Leerlingen 3e graad BaO

Nieuw voor 2021

  • Update van de programma’s


Programma’s 2020-2021

Standaard duurt een presentatie voor leerlingen in de basisschool 90 minuten. Een kortere of langere presentatie kan uiteraard ook.  

Alle presentaties zijn geschikt voor groepen van 30 tot 189 leerlingen.

Tip : Sinds enkele jaren grijpen meerdere bibliotheken de kans om de kinderen van de 3e graad basisonderwijs naar zich toe te halen door hen een presentatie Internetvaardig aan te bieden. Op het progamma : ‘930 Mediawijsheid‘. Met groot succes ! Lees de getuigenissen.

Lees ook : een programma kiezen

Legende bij de tabellen :

Onderwerpen : de beschrijving van de onderwerpen vind je verder op deze pagina.
Minuten : de opgegeven tijd kan wijzigen doorheen het jaar !

130 Digitale balans – NIEUW

Samenvatting :

Meer en meer kinderen krijgen op jonge leeftijd hun eerste smartphone. Dat heeft effect op hun tijdsbesteding, hun omgang met vrienden en klasgenoten ,.. Dat geldt ook voor het gamen : ontspanning en plezier kunnen ontsporen tot grenzeloos gamen en ruzies met vriendjes. Deze presentatie wil bewustwording aanwakkeren; de kinderen krijgen ook praktische tips, voor henzelf en voor hun vrienden.

Programma :

OnderwerpenMinutenOpmerking
Intro10
131Smart friends30
133Digitale balans30
134Grenzen aan gaming20
Totaal90
330 Pesten – Meest geboekt in 2019-2020 

Samenvatting :

We starten deze presentatie met het verschil tussen offline versus online pesten. We bespreken ook hoe we met elkaar omgaan in chat-apps als Whatsapp en geven tips om het ‘happy’ te houden. Tenslotte gaan we na hoe je online gepest kunt melden op Youtube en Fortnite.

Programma :

OnderwerpenMinutenOpmerking
Intro10
331Pesten : intro25
334Whats(h)appy25NIEUW
(335)Emoji : grapje of pesten ?(25)
336Gepest online melden30
Totaal90

Over dit programma zegden Juf Malvina en Juf Lieve van de Krekel in Sint-Amandsberg (2018-2019) :

Sociale media is niet meer weg te denken bij 12-jarigen. Als ouder, leerkracht,… heb je daar niet altijd een goed zicht op. Kinderen weten en zien meer dan we denken… Daarom vinden we het al jaren zinvol om Filip Bourgeois onze leerlingen van het zesde leerjaar hierover te informeren.

Op een boeiende en interactieve wijze, leerde Filip de leerlingen de do’s and don’ts rond cyberpesten. De uiteenzetting maakte indruk en zette de kinderen vast en zeker aan tot nadenken… Eigen ervaringen van leerlingen kwamen aan bod en werden meteen gelinkt aan de inhoud.

930 Mediawijsheid – Nieuw programma – de eerste keus voor grote groepen

Samenvatting :

Een presentatie die voortbouwt op het programma 930 1920 Mediawijsheid.

Programma :

OnderwerpenMinutenOpmerking
Intro10
831Wat mag met foto's ?30
231Kritisch kijken20
134Grenzen aan gaming30
Totaal90
930 1920 Mediawijsheid – Het programma van 2019-2020

Samenvatting :

Een presentatie die via 4 korte items de basis wil leggen voor het mediawijs online zijn.

Programma :

ItemsTijdsduurOpmerking
Intro10
431Privacy online15
731Veilig online30
733Help15
732Veilig wachtwoord20
Totaal90

Onderwerpen

Tip : Vind je niet wat je zoekt ? In mijn presentatiekoffer zit veel meer : vraag ernaar.

Intro

Inleiding & slot van de presentatie. Komt in een presentatie uiteraard maar 1 keer voor.

Pauze

Tijdens een presentatie wordt standaard geen pauze voorzien. Is een pauze of speeltijd nodig, dan telt die tijd voor de kostprijs mee als presentatietijd.

131 Smart friends
133 Digitale balans

Kinderen houden van tablets en smartphones. En kunnen er dan ook moeilijk mee stoppen. Hoe kunnen we het evenwicht houden tussen digitale en andere activiteiten ?

134 Grenzen aan gaming

Veel kinderen en volwassenen vinden heel veel plezier in het gamen. Toch zijn ook hier grenzen aan : kinderen moeten kunnen stoppen, het leven thuis moet fijn blijven, het leven op school mag er niet door verstoord worden. Veelal is dat geen enkel probleem. We bekijken wat je kunt doen als het er toch over is.

231 Kritisch kijken

Veel van wat je online vindt, is waar. Maar niet alles is waar. Je moet dan ook niet alles zomaar geloven. Aan de hand van enkele verhalen en filmpjes bekijken we wat je kan helpen om ware en onware informatie & verhalen te onderscheiden.

232 Viraal nieuws

Op Facebook en Youtube gaan dagelijks clips viraal. Soms twijfel je of het wel kan wat je ziet, of de clip niet in scene is gezet of zelfs een hoax is. Maar hoe kunnen we dat weten ? En delen we zo’n virale clips, of niet ?

233 Echt of bewerkt ?

Je komt online geregeld fantastische foto’s tegen waarbij je twijfelt of wat je ziet wel kan. Terecht : het standpunt van de fotograaf kan een ‘verkeerde’ indruk geven, beeldbewerking is courant. We bekijken dat bij heel wat foto’s en geven een gemakkelijke tip om na te gaan of een foto echt is of bewerkt.

331 Pesten : intro

Wordt er veel online gepest ? Waarin verschillen offline en online pesten ? Waarom wordt er gepest online ? Wanneer is iets nog gewoon oké of spreken we over online pesten ?

334 Whats(h)appy

Whatsapp is een populaire chatapp in de bassischool. Helaas gaat dat ook samen met ruzies en gepest. In deze presentatie bespreken hoe we het online chatten happy kunnen houden en hoe we hierover met de klas afspraken kunnen maken.

335 Emoji : grapje of pesten ?

Wie een berichtje stuurt, voegt daar vandaag emoji’s bij. Soms leidt dat tot misverstanden en ruzies. Je kunt daarom maar beter emoji’s gebruiken die je vrienden op dezelfde manier begrijpen. En met een emoji duidelijk maken dat je pesten niet cool vindt.

336 Gepest online melden

Wat kun je doen als je online gepest wordt of online pestberichten ziet ? Ik toon o.m. concreet hoe je een pestfilmpje op You-Tube kunt rapporteren.

431 Privacy online

Als je iets online plaatst, hoe lang blijft dat dan daar ? Als anderen je bericht delen, hoe ver kan dat dan geraken ? Als je een chat-app gebruikt of publieke sociale media : wie zit daar dan nog op, waar ben je veilig ?

731 Veilig online

Kinderen willen graag online zijn met vrienden. Soms is dat ook met volwassenen, met goede maar soms ook met slechte bedoelingen. Waar ben je veilig onder vrienden ? En wat doe je best als je wat tegenkomt dat voor jou niet oké is.

732 Veilig wachtwoord

Met wie deel je je wachtwoord ? Wat is een veilig wachtwoord ? Ik laat enkele vrijwilligers hun wachtwoord testen op kraakbaarheid en vertel hoe je kunt zorgen voor een niet-te-kraken-wachtwoord.

733 Help

Wat kun je doen als je online een probleem hebt ? Waar kun je het online melden ? We bekijken het bij wijze van voorbeeld voor Youtube en Fortnite.

831 Wat mag met foto’s ?

Mag je een foto nemen van je vrienden, je familie, andere mensen ? Mag je zo’n foto online plaatsen ? Mag je zo’n foto delen ? Veel kinderen hebben hier geen idee van, behalve wat ze er thuis over horen (en zien). In dit item worden de puntjes op de i gezet. Mét concrete situaties.

833 Sociale media en de wet

Wat zegt de wet : op welke sociale media mogen kinderen spelen ? Vanaf welke leeftijd mogen ze ook bezig zijn op apps en sites waar ook volwassenen zijn ?

Print Friendly, PDF & Email