Leerlingen 3e graad BaO

Nieuw voor 2019-2020

  • Dit jaar zetten we slechts enkele thema’s en onderwerpen voorop. Vind je niet wat je zoekt : vraag ernaar !
  • Ook voor leerlingen 2e graad BaO en voor kinderen buiten schoolverband is een presentatie mogelijk : vraag ernaar.
  • Een presentatie voor leerlingen in de basisschool duurt nu standaard 90 minuten.
  • Alle presentaties zijn geschikt voor groepen van 20 tot 189 leerlingen.
  • Bij de meeste presentaties wordt gebruik gemaakt van een interactieve tool. In de basisschool wordt standaard Plickers gebruikt.

Programma’s 2019-2020

Standaard duurt een presentatie voor leerlingen in de basisschool 90 minuten. Een kortere of langere presentatie kan uiteraard ook.  

Alle presentaties zijn geschikt voor groepen van 30 tot 189 leerlingen.

Tip : Het voorbije schooljaar 2018-2019 grepen heel wat bibliotheken de kans om de kinderen van de 3e graad basisonderwijs naar zich toe te halen door hen een presentatie Internetvaardig aan te bieden. Op het progamma : ‘930 Mediawijsheid‘. Het werd een groot succes ! Lees de getuigenissen.

Lees ook : een programma kiezen

Legende bij de tabellen :

Onderwerpen : de beschrijving van de onderwerpen vind je verder op deze pagina.
Minuten : de opgegeven tijd kan wijzigen doorheen het jaar !

230 Nieuws & informatie – NIEUW 

Samenvatting :

Niet alles wat je ziet online, is waar. Het is voor kinderen niet eenvoudig om ‘fake’ van ‘feiten’ te onderscheiden. Kennis, ervaring en een kritische houding kunnen hierin helpen. In deze presentatie kijken we daarom kritisch naar online nieuws, verhalen, foto’s en filmpjes. Een mediawijze presentatie !

Programma :

OnderwerpenMinutenOpmerking
Intro10
231Kritisch kijken25
232Echt of bewerkt ?30
233Fake nieuws25
Totaal90
330 Pesten – VERNIEUWD 

Samenvatting :

We starten deze presentatie met het verschil tussen offline versus online pesten. We bespreken ook hoe we met elkaar omgaan in chat-apps als Whatsapp en geven tips om het ‘happy’ te houden. Tenslotte gaan we na hoe je online gepest kunt melden op Youtube en Fortnite.

Programma :

OnderwerpenMinutenOpmerking
Intro10
331Pesten : intro25
334Whats(h)appy25NIEUW
(335)Emoji : grapje of pesten ?(25)
336Gepest online melden30
Totaal90

Over dit programma zegden Juf Malvina en Juf Lieve van de Krekel in Sint-Amandsberg (2018-2019) :

Sociale media is niet meer weg te denken bij 12-jarigen. Als ouder, leerkracht,… heb je daar niet altijd een goed zicht op. Kinderen weten en zien meer dan we denken… Daarom vinden we het al jaren zinvol om Filip Bourgeois onze leerlingen van het zesde leerjaar hierover te informeren.

Op een boeiende en interactieve wijze, leerde Filip de leerlingen de do’s and don’ts rond cyberpesten. De uiteenzetting maakte indruk en zette de kinderen vast en zeker aan tot nadenken… Eigen ervaringen van leerlingen kwamen aan bod en werden meteen gelinkt aan de inhoud.

930 Mediawijsheid – Meest geboekt in 2018-2019 – de eerste keus voor grote groepen

Samenvatting :

Een presentatie die via 4 korte items de basis wil leggen voor het mediawijs online zijn.

Programma :

OnderwerpenMinutenOpmerking
Intro10
431Privacy online15
731Veilig online20
833Sociale media en de wet15
732Veilig wachtwoord30
Totaal90
In de pijplijn

Deze onderwerpen zitten nù nog niet in het aanbod. Op verzoek maak ik er – indien haalbaar – werk van en krijgen jullie de primeur :

  • 130 Fortnite : wat als het teveel wordt, ook op school
  • 630 In je blootje : wat met het maken en delen van iemand in zijn blootje ?

Onderwerpen

Tip : Vind je niet wat je zoekt ? In mijn presentatiekoffer zit veel meer : vraag ernaar.

Intro

Inleiding & slot van de presentatie. Komt in een presentatie uiteraard maar 1 keer voor.

Pauze

Tijdens een presentatie wordt standaard geen pauze voorzien. Is een pauze of speeltijd nodig, dan telt die tijd voor de kostprijs mee als presentatietijd.

231 Kritisch kijken

Veel van wat je online vindt, is waar. Maar niet alles is waar. Je moet dan ook niet alles zomaar geloven. Aan de hand van enkele verhalen en filmpjes bekijken we wat je kan helpen om ware en onware informatie & verhalen te onderscheiden.

232 Echt of bewerkt ?

Je komt online geregeld fantastische foto’s tegen waarbij je twijfelt of wat je ziet wel kan. Terecht : het standpunt van de fotograaf kan een ‘verkeerde’ indruk geven, beeldbewerking is courant. We bekijken dat bij heel wat foto’s en geven een gemakkelijke tip om na te gaan of een foto echt is of bewerkt.

233 Fake nieuws

Fake nieuws is online overal aanwezig : op krantensites (helaas !) of in virale filmpjes. We bekijken hoe je kunt weten of nieuws waar is of niet.

331 Pesten : intro

Wordt er veel online gepest ? Waarin verschillen offline en online pesten ? Waarom wordt er gepest online ? Wanneer is iets nog gewoon oké of spreken we over online pesten ?

334 Whats(h)appy

Whatsapp is een populaire chatapp in de bassischool. Helaas gaat dat ook samen met ruzies en gepest. In deze presentatie bespreken hoe we het online chatten happy kunnen houden en hoe we hierover met de klas afspraken kunnen maken.

335 Emoji : grapje of pesten ?

Wie een berichtje stuurt, voegt daar vandaag emoji’s bij. Soms leidt dat tot misverstanden en ruzies. Je kunt daarom maar beter emoji’s gebruiken die je vrienden op dezelfde manier begrijpen. En met een emoji duidelijk maken dat je pesten niet cool vindt.

336 Gepest online melden

Wat kun je doen als je online gepest wordt of online pestberichten ziet ? Ik toon o.m. concreet hoe je een pestfilmpje op You-Tube kunt rapporteren.

431 Privacy online

Als je iets online plaatst, hoe lang blijft dat dan daar ? Als anderen je bericht delen, hoe ver kan dat dan geraken ? Als je een chat-app gebruikt of publieke sociale media : wie zit daar dan nog op, waar ben je veilig ?

731 Veilig online

Kinderen willen graag online zijn met vrienden. Soms is dat ook met volwassenen, met goede maar soms ook met slechte bedoelingen. Waar ben je veilig onder vrienden ? En wat doe je best als je wat tegenkomt dat voor jou niet oké is.

732 Veilig wachtwoord

Met wie deel je je wachtwoord ? Wat is een veilig wachtwoord ? Ik laat enkele vrijwilligers hun wachtwoord testen op kraakbaarheid en vertel hoe je kunt zorgen voor een niet-te-kraken-wachtwoord.

833 Sociale media en de wet

Wat zegt de wet : op welke sociale media mogen kinderen spelen ? Vanaf welke leeftijd mogen ze ook bezig zijn op apps en sites waar ook volwassenen zijn ?

Print Friendly, PDF & Email
IV OSO Oostakker Edugo 2012