Leerlingen 1e graad SO

Nieuw voor 2023-2024

  • Update van de programma’s.

Programma’s

Standaard duurt een presentatie voor leerlingen 2 lesuren of 100 minuten. Een kortere of langere presentatie kan uiteraard ook.  

Alle presentaties zijn geschikt voor groepen van 30 tot 250 leerlingen.

Lees ook : een programma kiezen

Legende bij de tabellen :

Onderwerpen : de beschrijving van de onderwerpen vind je verder op deze pagina.
Minuten : de opgegeven tijd kan wijzigen doorheen het jaar !

140 Digitale balans

Samenvatting :

Teveel jongeren kunnen geen uur zonder hun smartphone. Dat heeft effect op hoe ze offline omgaan met hun vrienden, hoe ze zich bewegen op straat, hoe (on)bereikbaar ze zijn thuis. Noem het een ongewenst gevolg van wat vanuit de ontwerpers van de populairst sociale media ook de bedoeling was : mensen dusdanig dopamineprikkels geven dat ze op het medium blijven. Deze presentatie wil bewustwording aanwakkeren; de leerlingen krijgen ook praktische tips, voor henzelf en voor hun vrienden.

Programma :

OnderwerpenMinutenOpmerking
Intro10
141Smartphone, smart friends30
142Sociale media verslaafd20
143Digitale balans20
145Multitasking20
Totaal100
340 Pesten – veel geboekt in combinatie met 640 Seksualiteit

Samenvatting :

In deze presentatie bekijken we offline versus online pesten, online grapjes tegenover echt pesten. We bekijken verder hoe je best reageert als je zelf gepest wordt : wat werkt én wat werkt niet. Of we geven aandacht aan wat de vele omstaanders kunnen doen : zij kunnen het verschil maken !

Programma :

OnderwerpenMinutenOpmerking
Intro10
341Online pesten : intro45
343Pesten : de omstaanders40
Totaal100
640 Seksualiteit – Meest geboekt

Samenvatting :

De meeste leerlingen in de eerste graad zijn nog niet toe aan een seksuele relatie. Toch hebben velen al intieme foto’s gezien of weten ze dat sommige leerlingen er iets mee zijn tegengekomen. Het is dan ook hét het moment om hen hiervoor te sensibiliseren. We starten met de vraag wat je zou doen als iemand je vraagt om een pikante foto. We bekijken hoever een foto online verspreid kan geraken en wat je best doet als je ‘per toeval’ een intieme foto ontvangt. Nadien volgt een bevattelijke presentatie over het vlaggensysteem van Sensoa, wat we toepassen in enkele concrete situaties die we samen bespreken. Expliciete taal wordt hierbij niet uit de weg gegaan.

Programma :

OnderwerpenMinutenOpmerking
Intro10
641Intieme foto gevraagd10
642Snapchat shit20
643Intieme foto verspreid10
644Intieme foto ontvangen10
645Vlaggensysteem Sensoa10
646Online seks casussen30
Totaal100

Dit programma werd in het RHIZO Lyceum in Kortrijk gebracht voor de leerlingen van het 2e jaar secundair onderwijs. Van Mieke Lietaert ontvingen we volgende reactie :

Ik vond het een heel goede presentatie en dit om een aantal redenen:
1) Het is een onderwerp dat echt bij hun leefwereld aansluit. Het was ook heel concreet uitgelegd met voorbeelden uit hun dagelijks leven. Het was zeker geen ‘uitleg boven hun hoofden’
2) De grote interactie met de leerlingen via Mentimeter verhoogde hun betrokkenheid en ze kregen de kans om zelf mee te denken en hun mening te zeggen. Ik vond dat dit echt wel goed lukte. De Mentimeter werkte goed. Door het feit dat er anoniem kon gestemd worden, durfden ze meer voor hun mening uitkomen.
3) De afwisseling met filmpjes van jongeren van hun leeftijd is ook waardevol.
4) Door de vele concrete voorbeelden, kregen ze echt informatie maar ook inzicht in het onderwerp en de gevaren van sexting en ook over wat kan, wat mag en wat kan of mag niet.


Onderwerpen

Tip : Niet alle onderwerpen staan beschreven op deze pagina :

  • Vind je niet wat je zoekt ? In mijn presentatiekoffer zit veel meer : vraag ernaar.
  • De beschrijving van de onderwerpen met het cijfer 5 in het midden vind je bij het aanbod voor leerlingen 2e graad SO.

Intro

Inleiding & slot van de presentatie. Komt in een presentatie uiteraard maar 1 keer voor.

Pauze

Tijdens een presentatie wordt standaard geen pauze voorzien. Is een pauze of speeltijd nodig, dan telt die tijd voor de kostprijs mee als presentatietijd.

141 Smartphone, smart friends ?

De voorbije 40 jaar kenden we een ganse evolutie van de draadloze telefoon over de gsm naar de smartphone. Toch is er méér veranderd dan louter techniek : de smartphone heeft een grote invloed in waar we mee bezig zijn – met de smartphone – en hoe we met elkaar omgaan – via de smartphone. Meer en meer jongeren storen zich hier aan, zeker als hun vriend(in) hen geen blik gunt omdat hij/zij met iets anders bezig is : zijn/haar smartphone. We bekijken het fenomeen en hoe je het kunt aanpakken bij de ander, bij jezelf of samen.

142 Sociale media verslaafd

Meer en meer jongeren kun je ook behoorlijk verslaafd noemen aan hun smartphone, of beter : aan de sociale media. Behoorlijk indringend ! Dit onderwerp ronden we af met tips om weer controle te krijgen over je sociale leven.

143 Digitale balans

Laat jongeren even los en ze focussen zich op hun smartphone. De wereld rondom hen merken ze niet meer op, wat thuis tot spanningen kan leiden. Noem het een ongewenst gevolg van wat vanuit de ontwerpers van de populairst sociale media ook de bedoeling was : mensen dusdanig dopamineprikkels geven dat ze op het medium blijven : dat wordt duidelijk uit het getuigenis van enkele sociale mediapioniers. We sluiten af met enkele tips om van je dopamineverslaving via sociale media af te geraken.

145 Multitasking

Sinds de opkomst van de smartphone dalen de schoolcijfers van sommige leerlingen. Het is immers lastig om je te focussen op schoolwerk als je voortdurend wordt afgeleid door sociale mediaberichtjes. Met een paar eenvoudige proefjes testen we de aandacht, multitaskingvaardigheid en de concentratie van leerlingen. Het is nodig dat de leerlingen hiervoor papier en stylo bij de hand hebben. Nadien volgen tips voor ‘monotasking’.

341 Online pesten : intro

We plaatsen pesten tegenover plagen en kattenkwaad, bekijken hoe online grapjes gemakkelijk verkeerd overkomen en vergelijken offline met online pesten. We bekijken ook de klassenpagina’s of chatgroepen van de klas online : wie mag/moet erbij, wat met online uitsluiten, negeren en samenspannen ?

343 Pesten : de omstaanders

Wat kun je doen als je getuige bent van online gepest ? We geven 10 praktische tips mee en ronden af met enkele casussen.

441 Privacy online

Chat-apps worden door leerlingen graag gebruikt om met vrienden contact te houden. Met de sociale media daarentegen kun je heel de wereld bereiken. Of wordt je voor heel de wereld zichtbaar, het is maar hoe je het bekijkt. Dat besef hebben leerlingen veelal niet, bij het plaatsen van privé-informatie, een berichtje of bij het taggen van foto’s. Daarom tonen we het in dit programma concreet. En hoe je op een verstandig manier online actief kunt zijn.

442 Gratis apps & accounts

Je privacy op publieke sociale media als Facebook heb je deels zelf in de hand. Bv. door ervoor te zorgen dat alleen je vrienden je berichten kunnen zien. Of je niet zomaar laten taggen op foto’s. Er is evenwel meer : sociale media zijn gratis. Daar staat een prijs tegenover, die van onze privacy. Ook dat heb je deels zelf in de hand. Bv. door (indien gewenst) van die sociale media geen gebruik te maken of (voor zover mogelijk) je privacy-instellingen aan te passen. Complexe zaken op een eenvoudige manier gebracht.

443 Privacy & je locatie

Elke foto die we online plaatsen, bevat onzichtbaar extra informatie : de EXIF-gegevens. Het gaat om heel wat gegevens die min of meer persoonlijk zijn en waar velen geen flauw benul van hebben. Voor dit item volgen we de foto van een Gentse huiskat die op Instagram werd geplaatst en toon ik hoe gemakkelijk je kunt terugvinden waar die kat (en diens eigenaar) wonen. Ik pleit ervoor om kritisch te kiezen welke persoonlijke gegevens je online prijsgeeft en toon hoe je EXIF-gegevens kunt verwijderen.

641 Intieme foto gevraagd

We starten met de vraag wat je zou doen als iemand je vraagt om een pikante foto. We bekijken hoever een foto online verspreid kan geraken.

642 Snapchat-shit

Snapchat is een leuke app op je smartphone. Hoe veilig is Snapchat ? We bekijken hoe foto’s toch verspreid kunnen raken en hoe je dat voor intieme foto’s kunt voorkomen.

643 Intieme foto verspreid

Een intieme foto die verspreid geraakt, kan de wereld rond gaan en daar jaren vindbaar blijven. We gaan het na voor een foto die ooit op Netlog stond.

644 Intieme foto ontvangen

Stel dat je een intieme foto ontvangt op je smartphone. Wat ga je ermee doen : houden, delen, melden ? Sensibilisering om de verspreiding van intieme foto’s een halt toe te roepen.

645 Het vlaggensysteem van Sensoa

Om seksuele situaties bespreekbaar te maken, ontwikkelde Sensoa het vlaggensysteem. We brengen dit in een bevattelijke presentatie. Het zal leerlingen helpen om nadien casussen onderling te bespreken met zinvolle criteria en ze een passende vlaggenkleur toe te kennen.

646 Online seks casussen

Wat is oké bij online seks ? Waarom krijgt dit een groene, gele, rode of zwarte vlag ? Enkele casussen met toepassing van het vlaggensysteem van Sensoa. In de casussen komen volgende termen voor : 69, pijpen, likken, erotisch, masturberen, penis.

Print Friendly, PDF & Email