Leerlingen 2e graad SO

Nieuw voor 2019-2020

  • Dit jaar zetten we slechts enkele thema’s en onderwerpen voorop. Vind je niet wat je zoekt : vraag ernaar !
  • Ook voor jongeren buiten schoolverband is een presentatie mogelijk : vraag ernaar.
  • Alle presentaties zijn geschikt voor groepen van 20 tot 300 leerlingen.
  • Bij de meeste presentaties wordt gebruik gemaakt van een interactieve tool.

Programma’s 2019-2020

Standaard duurt een presentatie voor leerlingen 2 lesuren of 100 minuten. Een kortere of langere presentatie kan uiteraard ook.  

Lees ook : een programma kiezen

Legende bij de tabellen :

Onderwerpen : de beschrijving van de onderwerpen vind je verder op deze pagina.
Minuten : de opgegeven tijd kan wijzigen doorheen het jaar !

150 Digitale balans

Deze presentatie bevat deels onderwerpen die geschreven werden voor leerlingen van de 1e graad.

Samenvatting :

Teveel jongeren kunnen geen uur zonder hun smartphone. Dat heeft effect op hoe ze offline omgaan met hun vrienden, hoe ze zich bewegen op straat, hoe (on)bereikbaar ze zijn thuis. Noem het een ongewenst gevolg van wat vanuit de ontwerpers van de populairst sociale media ook de bedoeling was : mensen dusdanig dopamineprikkels geven dat ze op het medium blijven. Deze presentatie wil bewustwording aanwakkeren; de leerlingen krijgen ook praktische tips, voor henzelf en voor hun vrienden.

Programma :

OnderwerpenMinutenOpmerking
Intro10
141Smartphone, smart friends20
142Smombies & addicts20
153Digitale balans25
155Multitasking25
Totaal100
250 Nieuws & informatie – Vernieuwd programma

Samenvatting :

Hoe te leven in een wereld met fake nieuws ? Het ontwikkelen van een kritische houding vormt alvast een goede basis om met kritische zin te kijken naar het aangeboden nieuws. Deze presentatie wil hiertoe sensibiliseren.

Aansluitend doen we de proef met ‘breaking nieuws’, misschien wel het moeilijkste nieuws om kritisch te benaderen. We geven tips mee die hierin kunnen helpen.

Programma :

OnderwerpenMinutenOpmerking
Intro10
255Leven met nepnieuws65NIEUW
253Omgaan met breaking nieuws25
Totaal100
350 Pesten & haat

Het programma 350 Pesten werd het voorbije schooljaar vervangen door 350 Haat. Velen misten het oude programma. Dit jaar komen beide facetten aan bod. 

Samenvatting :

Leerlingen van de 2e graad ‘pesten’ niet meer. ‘Het is maar om te lachen’. Of het is ‘online haat’. Aan de hand van internetfilmpjes bekijken we wanneer iets online nog grappig is en wanneer het ‘erover is. Er wordt ook nogal gehaat online. Of beledigd. Noem het grof gedrag. Of online racisme, discriminatie of geweld, wat strafbaar is.

Programma :

OnderwerpenMinutenOpmerking
Intro10
351Online humor30Opnieuw in het aanbod
352Online haat35Voorheen '352 Beledigd'
354 Vrije meningsuiting25NIEUW
Totaal100
650 Seksualiteit – Meest geboekt in 2019-2020

Samenvatting :

Hoeveel jongeren gaan een intieme foto maken en delen ? Wat doe je als je een intieme foto te zien krijgt ? Hoe voorkom je dat zo’n foto verspreid geraakt ? Wat zegt de wetgeving erover ?  Veel vragen die om antwoorden vragen.

Variant 650A : Nadien staan we stil bij onze omgang met naakt, volgen praktische tips voor wie wél een intieme foto wil delen en bespreken we een situatie waarin een intieme foto gedeeld wordt.

Variant 650B : Nadien volgt een bevattelijke presentatie over het vlaggensysteem van Sensoa, wat we toepassen in enkele concrete situaties die we samen bespreken. Expliciete taal wordt hierbij niet uit de weg gegaan.

Programma :

OnderwerpenMinutenOpmerking
Intro10
651Intieme foto intro15
652Wat mag met intieme foto's ?30
650AOfwel 650A met deze items
653Naakt zien en bewaren25
654Intieme foto : howto10
655Intieme foto gedeeld15
650BOfwel 650B met deze items
645Vlaggensysteem Sensoa15Nieuw
656Online seks casussen30Nieuw
Totaal100

Onderwerpen

Tip : Niet alle onderwerpen staan beschreven op deze pagina :

  • Vind je niet wat je zoekt ? In mijn presentatiekoffer zit veel meer : vraag ernaar.
  • De beschrijving van de onderwerpen met een cijfer 4 in het midden vind je bij het aanbod voor leerlingen 1e graad SO.
Intro

Inleiding & slot van de presentatie. Komt in een presentatie uiteraard maar 1 keer voor.

Pauze

Tijdens een presentatie wordt standaard geen pauze voorzien. Is een pauze of speeltijd nodig, dan telt die tijd voor de kostprijs mee als presentatietijd.

153 Digitale balans – NIEUW

Laat jongeren even los en ze focussen zich op hun smartphone. De wereld rondom hen merken ze niet meer op, wat thuis tot spanningen kan leiden. Noem het een ongewenst gevolg van wat vanuit de ontwerpers van de populairst sociale media ook de bedoeling was : mensen dusdanig dopamineprikkels geven dat ze op het medium blijven : dat wordt duidelijk uit het getuigenis van enkele sociale mediapioniers. We sluiten af met enkele tips om van je dopamineverslaving via sociale media af te geraken.

155 Multitasking

Sinds de opkomst van de smartphone dalen de schoolcijfers van sommige leerlingen. Het is immers lastig om je te focussen op schoolwerk als je voortdurend wordt afgeleid door sociale mediaberichtjes. Met een paar eenvoudige proefjes testen we de aandacht, multitaskingvaardigheid en de concentratie van leerlingen. Het is nodig dat de leerlingen hiervoor papier en stylo bij de hand hebben. Nadien volgen tips voor ‘monotasking’.

253 Breaking nieuws

‘Breaking nieuws’ is misschien wel het moeilijkste nieuws om kritisch te benaderen. We geven tips mee die hierin kunnen helpen.

255 Leven met nepnieuws

Hoe te leven in een wereld met fake nieuws ? Het ontwikkelen van een kritische houding vormt alvast een goede basis om met kritische zin te kijken naar het aangeboden nieuws. Deze presentatie wil hiertoe sensibiliseren.

351 Online humor

Humor en internet vormen een slecht huwelijk, zegt de ervaring : altijd is er het risico dat de ander je grap niet begrijpt en zich gekwetst weet. Aan de hand van filmpjes van op internet bespreken we wanneer iets online nog grappig is en wanneer dat ‘erover’ is. Ik doe daarbij een oproep om toch 2 keer na te denken voor je online iets plaatst en gevoeliger te worden voor wat anderen als kwetsend kunnen ervaren.

352 Online haat

Pesten is out, haat is in. Op veel plaatsen kun je anoniem zeggen wat je wil, ook om te haten. Wie beledigt, heeft veelal niet door wat het betekent voor wie gehaat wordt. Hoe reageer je best ? Hoe kun je voor je (gehate) vriend/in opkomen ?

354 Vrije meningsuiting

We hebben in ons het land het recht op onze eigen mening en het recht om die te uiten. Helaas wordt met dat recht ook geschermd om te (mogen) beledigen. Anderzijds worden mensen de mond gesnoerd omdat sommigen zich anders beledigd voelen. Hoe gaan we daar mee om ? En voor welke beledigingen ben je strafbaar ? Een pleidooi om online respectvol met elkaar om te gaan.

452 Je privacy beschermen

Nieuwsgierige vrienden, bedrijven en criminelen : blijkbaar willen ze allemaal wel een inkijk op ons toestel. We kunnen hen buiten houden mits op een aantal zaken te letten : paswoord-toegang in 2 stappen, privacy-veilige toestellen en software én (helaas) ook onze webcam afplakken.

551 Je online reputatie

Als jongere plaats je berichten en foto’s online omdat je dat leuk vindt en het fijn vindt dat anderen reageren. Tegelijk zijn er veel meer mensen die zien hoe je je online profileert. Het is niet nodig om daarom sociale media te mijden, veeleer om ervoor te zorgen dat wat je online plaatst en wat anderen over jou online plaatsen een positief beeld van je geeft. We bekijken hoe je daar kunt voor zorgen en wat je kunt doen als ‘vrienden’ dat anders aanpakken en je daarin betrokken raakt.

651 Intieme foto online

Intieme foto’s zijn van alle tijden; nu dus ook online : nogal wat jongeren hebben al een intieme foto gezien van iemand waarmee ze geen relatie hebben. Helaas geraken die foto’s verder verspreid dan gedacht.

652 Wat mag met intieme foto’s ?

Veel jongeren beseffen niet dat er strenge wetgeving bestaat op het nemen en verspreiden van intieme foto’s van minderjarigen. En dat het daarom maar beter is om op hun smartphone te wissen wat niet mag.
Indien gewenst voorafgegaan door een intro over de wetgeving rond foto’s : recht op privacy, portretrecht en auteursrecht.

653 Naakt zien en bewaren

Veel jongeren kennen maar tweevoudig naakt : zichzelf en wat je online kunt zien. Dat laatste vooral uit de pornowereld. Waardoor ze een nogal vertekend beeld krijgen van hoe mensen er in hun blootje écht uitzien. En onzeker worden over hun eigen ‘gewone’ lichaam. Terwijl veruit de meeste lijven gewoon oké zijn.
Verder : wie nieuwsgierig is naar echt naakt, kan proberen te gluren naar anderen. Mag dat wel ? Mag je dat op foto nemen, verzamelen en verspreiden ?

654 Intieme foto : howto ?

Uiteraard is het meest veilig om een intieme foto niet te nemen of te delen. Maar wat als je dat toch wil, hoe doe je dat dan het veiligst ?

655 Intieme foto gedeeld ?

Waarom zou je een intieme foto wel of niet delen ? Wat doe je het best als je ongevraagd een intieme foto op je toestel krijgt ?  En wat als je zo’n foto bewaard hebt van iemand met wie het even aan is geweest ? Een pleidooi om met wat je in vertrouwen gekregen hebt, ook vertrouwelijk te houden, of gewoon te verwijderen.

656 Online seks casussen

Wat is oké bij online seks ? Waarom krijgt dit een groene, gele, rode of zwarte vlag ? Enkele casussen met toepassing van het vlaggensysteem van Sensoa. .In de casussen komen volgende termen voor : masturberen, penis, borsten, obscene commentaar.

851 Wat mag met foto’s ?

Wie mag een foto online plaatsen ? Welke rechten heb je als je zelf de foto genomen hebt of als je zelf op de foto staat ? Hoe kun je problemen voorkomen en wat kun je doen als je online te kijk staat op een manier die je zelf niet wil ?

Print Friendly, PDF & Email
IV OSO Oostakker Edugo 2012