Wat mag je verwachten ?

Voor kinderen, jongeren en volwassenen

De presentaties richten zich tot mensen tussen de 8 en de 88 jaar. Opzet is dat ze een fijne en interessante presentatie krijgen : dat ze zich meegevoerd weten en ondertussen iets bijleren. Het aanbod voor leerlingen sluit aan bij hun ontwikkeling en leefwereld. Het aanbod voor volwassenen richt zich tot een breed publiek : of ze nu veel of weinig vertrouwd zijn met het onderwerp, iedereen moet mee kunnen en wat bijleren. 

Voor kleine én grote groepen

De presentaties zijn geschikt voor kleine én grote groepen, zeg maar alles tussen de 20 en 250 deelnemers. Voor de basisschool geldt evenwel een beperking van maximum 189 kinderen.

De kostprijs is afhankelijk van het aantal deelnemers : kleine groepen betalen minder dan grote groepen; de prijs per deelnemer is bij een grote groep lager dan bij een kleine groep. Zo blijft het haalbaar voor iedereen.

De presentaties kunnen, naargelang de groepsgrootte, doorgaan in een lokaal, een zaal of een auditorium, uiteraard met aangepaste technische voorzieningen.

Mediawijze thema’s

In de presentaties staat het verstandig omgaan met het internet, sociale media en digitale media centraal. Dat is geconcretiseerd in presentaties over diverse onderwerpen over 9 thema’s : 

  1. digitale balans
  2. nieuws & informatie
  3. haat & pesten
  4. online privacy
  5. reputatie en imago
  6. online seksualiteit
  7. veilig internet & ICT
  8. wetten & afspraken
  9. mediawijsheid

Mooi om naar te kijken

Er wordt gebruik gemaakt van het presentatieprogramma Keynote, de browser Safari en nog enkele presentatieapps. Je krijgt veel dia’s (gemiddeld 2 per minuut) te zien met veel foto’s, afgewisseld met filmclips, relatief weinig tekst en functionele animaties en overgangen. Resultaat zijn presentaties die op zich al mooi zijn om naar te kijken. 

Interactieve presentaties

Maar er is meer. Opzet is ook dat de deelnemers een interactieve presentatie krijgen : dat ze zich betrokken weten op wat gebracht wordt en ze zelf kunnen bijdragen door te reageren, te vragen, mee te doen met de meerkeuzevragen, … Hoe dit is uitgewerkt, lees je op de pagina ‘interactie‘.

Met praktische tips

Tenslotte worden het verhaal en de boodschap ook concreet gemaakt door o.a. het bezoeken en aanbevelen van interessante websites, het meegeven van praktische ICT-tips of het maken van een korte oefening. Het is daarbij niet de bedoeling dat het een praktische ICT-les wordt, wel dat je beter weet hoe je verstandig kunt omgaan met het onderwerp waarop gefocust wordt. Een hands-on les of een praktische cursus door een leerkracht ICT kunnen wél een mooie aanvulling vormen. 

Klank- en beeldapparatuur

Qua techniek breng ik alles mee dat nodig is voor een presentatie, het volstaat dat er elektriciteit en als minimum een witte muur beschikbaar zijn. Ik vraag evenwel dat ook de organisator voorziet in eigen klank- en beeldapparatuur, voor het geval mijn apparatuur zou uitvallen. Op veel plaatsen is er overigens professionele apparatuur aanwezig, wat ik graag voorrang geef. Meer info.

Een evoluerend aanbod

In het aanbod vind je alleen de meest gevraagde programma’s. Logischerwijs zit er in mijn presentatiekoffer meer dan er op de site staat : vraag er gerust naar. Meer zelfs : als je bij je aanvraag meegeeft wat jullie zoeken en wat daarvoor de aanleiding voor is, krijg je zoveel als mogelijk een presentatie die aansluit bij wat jullie nodig hebben.

Idem nà de presentatie : wie me kritische (positieve én negatieve) feedback bezorgt, draagt er toe bij dat de kwaliteit en actualiteit van de presentaties hoog blijft. Aanbevolen !

Print Friendly, PDF & Email