Leerlingen 3e graad BaO

Nieuw in 2017-2018

  • Wat blijft :
    • Een presentatie voor leerlingen duurt standaard 2 lesuren. Een kortere of langere presentatie kan op verzoek.
    • Een presentatie bestaat uit 1 of meerdere programma’s en/of items.
    • De programma’s en items kun je combineren naar wens. Gezien het ruime aanbod kan elk leerjaar een andere presentatie krijgen.

 


Programma’s

Alle programma’s zijn geschikt voor leerlingen van het 5e en 6e leerjaar.

Tip : Het is mogelijk om de kinderen van de 2e graad en de 3e graad samen een presentatie te laten bijwonen. Dit heeft uiteraard impact op het programma. Een interessante mogelijkheid is om te starten met een grote groep : halfweg de presentatie gaan de jongste kinderen dan terug naar de klas en krijgen de oudste kinderen een eigen aanbod.

Legende bij de tabellen :

Nummer + titel : elk item heeft een eigen nummer en titel. Wil ze aub samen gebruiken bij je boeking : het zal misverstanden voorkomen. De beschrijving van elk item vind je verder op deze pagina.
Tijdsduur : 1 sterretje per tijdseenheid van 15 minuten. Een sessie van 100 minuten is goed voor 7 sterretjes.

Programma 130 Grenzen – 1 lesuur – NIEUW

Samenvatting :

Mag je een foto nemen van je vrienden, je familie, andere mensen ? Mag je zo’n foto online plaatsen ? Mag je zo’n foto delen ? Mag je een ander taggen ? Wat als je getagd wordt ? Veel kinderen hebben hier geen idee van, behalve wat ze er thuis over horen (en zien). In dit item worden de puntjes op de i gezet. Mét concrete situaties.

Items :

NummerTitelTijdsduurOpmerking
132Wat mag met foto's ?**NIEUW
134Getagd op Facebook*NIEUW
Programma 230 Informatie – 1 lesuur – In 2016-2017 het meest geboekt samen met 430 Privacy

Samenvatting :

Veel van wat je online vindt, is waar. Maar niet alles is waar. Je moet dan ook niet alles zomaar geloven. Aan de hand van enkele verhalen en filmpjes bekijken we wat je kan helpen om ware en onware informatie & verhalen te onderscheiden.

Items :

NummerTitelTijdsduurOpmerking
231Kritisch kijken**
232Echt of bewerkt ?**232 òf 233 naar keuze
233Fake nieuws*NIEUW
Programma 330 Pesten – 1 lesuur – In 2016-2017 het 2e meest geboekte programma

Samenvatting :

Is online pesten een probleem ? Waarom pesten kinderen online ? Wat kun je doen als je online gepest wordt ? Het komt allemaal aan bod, met getuigenissen van kinderen en een psychologe. Met extra tips voor wat je kunt doen als je zelf gepest wordt.

Items :

NummerTitelTijdsduurOpmerking
331Online pesten : intro**
332Pesten : de omstaanders**
Programma 330 Pesten – 2 lesuren

Samenvatting :

De spreker focust eerst op digitaal pesten. Is online pesten een probleem ? Waarom pesten kinderen online ? Wat als je getuige bent van online pesten ? Wat kun je doen als je online gepest wordt ? Het komt allemaal aan bod, met getuigenissen van kinderen en een psychologe. Met extra tips voor wat je kunt doen als je zelf gepest wordt.

Items :

NummerTitelTijdsduurOpmerking
331Online pesten : intro**
332Pesten : de omstaanders**
901Pauze
333Pesten : de gepeste*
335Gepest online melden*
Programma 430 Privacy – 1 lesuur – In 2016-2017 het meest geboekt samen met 330 Pesten

Samenvatting :

Chat-apps zijn booming. Vooral omdat het leuk is om met je vrienden contact te houden. Publieke sociale media zijn anders : daar hangen veel meer risico’s aan vast. Wie wat kan zien. Hoever een bericht verspreid kan geraken. Hoe moeilijk het is om het dan nog te verwijderen. En hoe familie foto’s van jou online plaatst mét je naam erbij. We bekijken het stap na stap en hoe je er verstandig kunt mee omgaan.

Items :

NummerTitelTijdsduurOpmerking
421Privacy online**
431Privacy online**
 Programma 820 Mediawijsheid – 2 lesuren – NIEUW

Dit programma zit ook in het aanbod voor leerlingen van de 2e graad en is vooral interessant indien men het 5e en het 6e leerjaar een verschillend programma wil geven.

Samenvatting :

Voor kinderen van vandaag is het gebruik van digitale media heel gewoon. Alsmaar vroeger maken ze gebruik van sociale media. Wat ze niet vinden, zoeken ze via een zoekmachine. We mogen er evenwel niet van uitgaan dat kinderen ‘wijs’ gebruik maken van deze nieuwe media. Deze ‘mediawijze’ presentatie wil hen hierin sterker maken. Ter ondersteuning van wat ze leren op school en thuis.

Items :

NummerTitelTijdsduurOpmerking
221Emoji*NIEUW
321Online pesten : intro*
323Pesten - gepest**
901Pauze
421Privacy online**
721Veilig wachtwoord*

Let op : Dit programma zal wellicht evolueren doorheen het schooljaar.

Programma 830 Mediawijsheid – 2 lesuren – In 2016-2017 het meest geboekte programma 

Samenvatting :

Voor kinderen van vandaag is het gebruik van digitale media heel gewoon. Alsmaar vroeger maken ze gebruik van sociale media. Wat ze niet vinden, zoeken ze via een zoekmachine. We mogen er evenwel niet van uitgaan dat kinderen ‘wijs’ gebruik maken van deze nieuwe media. Deze ‘mediawijze’ presentatie wil hen hierin sterker maken. Ter ondersteuning van wat ze leren op school en thuis.

Items :

Dit programma bevat een mix van items uit de andere programma’s. Perfect voor wie gewoon een goed programma wil en hiervoor vertrouwt op de keuze van de spreker. Een vb. :

NummerTitelTijdsduurOpmerking
132Wat mag met foto's ?*Korte versie
231Kritisch kijken*Korte versie
332Pesten : omstaanders**
431Privacy online**

Tip : Boek dit programma voor de leerlingen van het 6e leerjaar en het programma 820 Mediawijsheid voor de leerlingen van het 5e leerjaar.

 


Items (samenvatting)

Let op : sommige items staan niet in het programma-aanbod hierboven. Je kunt ze wél boeken. 

Item 132 – Wat mag met foto’s ?

Mag je een foto nemen van je vrienden, je familie, andere mensen ? Mag je zo’n foto online plaatsen ? Mag je zo’n foto delen ? Veel kinderen hebben hier geen idee van, behalve wat ze er thuis over horen (en zien). In dit item worden de puntjes op de i gezet. Mét concrete situaties.

Item 134 – Getagd op Facebook – NIEUW

Het nieuwe normaal : mensen nemen foto’s, plaatsen die op Facebook en taggen je. Dat is ook de bedoeling … van Facebook. En best handig. Toch wil niet iedereen dat. In dit item focussen we op het taggen en getagd worden : wat is er mis mee, wat kun je eraan doen ?

Item 231 – Kritisch kijken

Veel van wat je online vindt, is waar. Maar niet alles is waar. Je moet dan ook niet alles zomaar geloven. Aan de hand van enkele verhalen en filmpjes bekijken we wat je kan helpen om ware en onware informatie & verhalen te onderscheiden.

Item 232 – Echt of bewerkt ?

Je komt online geregeld fantastische foto’s tegen waarbij je twijfelt of wat je ziet wel kan. Terecht : het standpunt van de fotograaf kan een ‘verkeerde’ indruk geven, beeldbewerking is courant. We bekijken dat bij heel wat foto’s en geven een gemakkelijke tip om na te gaan of een foto echt is of bewerkt.

Item 233 – Fake nieuws – NIEUW

Fake nieuws is online overal aanwezig : op krantensites (helaas !) of in virale filmpjes. We bekijken hoe je kunt weten of nieuws waar is of niet.

Item 331 – Pesten online

Over online pesten en wanneer het maar plagen is of een grapje. Waarin offline pesten verschilt van online pesten. Waarom kinderen gepest worden online.

Item 332 – Pesten & de omstaanders

Wat kun je doen als je getuige bent van online gepest ? Meer dan veel kinderen denken. Al vraagt het soms lef om te durven opkomen voor de goede sfeer in de klas.

Item 335 – Gepest online melden

Wat kun je doen als je online gepest wordt of online pestberichten ziet ? Ik toon o.m. concreet hoe je een pestfilmpje op You-Tube kunt rapporteren.

Item 421 – Privacy online

Chat-apps zijn booming. Vooral omdat het leuk is om met je vrienden contact te houden. Publieke sociale media zijn anders : daar hangen veel meer risico’s aan vast. We bekijken het stap na stap en hoe je met beide verstandig kunt omgaan.

Item 431 – Privacy online

Kinderen zitten vandaag op publieke sociale media zonder door te hebben in welk mijnenveld voor volwassenen ze zich bewegen. Wie kan mijn bericht zien ? Hoever kan een bericht verspreid geraken ? Hoe moeilijk het is om het dan nog te verwijderen ? We bekijken het stap na stap en hoe je er verstandig kunt mee omgaan.

Item 445 – Privacy & Facebook

Je privacy op publieke sociale media als Facebook heb je deels zelf in de hand. Bv. door ervoor te zorgen dat alleen je vrienden je berichten kunnen zien. Of je niet zomaar laten taggen op foto’s. Er is evenwel meer : Facebook en andere sociale media zijn gratis. Daar staat een prijs tegenover, die van onze privacy. Ook dat heb je deels zelf in de hand. Bv. door (indien gewenst) van die sociale media geen gebruik te maken of (indien mogelijk) je privacy-instellingen aan te passen. Complexe zaken op een eenvoudige manier gebracht.

Item 721 – Veilig wachtwoord

Met wie deel je je wachtwoord ? Wat is een veilig wachtwoord ? Ik laat enkele vrijwilligers hun wachtwoord testen op kraakbaarheid en vertel hoe je kunt zorgen voor een niet-te-kraken-wachtwoord.

Item 745 – Facebook instellingen

Facebook is een fantastisch sociaal medium, maar ook een plek waar je privacy bedreigd wordt, alsook waar gepest wordt. Dat heb je deels zelf in de hand. Ik laat een vrijwilliger inloggen en bekijk nìet zijn/haar tijdlijn, maar bespreek de belangrijkste knopjes van de instellingen om je Facebook méér privacy-veilig en/of pest-veilig te maken.

Item 901 – Pauze

Bij een sessie van meer dan 1 lesuur wordt standaard halfweg een ‘babbelpauze’ van enkele minuten voorzien.

Print Friendly, PDF & Email