Praktische organisatie

Nieuw voor 2023-2024

 • Geen wijzigingen

Ruimte waar de presentatie doorgaat

Welke ruimte is geschikt ? 

 • Tot 50 deelnemers : een lokaal
 • Van 50 tot 125 deelnemers : een polyvalente zaal met hoog plafond
 • Vanaf 125 deelnemers : bij voorkeur een auditorium met rijen die hoger geplaatst zijn naarmate men verder naar achter zit. Anders een polyvalente zaal met een podium op tafelhoogte.

Plaatsing van de stoelen

 • Tot 30 deelnemers : 1 à 3 rijen stoelen in een kwart cirkel
 • Vanaf 30 deelnemers : stoelen in rijen. Zorg bij voorkeur voor een gangpad in het midden (opdat een micro gemakkelijk kan worden aangereikt aan de deelnemers)

Technische voorzieningen tot ±125 deelnemers

Ik breng mee :

Ik breng standaard quasi alle apparatuur mee die nodig is voor een interactieve presentatie :

 1. Apple-laptop met presentatiesoftware en de nodige adapters (koppelstukjes)
 2. 2 micro’s (1 headset voor de spreker & 1 draadloze micro voor het publiek)
 3. Active speaker (luidspreker)
 4. Projector geschikt voor een ruimte met daglicht
 5. Mobiele internettoegang op mijn smartphone
 6. Interactiekaarten voor de tool Plickers

Meer info over Plickers vind je op de pagina interactie.

Als organisator zorg je voor :

 1. Projectiescherm (of een alternatief)
 2. De ruimte tussen het projectiescherm en het publiek vrij voor de spreker.
 3. Naast het projectiescherm of vooraan aan de zijkant : een tafel (of een lezenaar en een kleine tafel) voor de apparatuur en het materieel van de spreker.
 4. Stand of tafel voor de projector (indien nodig)
 5. Elektriciteit tot bij de tafel én tot bij de projector (indien nodig)
 6. Verlichting : vermijd zonneschijn, daglicht is oké. Als de ruimte duister is, verlicht de ruimte en de spreker dan bij voorkeur op halve kracht
 7. Drinkwater zonder bruis
 8. Technische assistentie : 20 minuten voor de start

Extra indien Mentimeter gebruikt wordt : 

9. Vlotte internettoegang voor alle deelnemers tegelijkertijd. De brandbreedte mag beperkt zijn. 

10. Internettoegang voor de spreker, afgescheiden van het internet voor  het publiek : ander wifi-kanaal, ethernetkabel.

Tip : bespreek vooraf met de ICT-verantwoordelijke of dit mogelijk is en zorg indien nodig voor extra connectiemogelijkheid. Indien dat niet kan, moet het aantal deelnemers beperkt worden tot maximum 189 en wordt Plickers gebruikt. 

Meer info over Mentimeter vind je op de pagina interactie.

Als organisator is het verstandig om te voorzien in een plan B :

Techniek kan altijd falen. De impact kan evenwel beperkt blijven als snel reserve-apparatuur en technische ondersteuning ingezet kan worden :

 1. Een computer
 2. Geluidsapparatuur + kabel tot bij de tafel van de spreker
 3. Projector + kabel tot bij de tafel van de spreker
 4. Internettoegang voor de spreker
 5. Technische assistentie voor de apparatuur en het materieel van de school/organisatie

Is er al een professionele uitrusting aanwezig ?

Beschikken jullie over een professionele klank- en beeldinstallatie en/of internet via (ethernet-)kabel ? Dan geef ik die uitrusting graag voorrang. Mijn apparatuur wordt dan reserve-apparatuur. Mijn Apple-laptop krijgt evenwel altijd voorrang.

Technische voorzieningen vanaf ±125 deelnemers

De apparatuur die ik meebreng, volstaat in principe voor een presentatie tot 200 deelnemers. Als organisator kun je de technische kwaliteit naar een hoger niveau tillen door (bovenop het voorgaande) te zorgen voor :

 1. Een professionele klank- en beeldinstallatie
 2. 3 micro’s (1 headset voor de spreker & 2 micro’s voor het publiek)

Wat indien de beschikbare techniek niet toereikend is of faalt ?

Dan kunnen we deels terugvallen op wat ik meebreng :

 1. De active speaker (luidspreker) is oké tot ±200 deelnemers.
 2. De projector is oké tot ±200 deelnemers.
 3. De interactieve tool Plickers is oké tot 189 deelnemers.

Aankondiging

Voor de aankondiging van de sessie en het eventuele inleidende woordje beveel ik aan om gebruik te maken van :

 • De ‘samenvatting’ bij het programma. Bij een programma op maat kun je gebruik maken van de beschrijving van de onderwerpen.
 • De info op de pagina ‘Filip Bourgeois‘.

Afspraken met leerlingen

Ik beveel aan om vòòr de presentatie met de leerlingen te bespreken :

 • Wat ze mogen verwachten : de spreker, het programma, verloop van de presentatie (intro, onderwerpen, einde).
 • Wat van hen verwacht wordt : binnenkomen (jas en boekentas, hoe binnenkomen, zitplaats), gebruik van hun smartphone, wanneer zwijgen, wanneer en hoe spreken, applaus, (opruimen), vertrekken.
 • Welke rol de begeleidende leerkracht op zich zal nemen.

Indien de interactieve tool Mentimeter gebruikt wordt, wordt er van uitgegaan dat de leerlingen het volgende zelfstandig kunnen :
Tip : dit vooraf checken, kan eventuele problemen voorkomen.

 • hoe je met je smartphone inlogt op een nieuw wifi-netwerk
 • hoe je van internettoegang via wifi naar mobiele internettoegang (4G) gaat en omgekeerd.
  (Tip : bij wie zowel mobiel internet als wifi heeft, gaat het zo : wifi en mobiel internet aan = voorrang voor wifi; wil je mobiele internettoegang, dan zet je je wifi uit)
 • hoe je het adres www.menti.com invoert in je browser.
 • hoe je je toestel in de ‘niet-storen’-stand zet.

Print Friendly, PDF & Email