Ouders

Deze pagina wordt klaargemaakt voor schooljaar 2017-2018. 

Stand van zaken :

  • De informatie over 2017-2018 vind je op de pagina voor opvoeders.
  • De informatie over 2016-2017 vind je hierna.

Nieuw in 2016-2017

  • Vorig schooljaar werden de leerlingen-presentaties het meest geboekt. Terwijl deze niet ‘officieel’ in het aanbod zat. Vanaf nu dus wél.
  • Het tarief voor de kleinste en de grootste groepen is nu extra laag.

 


 

IV OSO Oostakker Edugo 2012Programma’s

Er zijn 2 thema-presentaties en een ruime keuze aan leerlingen-presentaties.

Tip : Wil je nu alvast boeken, maar pas later beslissen over het programma ? Dat kan, no problem.

 

Thema-presentaties

Deze presentaties zijn geschikt voor ouders uit zowel basisonderwijs als secundair onderwijs.

Programma 310 : Digitaal pesten

Deze presentatie is erg geschikt voor scholen die de ouders willen sensibiliseren voor de aanpak van ‘digitaal pesten’.

Deze presentatie duurt 2,5 uur, een pauze van 10 min. inbegrepen. Bij een langere pauze moet die tijd erbij worden gerekend.

Samenvatting :

De presentatie bestaat uit 2 luiken. Eerst bespreek ik een aantal aspecten van het digitaal pesten : de evoluties in het digitaal pesten, het verschil tussen offline pesten en digitaal pesten en de waarin een pester zich onderscheidt van anderen. Bij elk item formuleer ik een vraag voor onderling gesprek op het einde van het 1e luik.

Na de pauze volgt hoe je als ouder, samen met de school, het digitaal pesten kunt aanpakken. Ik presenteer 3 mogelijke aanpakken en ga verder met de gelaagde aanpak, gebaseerd op de preventiepiramide van prof. J. Deklerck van de KULeuven. Daarbij geef ik praktische tips voor als je kind omstaander, gepeste dan wel pester is. Ik rond af met hoe je als ouder en school hierin een tandem kunt zijn. Bij elk item formuleer ik een vraag voor onderling gesprek op het einde van het 2e luik.

Programma 810 : Mediawijsheid – NIEUW & meest geboekt in najaar 2016

Deze interactieve presentatie start met een introductie op mediawijsheid. Daarop volgen 3 mediawijsheidsthema’s naar keuze.

Deze presentatie duurt standaard 2,5 uur, een pauze van 15 min. inbegrepen. Een kortere presentatie of langere pauze is uiteraard mogelijk.

Samenvatting :

Mediawijs handelen online is de nieuwe uitdaging voor onze kinderen. Een mediawijze opvoeding is ònze nieuwe opdracht. Wat betekent dit voor : (3 mediawijsheidsthema’s naar keuze). Het komt allemaal aan bod in deze interactieve presentatie met praktische en pedagogische tips.

Thema’s :

CodeTitelTijdsduurOpmerking
Mediawijsheid**
Thema 1 **(**)Naar keuze
Pauze*Indien gewenst
Thema 2**(**)

 

Leerlingen-presentaties  – Meest geboekt in 2015-2016

Het is mijn ervaring dat de ouderavonden met een leerlingen-programma erg gewaardeerd worden. Ze hebben ook een echte meerwaarde :

  • Ouders en kinderen beschikken zo over dezelfde informatie, zodat ouders hun kind beter mediawijs kunnen ondersteunen.
  • Ook interessant als avondpresentatie voor ouders en leerlingen samen, bijvoorbeeld om nadien beter te kunnen beslissen over een dergelijke presentatie voor de leerlingen.

Tijdens de presentatie wordt uiteraard rekening gehouden met het publiek.

Voor ouders van kinderen beveel ik het aanbod voor leerlingen uit de basisschool aan. Voor ouders van jongeren is er het aanbod voor leerlingen uit het secundair onderwijs. Wil je zelf een programma samenstellen ? Dat kan ! Meer info op ‘programma’s op maat‘.

  • Aanbevolen voor de basisschool : programma 830 Mediawijsheid
  • Aanbevolen voor de secundaire school : combi-programma 440 Privacy + 240 Informatie

Tijdsduur : voorzie 2 uur en 20 min. (140 min.) tijd voor een programma dat voor leerlingen 2 lesuren (100 min.) duurt. Indien gewenst, kan een kortere presentatie gebracht worden, met slechts 1 of enkele items uit het aanbod voor leerlingen.
Tip : Wil je de tijdsduur van een programma voor leerlingen zelf berekenen ? De tijdsduur van de items wordt aangegeven met sterretjes (*). Reken bij een presentatie voor ouders op 1 sterretje (*) per 20 minuten. 

 


 

Kostprijs

Een sessie voor volwassenen duurt doorgaans 2 uur à 3 uur. In de tabel vind je hiervoor de totale kostprijs en de kostprijs per deelnemer.

[table “TariefVOLW” not found /]

De tabel is een vereenvoudigde weergave; het document ‘Internetvaardig tarief 1 sessie‘ (PDF) is uitgebreider. Meer info op de pagina ‘Kostprijs‘.

Bij de berekening van de kostprijs krijg je een aanbeveling voor het startuur. Indien het nodig of gewenst is dat dit overschreden wordt, wordt een beperkt surplus aangerekend. Dit komt vooral voor bij avondsessies en/of een langere reistijd.

BTW-vrijstelling

Het tarief voor een sessie voor ouders gaat er van uit dat de lezing wordt aangekondigd als vrij toegankelijk voor iedereen en daardoor vrij is van BTW op basis van art. 44, §2, 8° WBTW. Dit moét ten laatste 21 dagen vooraf worden aangetoond.

Pauze

Eventuele pauze wordt standaard aangerekend als sessietijd. Bij een sessie van 2 uur wordt standaard 10 min. pauze voorzien, bij een sessie van 3 uur is er standaard 20 min. pauze. Bij een onderbreking van méér dan 30 min. worden de delen vòòr en nà de onderbreking voor de berekening van de kostprijs beschouwd als aparte sessies.