Leerlingen 3e graad BaO

Deze pagina wordt klaargezet voor het schooljaar 2018-2019. 

Nieuw in 2018-2019

  • De tijdsduur van de items wordt aangegeven in minuten.

 


Programma’s

Standaard duurt een presentatie voor leerlingen 2 lesuren of 100 minuten. Een kortere presentatie kan uiteraard ook.  

Lees ook : een programma kiezen

Legende bij de tabellen :

Items : voorlopige nummering en titels ! De beschrijving van de items vind je verder op deze pagina.
Minuten : de opgegeven tijd kan wijzigen !

330 Pesten

Samenvatting :

Is online pesten een probleem ? Waarom pesten kinderen online ? Wat kun je doen als je online gepest wordt ? Het komt allemaal aan bod, met getuigenissen van kinderen en een psychologe. Met extra tips voor wat je kunt doen als je zelf gepest wordt.

De spreker focust eerst op digitaal pesten. Is online pesten een probleem ? Waarom pesten kinderen online ? Wat als je getuige bent van online pesten ? Wat kun je doen als je online gepest wordt ? Het komt allemaal aan bod, met getuigenissen van kinderen en een psychologe. Met extra tips voor wat je kunt doen als je zelf gepest wordt.

Programma :

ItemsMinutenOpmerking
Intro10
331Pesten : intro35
332Pesten : de omstaanders30
Pauze5
333Pesten : gepest30
Totaal110
430 Privacy

Samenvatting :

Chat-apps zijn booming. Vooral omdat het leuk is om met je vrienden contact te houden. Publieke sociale media zijn anders : daar hangen veel meer risico’s aan vast. Wie wat kan zien. Hoever een bericht verspreid kan geraken. Hoe moeilijk het is om het dan nog te verwijderen. We bekijken het stap na stap en hoe je er verstandig kunt mee omgaan.

Programma :

ItemsMinutenOpmerking
Intro10
421Privacy online35
431Privacy online35
Totaal80
730 Veilig internet – NIEUW

Samenvatting :

Programma :

ItemMinutenOpmerking
Intro10
731Veilig wachtwoord25
732Emoji15
335Gepest online melden20
Totaal70
830 Wetten & afspraken – NIEUW

Samenvatting :

Hoe familie foto’s van jou online plaatst mét je naam erbij. …

Programma :

ItemMinutenOpmerking
Intro10
831Wat mag met foto's ?40
832Getagd op Facebook10
Totaal60
920 Mediawijsheid – In 2017-2018 het meest geboekte programma

Dit programma zit ook in het aanbod voor leerlingen van de 2e graad en is vooral interessant indien men het 5e en het 6e leerjaar een verschillend programma wil geven.

Samenvatting :

Voor kinderen van vandaag is het gebruik van digitale media heel gewoon. Alsmaar vroeger maken ze gebruik van sociale media. Wat ze niet vinden, zoeken ze via een zoekmachine. We mogen er evenwel niet van uitgaan dat kinderen ‘wijs’ gebruik maken van deze nieuwe media. Deze ‘mediawijze’ presentatie wil hen hierin sterker maken. Ter ondersteuning van wat ze leren op school en thuis.

Programma :

ItemsMinutenOpmerking
Intro10
421Privacy online35
721Veilig wachtwoord25
Pauze5
321Pesten : intro20
323Pesten : gepest10
Totaal100
930 Mediawijsheid – In 2017-2018 het meest geboekte programma 

Samenvatting :

Voor kinderen van vandaag is het gebruik van digitale media heel gewoon. Alsmaar vroeger maken ze gebruik van sociale media. Wat ze niet vinden, zoeken ze via een zoekmachine. We mogen er evenwel niet van uitgaan dat kinderen ‘wijs’ gebruik maken van deze nieuwe media. Deze ‘mediawijze’ presentatie wil hen hierin sterker maken. Ter ondersteuning van wat ze leren op school en thuis.

Programma :

Dit programma bevat een mix van items uit de andere programma’s. Perfect voor wie gewoon een goed programma wil en hiervoor vertrouwt op de keuze van de spreker. Een vb. :

ItemsTijdsduurOpmerking
Intro10
831Wat mag met foto's ?40
Pauze5
431Privacy online15
332Pesten : omstaanders30
Totaal100

Tip : Boek dit programma voor de leerlingen van het 6e leerjaar en het programma 820 Mediawijsheid voor de leerlingen van het 5e leerjaar.

 


Items

De beschrijvingen worden geüpdated in de komende maanden. 

Tip : Niet alle items staan beschreven op deze pagina :

Intro

Inleiding & slot van de presentatie. Komt in een presentatie uiteraard maar 1 keer voor.

Pauze

Bij een sessie van meer dan 1 lesuur wordt standaard halfweg een ‘babbelpauze’ van enkele minuten voorzien.

132 Wat mag met foto’s ?

Mag je een foto nemen van je vrienden, je familie, andere mensen ? Mag je zo’n foto online plaatsen ? Mag je zo’n foto delen ? Veel kinderen hebben hier geen idee van, behalve wat ze er thuis over horen (en zien). In dit item worden de puntjes op de i gezet. Mét concrete situaties.

134 Getagd op Facebook – NIEUW

Het nieuwe normaal : mensen nemen foto’s, plaatsen die op Facebook en taggen je. Dat is ook de bedoeling … van Facebook. En best handig. Toch wil niet iedereen dat. In dit item focussen we op het taggen en getagd worden : wat is er mis mee, wat kun je eraan doen ?

231 Kritisch kijken

Veel van wat je online vindt, is waar. Maar niet alles is waar. Je moet dan ook niet alles zomaar geloven. Aan de hand van enkele verhalen en filmpjes bekijken we wat je kan helpen om ware en onware informatie & verhalen te onderscheiden.

232 Echt of bewerkt ?

Je komt online geregeld fantastische foto’s tegen waarbij je twijfelt of wat je ziet wel kan. Terecht : het standpunt van de fotograaf kan een ‘verkeerde’ indruk geven, beeldbewerking is courant. We bekijken dat bij heel wat foto’s en geven een gemakkelijke tip om na te gaan of een foto echt is of bewerkt.

233 Fake nieuws – NIEUW

Fake nieuws is online overal aanwezig : op krantensites (helaas !) of in virale filmpjes. We bekijken hoe je kunt weten of nieuws waar is of niet.

331 Pesten online

Over online pesten en wanneer het maar plagen is of een grapje. Waarin offline pesten verschilt van online pesten. Waarom kinderen gepest worden online.

332 Pesten & de omstaanders

Wat kun je doen als je getuige bent van online gepest ? Meer dan veel kinderen denken. Al vraagt het soms lef om te durven opkomen voor de goede sfeer in de klas.

335 Gepest online melden

Wat kun je doen als je online gepest wordt of online pestberichten ziet ? Ik toon o.m. concreet hoe je een pestfilmpje op You-Tube kunt rapporteren.

421 Privacy online

Chat-apps zijn booming. Vooral omdat het leuk is om met je vrienden contact te houden. Publieke sociale media zijn anders : daar hangen veel meer risico’s aan vast. We bekijken het stap na stap en hoe je met beide verstandig kunt omgaan.

431 Privacy online

Kinderen zitten vandaag op publieke sociale media zonder door te hebben in welk mijnenveld voor volwassenen ze zich bewegen. Wie kan mijn bericht zien ? Hoever kan een bericht verspreid geraken ? Hoe moeilijk het is om het dan nog te verwijderen ? We bekijken het stap na stap en hoe je er verstandig kunt mee omgaan.

445 Privacy & Facebook

Je privacy op publieke sociale media als Facebook heb je deels zelf in de hand. Bv. door ervoor te zorgen dat alleen je vrienden je berichten kunnen zien. Of je niet zomaar laten taggen op foto’s. Er is evenwel meer : Facebook en andere sociale media zijn gratis. Daar staat een prijs tegenover, die van onze privacy. Ook dat heb je deels zelf in de hand. Bv. door (indien gewenst) van die sociale media geen gebruik te maken of (indien mogelijk) je privacy-instellingen aan te passen. Complexe zaken op een eenvoudige manier gebracht.

721 Veilig wachtwoord

Met wie deel je je wachtwoord ? Wat is een veilig wachtwoord ? Ik laat enkele vrijwilligers hun wachtwoord testen op kraakbaarheid en vertel hoe je kunt zorgen voor een niet-te-kraken-wachtwoord.

745 Facebook instellingen

Facebook is een fantastisch sociaal medium, maar ook een plek waar je privacy bedreigd wordt, alsook waar gepest wordt. Dat heb je deels zelf in de hand. Ik laat een vrijwilliger inloggen en bekijk nìet zijn/haar tijdlijn, maar bespreek de belangrijkste knopjes van de instellingen om je Facebook méér privacy-veilig en/of pest-veilig te maken.

 

Print Friendly, PDF & Email