Lees ook de pagina met advies voor leerlingenpresentaties.

Tip : Wil je nu alvast boeken, maar pas later beslissen over het programma ? Dat kan, no problem.

Legende bij de tabellen :

Nummer + titel : elk item heeft een eigen nummer en titel. Wil ze aub samen gebruiken bij je boeking : het zal misverstanden voorkomen. De beschrijving van elk item vind je verder op deze pagina.
Tijdsduur : 1 sterretje per tijdseenheid van 15 minuten. Een sessie van 100 minuten is goed voor 7 sterretjes.

Programma 240 Informatie – 1 lesuur – Heel actueel in een tijd van fake news en alternatieve feiten ! 

Samenvatting :

‘Het is waar, ik heb het gelezen online’. Een dooddoener die leerlingen nog steeds hanteren. We kijken kritisch naar nieuws, foto’s, filmclips, … en gaan na hoe je kunt weten wat waar is of fake.

Items :

NummerTitelTijdsduurOpmerking
241Kritisch kijken*
242Echt of bewerkt ?*
243Fake nieuws*NIEUW
Programma 340 Pesten – 1 lesuur – Momenteel het meest geboekte programma

Samenvatting :

In deze presentatie plaatst de spreker pesten tegenover plagen en kattenkwaad en toont hij hoe online grapjes gemakkelijk verkeerd overkomen. We bekijken ook de klassenpagina’s of chatgroepen van de klas online : wie mag/moet erbij, wat met online uitsluiten, negeren en samenspannen ? De omstaanders worden aangemoedigd om op te komen voor de sfeer in de klas.

Items :

NummerTitelTijdsduurOpmerking
341Wat is digitaal pesten ?**
342Digitaal pesten & de omstaanders**
Programma 340 Pesten – 2 lesuren – In 2016-2017 het 2e meest geboekte programma van 2 lesuren

Samenvatting :

Digitaal pesten scheert een hoge vlucht : veelal door kinderen die niet door hebben hoe hard iets kan aankomen bij een ander, soms door kinderen die een klasgenoot kwaad willen aandoen. In deze presentatie plaatst de spreker pesten tegenover plagen en kattenkwaad en toont hij hoe online grapjes gemakkelijk verkeerd overkomen. De omstaanders worden aangemoedigd om op te komen voor de sfeer in de klas. Wie gepest wordt, krijgt mee wat je kunt doen. De argumenten van pesters worden getoetst op hun waarheidsgehalte, waarna hij hen aanmoedigt om positief te scoren.

Items :

NummerTitelTijdsduurOpmerking
341Wat is digitaal pesten ?**
342Digitaal pesten & de omstaanders**
901Pauze
343Digitaal pesten & de gepesten**
344Digitaal pesten & de pesters**
345Gepest online melden**Naar keuze - in de plaats van een ander item
Programma 440 Privacy – 1 lesuur – In 2016-2017 het meest geboekte programma

Samenvatting :

Chat-apps worden door leerlingen graag gebruikt om met vrienden contact te houden. Met de sociale media daarentegen kun je heel de wereld bereiken. Of wordt je voor heel de wereld zichtbaar, het is maar hoe je het bekijkt. Dat besef hebben leerlingen veelal niet, bij het plaatsen van privé-informatie, een berichtje of bij het taggen van foto’s. Daarom tonen we het in dit programma concreet. En hoe je op een verstandig manier online actief kunt zijn.

Items :

NummerTitelTijdsduurOpmerking
441Kleine privacy***Verkorte versie
Programma 440 Privacy – 2 lesuren – In 2016-2017 het meest geboekte programma van 2 lesuren

Samenvatting :

De spreker focust eerst op onze online privacy. Leerlingen hebben er doorgaans geen idee van hoeveel mensen hun berichtjes op Facebook kunnen lezen. We bekijken we dit heel concreet. Het is best fijn dat een bericht zo gemakkelijk verspreid wordt, maar wat moet je doen als je een bericht juist in beperkte kring wil houden ? Na de babbelpauze volgen aansluitende items.

Items :

NummerTitelTijdsduurOpmerking
441Kleine privacy****
901Pauze
442Kat op Instagram*
444Getagd op Facebook*NIEUW
445Privacy & Facebook*
Programma 640 Seksualiteit – 1 lesuur – Momenteel het 2e meest geboekte programma 

Samenvatting :

De meeste leerlingen in de eerste graad zijn nog niet toe aan een seksuele relatie. Toch hebben velen al intieme foto’s gezien of weten ze dat sommige leerlingen er iets mee zijn tegengekomen. Het is dan ook hét het moment om hen hiervoor te sensibiliseren. We starten met de vraag wat je zou doen als iemand je vraagt om een pikante foto. We bekijken hoever een foto online verspreid kan geraken en wat je best doet als je ‘per toeval’ een intieme foto ontvangt.

Items :

NummerTitelTijdsduurOpmerking
641Intieme foto online**
643Intieme foto verspreid*
Programma 740 Veilig internet – 1 lesuur – In 2016-2017 het meest geboekt in combinatie met programma 440 Privacy

Samenvatting :

Je privacy op publieke sociale media als Facebook heb je deels zelf in de hand. Bv. door ervoor te zorgen dat alleen je vrienden je berichten kunnen zien. Of je niet zomaar laten taggen op foto’s. Er is evenwel meer : Facebook en andere sociale media zijn gratis. Daar staat een prijs tegenover, die van onze privacy. Ook dat heb je deels zelf in de hand. Bv. door (indien gewenst) van die sociale media geen gebruik te maken of (indien mogelijk) je privacy-instellingen aan te passen. Complexe zaken op een eenvoudige manier gebracht. Nadien volgt de praktijk : hoe kun je je instellingen zò aanpassen dat je (een beetje) meer beveiligd bent qua privacy en tegen pestproblemen.

Tip : Voorzie aansluitend een lesuur waarin de leerlingen onder begeleiding van hun (klas)-leerkracht hun Facebook-instellingen op punt zetten.

Items :

NummerTitelTijdsduurOpmerking
445Privacy & Facebook*
745Facebook instellingen**
Programma 840 Mediawijsheid – 2 lesuren – Aanbevolen voor wie wil kennismaken met het aanbod

Samenvatting :

Voor jongeren van vandaag is het gebruik van digitale media heel gewoon. We mogen er evenwel niet van uitgaan dat ze ‘wijs’ gebruik maken van deze nieuwe media. Deze ‘mediawijze’ presentatie wil hen hierin sterker maken. Ter ondersteuning van wat ze leren op school en thuis.

Items :

Dit programma bevat een mix van items uit de andere programma’s. Perfect voor wie gewoon een goed programma wil en hiervoor vertrouwt op de keuze van de spreker. Bijvoorbeeld :

CodeTitelTijdsduurOpmerking
241Kritisch kijken *
341Wat is digitaal pesten ?**
441Kleine privacy***Verkorte versie

 


Items

Let op : sommige items staan niet in het programma-aanbod hierboven. Je kunt ze wél boeken. 

Item 141 – Smartphone, smart friends ?

De voorbije 40 jaar kenden we een ganse evolutie van de draadloze telefoon over de gsm naar de smartphone. Toch is er méér veranderd dan louter techniek : de smartphone heeft een grote invloed in waar we mee bezig zijn – met de smartphone – en hoe we met elkaar omgaan – via de smartphone. Meer en meer jongeren storen zich hier aan, zeker als hun vriend(in) hen geen blik gunt omdat hij/zij met iets anders bezig is : zijn/haar smartphone. We bekijken het fenomeen en hoe je het kunt aanpakken bij de ander, bij jezelf of samen.

Item 142 – Multitasking

Sinds de opkomst van de smartphone dalen de schoolcijfers van sommige leerlingen. Het is immers lastig om je te focussen op schoolwerk als je voortdurend wordt afgeleid door sociale mediaberichtjes. Met een paar eenvoudige proefjes testen we de aandacht, multitaskingvaardigheid en de concentratie van leerlingen. Het is nodig dat de leerlingen hiervoor papier en stylo bij de hand hebben. Nadien volgen tips voor ‘monotasking’.

Item 143 – Smombies en addicts – NIEUW

Jongeren lopen vandaag als smombies – of ‘smartphone zombies’ – op straat én over straat, redelijk gevaarlijk. Meer en meer jongeren kun je ook behoorlijk verslaafd noemen aan hun smartphone, of beter : aan de sociale media. Behoorlijk indringend ! Dit item ronden we af met tips om weer controle te krijgen over je sociale leven.

Item 241 – Kritisch kijken

‘Het is waar, want het stond op internet’. Een dooddoener die leerlingen nog steeds hanteren. In dit item kijken we kritisch naar nieuws, foto’s, filmclips, … en gaan na hoe je kunt weten wat waar is of fake.

Item 242 – Echt of bewerkt ?

Je komt online geregeld fantastische foto’s tegen waarbij je twijfelt of wat je ziet wel kan. Terecht : het standpunt van de fotograaf kan een ‘verkeerde’ indruk geven, beeldbewerking is courant. We bekijken dat bij heel wat foto’s en geven een gemakkelijke tip om na te gaan of een foto echt is of bewerkt.

Item 243 – Fake nieuws – NIEUW

Fake nieuws is online overal aanwezig : op krantensites (helaas !) of in virale filmpjes. We bekijken hoe je kunt weten of nieuws waar is of niet en waaraan je fake virals kunt herkennen.

Items 341 Wat is digitaal pesten ?

We plaatsen pesten tegenover plagen en kattenkwaad, bekijken hoe online grapjes gemakkelijk verkeerd overkomen en vergelijken offline met online pesten. We bekijken ook de klassenpagina’s of chatgroepen van de klas online : wie mag/moet erbij, wat met online uitsluiten, negeren en samenspannen ?

Items 342 Digitaal pesten & de omstaanders

Wat kun je doen als je getuige bent van online gepest ? Meer dan veel jongeren denken. Al vraagt het soms lef om te durven opkomen voor de goede sfeer in de klas.

Items 343 Digitaal pesten & de gepeste

Wat kun je doen als je online gepest wordt ? Wat werkt niet ?

Items 344 Digitaal pesten & de pester

Wat te denken over pestkoppen ? Hun argumenten worden getoetst op hun waarheidsgehalte, waarna de spreker jongeren aanmoedigt om sociaal vooral positief te scoren.

Item 345 – Gepest online melden

Wat kun je doen als je online gepest wordt of online pestberichten ziet ? De spreker toont concreet hoe je een pestfilmpje op You-Tube en een pestpagina op Facebook kunt rapporteren.

Item 441 – Kleine privacy

Chat-apps worden door leerlingen graag gebruikt om met vrienden contact te houden. Met de sociale media daarentegen kun je heel de wereld bereiken. Of wordt je voor heel de wereld zichtbaar, het is maar hoe je het bekijkt. Dat besef hebben leerlingen veelal niet, bij het plaatsen van privé-informatie, een berichtje of bij het taggen van foto’s. Daarom tonen we het in dit programma concreet. En hoe je op een verstandig manier online actief kunt zijn.

Item 442 – Kat op Instagram

Elke foto die we online plaatsen, bevat onzichtbaar extra informatie : de EXIF-gegevens. Het gaat om heel wat gegevens die min of meer persoonlijk zijn en waar velen geen flauw benul van hebben. Voor dit item volgen we de foto van een Gentse huiskat die op Instagram werd geplaatst en toon ik hoe gemakkelijk je kunt terugvinden waar die kat (en diens eigenaar) wonen. Ik pleit ervoor om kritisch te kiezen welke persoonlijke gegevens je online prijsgeeft en toon hoe je EXIF-gegevens kunt verwijderen.

Item 445 – Privacy & Facebook

Je privacy op publieke sociale media als Facebook heb je deels zelf in de hand. Bv. door ervoor te zorgen dat alleen je vrienden je berichten kunnen zien. Of je niet zomaar laten taggen op foto’s. Er is evenwel meer : Facebook en andere sociale media zijn gratis. Daar staat een prijs tegenover, die van onze privacy. Ook dat heb je deels zelf in de hand. Bv. door (indien gewenst) van die sociale media geen gebruik te maken of (indien mogelijk) je privacy-instellingen aan te passen. Complexe zaken op een eenvoudige manier gebracht.

Item 444 – Getagd op Facebook – NIEUW

Het nieuwe normaal : mensen nemen foto’s, plaatsen die op Facebook en taggen je. Dat is ook de bedoeling … van Facebook. En best handig. Toch wil niet iedereen dat. In dit item focussen we op het taggen en getagd worden : wat is er mis mee, wat kun je eraan doen ?

Item 541 – Echte vrienden – NIEUW

In dit item nemen we onze vrienden onder de loep : hoeveel vrienden hebben we online en offline ? Wat mogen zij over ons weten, hoe tonen we ons ? Wat betekent dit t.a.v. wie online onze vrienden zijn : tonen ze zich echt zoals ze zijn ?

Item 542 – Populair

Vandaag ben je maar iemand als je online populair bent : veel vrienden, veel volgers, … als het maar veel is. Eerst volgen we het verhaal van een meisje dat heel veel volgers wenste en dat op een bizarre manier realiseerde. Als alternatief stellen we voor om uit te pakken met wat je kunt, dat mag immers best gezien worden.

Item 641 – Intieme foto online

We starten met de vraag wat je zou doen als iemand je vraagt om een pikante foto. We bekijken hoever een foto online verspreid kan geraken.

Item 642 – Snapchat-shit

Snapchat is een leuke app op je smartphone. Hoe veilig is Snapchat ? We bekijken hoe foto’s toch verspreid kunnen raken en hoe je dat voor intieme foto’s kunt voorkomen.

Item 643 – Intieme foto verspreid

We bekijken wat je best doet als je ‘per toeval’ een intieme foto ontvangt.

Item 741 – Veilig wachtwoord

Wat is een veilig wachtwoord ? Ik laat enkele vrijwilligers hun wachtwoord testen op kraakbaarheid en vertel hoe je kunt zorgen voor een niet-te-kraken-wachtwoord. Tip : met een combinatie van letters, cijfers en leestekens kom je er vandaag (helaas) niet meer !

Item 742 – Anoniem pesten

Online tonen leerlingen minder remmingen dan offline. Dat is nog meer het geval als ze het idee hebben dat niemand kan weten wie een pestbericht verstuurd heeft via mail of sms of wie achter een online account zit. Helaas voor hen is dat niet de realiteit : van elke mail is te traceren van waar die komt, van elk sms-je is te zien van waar die verstuurd werd, een twitterbericht verstuurd met de gsm kan soms gelokaliseerd worden. Dit toon ik heel concreet : behoorlijk onthutsend voor leerlingen die denken online anoniem bezig te kunnen zijn !

Item 743 – Scoren met je presentatie

Het brengen van een korte presentatie is voor veel leerlingen een schooltaak ‘met uitdaging’.  Een presentatie bijwonen van een spreker kan voor hen al inspirerend zijn. In dit item krijgen ze extra tips : hoe kun je publiek mee hebben binnen de minuut, wat kan maken dat je volledig de mist in gaat ?

Item 744 – Fake vriend

Op sociale media kun je heel leuke jongens en meisjes leren kennen. Helaas zijn nogal wat online profielen fake. Soms zitten daar ook volwassenen tussen die uit zijn op misbruik. In dit item zoomen we in op het verhaal van Lisa, een meisje van 13 uit Nederland die zomer 2015 gedurende enkele dagen vermist was : hoe je aan het online profiel van haar ‘vriend’ kon merken dat er iets fout mee was en hoe ontdekt werd dat diens foto vals was.

Item 745 – Facebook instellingen

Facebook is een fantastisch sociaal medium, maar ook een plek waar je privacy bedreigd wordt, alsook waar gepest wordt. Dat heb je deels zelf in de hand. Ik laat een vrijwilliger inloggen en bekijk nìet zijn/haar tijdlijn, maar bespreek de belangrijkste knopjes van de instellingen om je Facebook méér privacy-veilig en/of pest-veilig te maken.

Item 901 – Pauze

Bij een sessie van meer dan 1 lesuur wordt standaard halfweg een ‘babbelpauze’ van enkele minuten voorzien. Bij een sessie van meer dan 2 lesuren is een onderbreking (speeltijd) aangewezen.

 

Print Friendly, PDF & Email