Leerlingen 2e graad SO

Deze pagina wordt klaargezet voor het schooljaar 2018-2019. 

Nieuw in 2018-2019

  • De programma’s ‘150 Digitale balans’ en ‘850 Wetten & afspraken’ vervangen het vroegere ‘150 Grenzen & afspraken’
  • De tijdsduur van de items wordt aangegeven in minuten.

 


Programma’s

Standaard duurt een presentatie voor leerlingen 2 lesuren of 100 minuten. Een kortere of langere presentatie kan uiteraard ook.  

Lees ook : een programma kiezen

Legende bij de tabellen :

Items : voorlopige nummering en titels ! De beschrijving van de items vind je verder op deze pagina.
Minuten : de opgegeven tijd kan wijzigen !

 

150 Digitale balans – NIEUW THEMA 

Deze presentatie bevat deels items die geschreven werden voor leerlingen van de 1e graad.

Samenvatting :

Teveel jongeren kunnen geen uur zonder hun smartphone. Dat heeft effect op hoe ze offline omgaan met hun vrienden, hoe ze zich bewegen op straat, hoe (on)bereikbaar ze zijn thuis. Noem het een ongewenst gevolg van wat vanuit de ontwerpers van de populairst sociale media ook de bedoeling was : mensen dusdanig dopamineprikkels geven dat ze op het medium blijven. Deze presentatie wil bewustwording aanwakkeren; de leerlingen krijgen ook praktische tips, voor henzelf en voor hun vrienden.

Programma :

ItemsMinutenOpmerking
Intro10
141Smartphone, smart friends20
142Smombies & addicts20
153Digitale balans25NIEUW
155Multitasking25
Totaal100
250 Nieuws & informatie

Samenvatting :

Het is niet eenvoudig om op een verstandige manier gebruik te maken van de digitale media. Mag je geloven wat men online vertelt (of is het fake nieuws) ?

Programma :

ItemsMinutenOpmerking
Intro10
251Kritisch kijken15
252Bewezen40
253Breaking nieuws20NIEUW
(254)Fake nieuws(15)In ontwerp
Totaal85 (100)
350 Haat & Pesten – Vernieuwd programma met focus op ‘online haat’ 

Samenvatting :

 

Programma :

NummerTitelMinutenOpmerking
Intro10
351Online haat - intro10
352Omgaan met haat25Voorheen : 'Haat'
353Haat & identiteit30NIEUW
354Vrije meningsuiting25
Totaal100

Wijziging : het item ‘852 Humor’ vind je nu in 850 Wetten & afspraken

540 Identiteit & imago – NIEUW THEMA

Dit programma komt uit het aanbod voor leerlingen van de 1e graad.

Samenvatting :

Programma :

ItemsMinutenOpmerking
Intro10
541Echte vrienden15
542Mijn selfie & ik15
543Hoe toon ik me ?15
544A day in my life15NIEUW
545Populair20
Totaal90
560 Identiteit & imago (voorheen : Reputatie)

Dit programma komt uit het aanbod voor leerlingen van de 3e graad.

Samenvatting :

Programma :

ItemsMinutenOpmerking
Intro10
561Je online reputatie50
Pauze10Indien nodig
562Je online reputatie managen50
563Je online reputatie bedreigd15
Totaal135
650 Seksualiteit – Het meest geboekte programma in 2017-2018

Samenvatting :

Wat mag met foto’s ? En wat mag met intieme foto’s ? Mag je een foto nemen ? Mag je die online plaatsen ? Mag je een intieme foto verspreiden onder klasgenoten ? Tussen alle vragen door staan we stil bij onze omgang met blootheid – eerst digitaal en pas dan offline ? –  en hoe we allemaal heel erg verschillen, ook genitaal.

Hoeveel jongeren gaan een intieme foto maken en delen ? Wat doe je als je een intieme foto te zien krijgt ? Hoe voorkom je dat zo’n foto verspreid geraakt ? Wat zegt de wetgeving erover ?  Veel vragen die om antwoorden vragen. Tussendoor staan we stil bij onze omgang met blootheid – eerst digitaal en pas dan offline ? –  en hoe we allemaal heel erg verschillen, ook genitaal.

Programma :

ItemsMinutenOpmerking
Intro10
651Intieme foto intro20
652AWat mag met foto's15
652Wat mag met intieme foto's ?25
Pauze10
653Naakt zien en bewaren25
654Intieme foto : howto10
655Intieme foto gedeeld20
Totaal135
850 Wetten & afspraken – item ‘852 Humor’ het meest geboekt in 2017-2018

Samenvatting :

Wie mag een foto online plaatsen ? Welke rechten heb je als je zelf de foto genomen hebt of als je zelf op de foto staat ? Hoe kun je problemen voorkomen en wat kun je doen als je online te kijk staat op een manier die je zelf niet wil ?

Programma :

ItemsMinutenOpmerking
Intro10
851Wat mag met foto's ?40
Pauze10
852Humor35
853Cyber crime30
Totaal125

 


Items

De beschrijvingen worden geüpdated in de komende maanden. 

Tip : Niet alle items staan beschreven op deze pagina :

  • De beschrijving van de items met een cijfer 4 in het midden vind je bij het aanbod voor leerlingen 1e graad SO.
  • De beschrijving van de items met een cijfer 6 in het midden vind je bij het aanbod voor leerlingen 3e graad SO.
Intro

Inleiding & slot van de presentatie. Komt in een presentatie uiteraard maar 1 keer voor.

Pauze

Bij een presentatie van meer dan 1 lesuur kan halfweg een ‘babbelpauze’ van enkele minuten voorzien worden. Bij een presentatie van meer dan 2 uur is een langere pauze (speeltijd) aangewezen. Een pauze telt voor de kostprijs standaard mee als presentatietijd.

151 Digitale balans – NIEUW

Laat jongeren even los en ze focussen zich op hun smartphone. De wereld rondom hen merken ze niet meer op, wat thuis tot spanningen kan leiden. Noem het een ongewenst gevolg van wat vanuit de ontwerpers van de populairst sociale media ook de bedoeling was : mensen dusdanig dopamineprikkels geven dat ze op het medium blijven : dat wordt duidelijk uit het getuigenis van enkele sociale mediapioniers. We sluiten af met enkele tips om van je dopamineverslaving via sociale media af te geraken.

152 Multitasking

Sinds de opkomst van de smartphone dalen de schoolcijfers van sommige leerlingen. Het is immers lastig om je te focussen op schoolwerk als je voortdurend wordt afgeleid door sociale mediaberichtjes. Met een paar eenvoudige proefjes testen we de aandacht, multitaskingvaardigheid en de concentratie van leerlingen. Het is nodig dat de leerlingen hiervoor papier en stylo bij de hand hebben. Nadien volgen tips voor ‘monotasking’.

251 Kritisch kijken

Leerlingen vinden dat ze ‘uiteraard’ kritisch kijken. We nemen de proef  op de som met berichten en filmpjes die ze online tegenkomen, om vast te stellen : je ziet alleen waar je naar kijkt, je hoort alleen waar je naar luistert, alles  begint met aandacht, je niet laten leiden door je informatiebron, breed te kijken en te luisteren en tijd te nemen voor een tweede indruk. Een item dat kritisch kijken wil bevorderen.

252 Real or fake

In de online nieuwsstroom verschijnen heel wat foto’s en films die echt lijken en het soms ook zijn, maar soms ook niet. In het laatste geval ben je er mooi ingetrapt. In dit item bekijken we hoe je kunt nagaan of beeldmateriaal ‘real or fake’ is.

253 Fake nieuws

In de online nieuwsstroom verschijnen heel wat berichten die waar lijken te zijn, maar het niet zijn. Dat is vooral lastig te herkennen bij scoops, waarmee journalisten het nieuws proberen te halen met ‘fake’ nieuws. De leerlingen krijgen mee waar je kunt op letten.

351 Online humor

Humor en internet vormen een slecht huwelijk, zegt de ervaring : altijd is er het risico dat de ander je grap niet begrijpt en zich gekwetst weet. Aan de hand van filmpjes van op internet bespreken we wanneer iets online nog grappig is en wanneer dat ‘erover’ is. Ik doe daarbij een oproep om toch 2 keer na te denken voor je online iets plaatst en gevoeliger te worden voor wat anderen als kwetsend kunnen ervaren.

352 Haat

Pesten is out, haat is in. Facebook wordt Hatebook en Ask.fm wordt Haat.fm. Ik neem als voorbeeld Ask.fm, wat sommigen gewoon een leuke plek vinden waar je vragen kunt stellen of beantwoorden en waar anderen niet om kunnen met de haat die ze over zich krijgen. We bekijken hoe je dan best voor jezelf kunt opkomen.

353 Macht

Een item dat dieper graaft en kijkt naar de relatie tussen groepsontwikkeling, leiderschap en pestsituaties. We bekijken hoe macht bij een nieuwe (klas-)groep evolueert, hoe gepest kan voortkomen uit een groot machtsverschil en pleiten voor positief leiderschap.

354 Onmacht

Wie (online) gepest wordt, voelt onmacht. Het begint ermee dat je gepest wordt omwille van een kenmerk waar je niet kunt aan doen. Dàn is er het gevoel onmacht om iets aan de situatie te veranderen. We bespreken enkele coping-strategieën en verwijzen naar sites waar jongeren die zich onmachtig voelen, terecht kunnen.

551 Je online reputatie

Als jongere plaats je berichten en foto’s online omdat je dat leuk vindt en het fijn vindt dat anderen reageren. Tegelijk zijn er veel meer mensen die zien hoe je je online profileert. Het is niet nodig om daarom sociale media te mijden, veeleer om ervoor te zorgen dat wat je online plaatst en wat anderen over jou online plaatsen een positief beeld van je geeft. We bekijken hoe je daar kunt voor zorgen en wat je kunt doen als ‘vrienden’ dat anders aanpakken en je daarin betrokken raakt.

552 Mijn selfie en ik

Met de selfie tonen we ons zoals we gezien willen worden. Mooi. Maar wat is mooi zijn ? Zoals we zijn ? Of zoals we willen zijn. Als uitweg plaatsen we het vloggen in de kijker : een positieve manier om zich te tonen en voor anderen online iets te betekenen.

651 Intieme foto verspreid

De meeste leerlingen hebben al intieme foto’s gemaakt en/ of gedeeld of weten dat anderen gedaan hebben. We bekijken hoever zo’n foto online verspreid kan geraken, als sensibiliserende start van de presentatie.

652 Intieme foto delen ?

Het delen van een sexy foto lijkt het nieuwe normaal te worden, zegt Vlaams en Nederlands onderzoek. Wat als je een intieme foto te zien krijgt ? En wat als je zo’n foto bewaard hebt van iemand met wie het even aan is geweest ? Een pleidooi om met wat je in vertrouwen gekregen hebt, ook vertrouwelijk te houden, of gewoon te verwijderen.

654 Wat mag met intieme foto’s ?

In dit item gaan we kort in op wetgeving rond foto’s : recht op privacy, portretrecht en auteursrecht. Daarop volgen de vele facetten van intieme foto’s. Mag je kijken/gluren naar een naakt iemand ? Mag je dan een foto nemen, verzamelen en verspreiden ? Tussendoor hebben we het verschil bekeken tussen bloot zijn/zien en naakt zijn/zien en hoe we daar in onze cultuur mee omgaan.

751 Je toestel beveiligen

Veruit de meeste leerlingen hebben een eigen smartphone. Je mag dan ook verwachten dat ze waken over de veiligheid van hun toestel. Ik overloop de belangrijkste veiligheidsaspecten en geef enkele praktische tips.

752 Je privacy beschermen

Nieuwsgierige vrienden, bedrijven en criminelen : blijkbaar willen ze allemaal wel een inkijk op ons toestel. We kunnen hen buiten houden mits op een aantal zaken te letten : paswoord-toegang in 2 stappen, privacy-veilige toestellen en software én (helaas) ook onze webcam afplakken.

753 Presentatie-techniek

Het brengen van een korte presentatie is voor veel leerlingen een schooltaak ‘met uitdaging’.  Een presentatie bijwonen van een spreker kan voor hen al inspirerend zijn. In dit item krijgen ze extra tips voor hun ‘Powerpoint’ : hoe kan je je verhaal visueel ondersteunen of juist verknallen. Met tal van voorbeelden en een grote portie humor.

851 Mijn gedacht

Elk heeft recht op zijn mening en mag die ook uiten. Of toch niet ? Wanneer is een online mening strafbaar ? We doen de proef met een resem uitspraken gevonden op sociale media : de leerlingen krijgen eerst de kans om te zeggen wat mag en wat niet mag, nadien volgt wat de wetgever erover zegt.

852 Wat mag met foto’s ?

Wie mag een foto online plaatsen ? Welke rechten heb je als je zelf de foto genomen hebt of als je zelf op de foto staat ? Hoe kun je problemen voorkomen en wat kun je doen als je online te kijk staat op een manier die je zelf niet wil ?

 

Print Friendly, PDF & Email