Leerlingen 2e graad SO

Nieuw in 2017-2018

  • Wat blijft :
    • Een presentatie voor leerlingen duurt standaard 2 lesuren. Een kortere of langere presentatie kan op verzoek.
    • Een presentatie bestaat uit 1 of meerdere programma’s en/of items.
    • De programma’s en items kun je combineren naar wens. Gezien het ruime aanbod kan elk leerjaar een andere presentatie krijgen.
  • Het programma 250 Informatie kreeg een grondige update. Nodig ook, gezien de actualiteit rond fake news en alternatieve feiten.

 


Programma’s

Alle programma’s zijn geschikt voor ASO, BSO en TSO. Lees ook de pagina met advies voor leerlingenpresentaties.

Tip : Wil je nu alvast boeken, maar pas later beslissen over het programma ? Dat kan, no problem.

Legende bij de tabellen :

Nummer + titel : elk item heeft een eigen nummer en titel. Wil ze aub samen gebruiken bij je boeking : het zal misverstanden voorkomen. De beschrijving van elk item vind je verder op deze pagina.
Tijdsduur : 1 sterretje per tijdseenheid van 15 minuten. Een sessie van 100 minuten is goed voor 7 sterretjes.

Programma 150 : Grenzen – 1 lesuur

Samenvatting :

Wie mag een foto online plaatsen ? Welke rechten heb je als je zelf de foto genomen hebt of als je zelf op de foto staat ? Hoe kun je problemen voorkomen en wat kun je doen als je online te kijk staat op een manier die je zelf niet wil ?

Items :

CodeTitelTijdsduurOpmerking
152Wat mag met foto's ? ***
Programma 150 : Grenzen – 2 lesuren

Samenvatting :

De smartphone is alomtegenwoordig vandaag : om je Facebook te bekijken, te whatsappen of te snapchatten. Jongeren kunnen er helemaal aso (asociaal) van worden. Met dezelfde smartphone worden volop foto’s gemaakt die online worden geplaatst. In deze presentatie focussen we op beide : ik geef een aanzet tot smartphone-etiquette en bekijk grondig wat mag met foto’s. We sluiten af met wat mag met intieme foto’s.

Items :

NummerTitelTijdsduurOpmerking
152Wat mag met foto's ?***
901Pauze
151Mijn gedacht**
654Wat mag met intieme foto's ?**Verkorte versie
Programma 250 : Informatie – 1 lesuur Heel actueel in een tijd van fake news en alternatieve feiten ! 

Samenvatting :

Het is niet eenvoudig om op een verstandige manier gebruik te maken van de digitale media. Mag je geloven wat men online vertelt (of is het fake nieuws) ?

Items :

CodeTitelTijdsduurOpmerking
251Kritisch kijken**
252Real or fake ?*
253Fake nieuws*NIEUW
Programma 350 : Pesten – 1 lesuur – Momenteel het 2e meest geboekte programma 

Samenvatting :

Sociale media zijn fantastische kanalen, maar hebben een lastig kantje : humor en internet vormen er een slecht huwelijk, altijd is er het risico dat de ander je grap niet begrijpt en zich gekwetst weet. Aan de hand van filmpjes van op internet bespreken we wanneer iets online nog grappig is en wanneer dat ‘erover’ is. Een stap verder is de online haat. Ik neem als voorbeeld Ask.fm, wat sommigen gewoon een leuke plek vinden waar je vragen kunt stellen of beantwoorden en waar anderen niet om kunnen met de haat die ze over zich krijgen. We bekijken hoe je dan best voor jezelf kunt opkomen. Na de babbelpauze volgen aansluitende items.

Items :

CodeTitelTijdsduurOpmerking
351Online humor***
Programma 350 : Pesten – 2 lesuren

Samenvatting :

Leerlingen van de 2e graad ‘pesten’ niet meer. ‘Het is maar om te lachen’. Of het is ‘online haat’. Aan de hand van internetfilmpjes bekijken we wanneer iets online nog grappig is en wanneer het ‘erover is. En wat je kunt doen als je online haat ondervindt. Tot slot focussen we met het item ‘Macht’ op de groepsdynamiek, waarom de sociaal sterksten (‘leiders’) hun kracht kunnen inzetten ten voordele van de ganse groep of ten koste van de sociaal zwaksten. Alternatief is het item ‘Onmacht’ waarin we aandacht geven aan wat gepesten voelen en welke coping-strategieën mogelijk zijn.

Items :

NummerTitelTijdsduurOpmerking
351Online humor***
352Haat**
901Pauze
353Macht**353 of 354 naar keuze
354Onmacht**
Programma 650 : Seksualiteit – 1 lesuur – Momenteel het meest geboekte programma

Samenvatting :

Wat mag met foto’s ? En wat mag met intieme foto’s ? Mag je een foto nemen ? Mag je die online plaatsen ? Mag je een intieme foto verspreiden onder klasgenoten ? Tussen alle vragen door staan we stil bij onze omgang met blootheid – eerst digitaal en pas dan offline ? –  en hoe we allemaal heel erg verschillen, ook genitaal.

Items :

CodeTitelTijdsduurOpmerking
654Wat mag met intieme foto's ?***Verkorte versie
Programma 650 : Seksualiteit – 2 lesuren – In 2016-2017 het meest geboekte programma van 2 lesuren

Samenvatting :

Hoeveel jongeren gaan een intieme foto maken en delen ? Wat doe je als je een intieme foto te zien krijgt ? Hoe voorkom je dat zo’n foto verspreid geraakt ? Wat zegt de wetgeving erover ?  Veel vragen die om antwoorden vragen. Tussendoor staan we stil bij onze omgang met blootheid – eerst digitaal en pas dan offline ? –  en hoe we allemaal heel erg verschillen, ook genitaal.

Items :

NummerTitelTijdsduurOpmerking
651Intieme foto verspreid*Korte versie van 641
652Intieme foto delen ?**
654Wat mag met intieme foto's ?****
Programma 850 : Mediawijsheid – 2 lesuren – Aanbevolen voor wie wil kennismaken met het aanbod

Samenvatting :

Voor jongeren van vandaag is het gebruik van digitale media heel gewoon. We mogen er evenwel niet van uitgaan dat ze ‘wijs’ gebruik maken van deze nieuwe media. Deze ‘mediawijze’ presentatie wil hen hierin sterker maken. Ter ondersteuning van wat ze leren op school en thuis.

Items :

Dit programma bevat een mix van items uit de andere programma’s. Perfect voor wie gewoon een goed programma wil en hiervoor vertrouwt op de keuze van de spreker.

 


Items

Let op : sommige items staan niet in het programma-aanbod hierboven. Je kunt ze wél boeken.

Item 151 – Mijn gedacht

Elk heeft recht op zijn mening en mag die ook uiten. Of toch niet ? Wanneer is een online mening strafbaar ? We doen de proef met een resem uitspraken gevonden op sociale media : de leerlingen krijgen eerst de kans om te zeggen wat mag en wat niet mag, nadien volgt wat de wetgever erover zegt.

Item 152 – Wat mag met foto’s ?

Wie mag een foto online plaatsen ? Welke rechten heb je als je zelf de foto genomen hebt of als je zelf op de foto staat ? Hoe kun je problemen voorkomen en wat kun je doen als je online te kijk staat op een manier die je zelf niet wil ?

Item 251 – Kritisch kijken

Leerlingen vinden dat ze ‘uiteraard’ kritisch kijken. We nemen de proef  op de som met berichten en filmpjes die ze online tegenkomen, om vast te stellen : je ziet alleen waar je naar kijkt, je hoort alleen waar je naar luistert, alles  begint met aandacht, je niet laten leiden door je informatiebron, breed te kijken en te luisteren en tijd te nemen voor een tweede indruk. Een item dat kritisch kijken wil bevorderen.

Item 252 – Real or fake

In de online nieuwsstroom verschijnen heel wat foto’s en films die echt lijken en het soms ook zijn, maar soms ook niet. In het laatste geval ben je er mooi ingetrapt. In dit item bekijken we hoe je kunt nagaan of beeldmateriaal ‘real or fake’ is.

Item 253 – Fake nieuws – NIEUW

In de online nieuwsstroom verschijnen heel wat berichten die waar lijken te zijn, maar het niet zijn. Dat is vooral lastig te herkennen bij scoops, waarmee journalisten het nieuws proberen te halen met ‘fake’ nieuws. De leerlingen krijgen mee waar je kunt op letten.

Item 351 – Online humor

Humor en internet vormen een slecht huwelijk, zegt de ervaring : altijd is er het risico dat de ander je grap niet begrijpt en zich gekwetst weet. Aan de hand van filmpjes van op internet bespreken we wanneer iets online nog grappig is en wanneer dat ‘erover’ is. Ik doe daarbij een oproep om toch 2 keer na te denken voor je online iets plaatst en gevoeliger te worden voor wat anderen als kwetsend kunnen ervaren.

Item 352 – Haat

Pesten is out, haat is in. Facebook wordt Hatebook en Ask.fm wordt Haat.fm. Ik neem als voorbeeld Ask.fm, wat sommigen gewoon een leuke plek vinden waar je vragen kunt stellen of beantwoorden en waar anderen niet om kunnen met de haat die ze over zich krijgen. We bekijken hoe je dan best voor jezelf kunt opkomen.

Item 353 – Macht

Een item dat dieper graaft en kijkt naar de relatie tussen groepsontwikkeling, leiderschap en pestsituaties. We bekijken hoe macht bij een nieuwe (klas-)groep evolueert, hoe gepest kan voortkomen uit een groot machtsverschil en pleiten voor positief leiderschap.

Item 354 – Onmacht

Wie (online) gepest wordt, voelt onmacht. Het begint ermee dat je gepest wordt omwille van een kenmerk waar je niet kunt aan doen. Dàn is er het gevoel onmacht om iets aan de situatie te veranderen. We bespreken enkele coping-strategieën en verwijzen naar sites waar jongeren die zich onmachtig voelen, terecht kunnen.

Item 551 – Je online reputatie

Als jongere plaats je berichten en foto’s online omdat je dat leuk vindt en het fijn vindt dat anderen reageren. Tegelijk zijn er veel meer mensen die zien hoe je je online profileert. Het is niet nodig om daarom sociale media te mijden, veeleer om ervoor te zorgen dat wat je online plaatst en wat anderen over jou online plaatsen een positief beeld van je geeft. We bekijken hoe je daar kunt voor zorgen en wat je kunt doen als ‘vrienden’ dat anders aanpakken en je daarin betrokken raakt.

Item 552 – Mijn selfie en ik

Met de selfie tonen we ons zoals we gezien willen worden. Mooi. Maar wat is mooi zijn ? Zoals we zijn ? Of zoals we willen zijn. Als uitweg plaatsen we het vloggen in de kijker : een positieve manier om zich te tonen en voor anderen online iets te betekenen.

Item 651 – Intieme foto verspreid

De meeste leerlingen hebben al intieme foto’s gemaakt en/ of gedeeld of weten dat anderen gedaan hebben. We bekijken hoever zo’n foto online verspreid kan geraken, als sensibiliserende start van de presentatie.

Item 652 – Intieme foto delen ?

Het delen van een sexy foto lijkt het nieuwe normaal te worden, zegt Vlaams en Nederlands onderzoek. Wat als je een intieme foto te zien krijgt ? En wat als je zo’n foto bewaard hebt van iemand met wie het even aan is geweest ? Een pleidooi om met wat je in vertrouwen gekregen hebt, ook vertrouwelijk te houden, of gewoon te verwijderen.

Item 654 – Wat mag met intieme foto’s ?

In dit item gaan we kort in op wetgeving rond foto’s : recht op privacy, portretrecht en auteursrecht. Daarop volgen de vele facetten van intieme foto’s. Mag je kijken/gluren naar een naakt iemand ? Mag je dan een foto nemen, verzamelen en verspreiden ? Tussendoor hebben we het verschil bekeken tussen bloot zijn/zien en naakt zijn/zien en hoe we daar in onze cultuur mee omgaan.

Item 751 – Je toestel beveiligen

Veruit de meeste leerlingen hebben een eigen smartphone. Je mag dan ook verwachten dat ze waken over de veiligheid van hun toestel. Ik overloop de belangrijkste veiligheidsaspecten en geef enkele praktische tips.

Item 752 – Je privacy beschermen

Nieuwsgierige vrienden, bedrijven en criminelen : blijkbaar willen ze allemaal wel een inkijk op ons toestel. We kunnen hen buiten houden mits op een aantal zaken te letten : paswoord-toegang in 2 stappen, privacy-veilige toestellen en software én (helaas) ook onze webcam afplakken.

Item 753 – Presentatie-techniek

Het brengen van een korte presentatie is voor veel leerlingen een schooltaak ‘met uitdaging’.  Een presentatie bijwonen van een spreker kan voor hen al inspirerend zijn. In dit item krijgen ze extra tips voor hun ‘Powerpoint’ : hoe kan je je verhaal visueel ondersteunen of juist verknallen. Met tal van voorbeelden en een grote portie humor.

Item 901 – Pauze

Bij een sessie van meer dan 1 lesuur wordt halfweg een ‘babbelpauze’ van enkele minuten voorzien. Bij leerlingen van het vierde jaar wordt die soms achterwege gelaten. Bij een sessie van meer dan 2 lesuren is een onderbreking (speeltijd) aangewezen.

Print Friendly, PDF & Email