Afgestudeerd als eerste Vlaamse mediacoach

mediacoach_logoSinds enkele dagen mag ik me officieel ‘Mediacoach’ noemen. Ik volgde daarvoor dit schooljaar een nieuwe opleiding die georganiseerd werd met de steun van de Vlaamse ministers van Onderwijs en van Media, Pascal Smet en Ingrid Lieten. 

De opleiding, die negen sessies omvatte en parallel in Leuven en Gent liep, richtte zich tot professionals uit het jeugdwerk, het onderwijs en de bibliotheeksector die werken met jongeren tussen 12 en 16. Bedoeling is dat deze mediacoaches binnen hun eigen organisatie gaan fungeren als aanspreekpunt voor de pedagogische aanpak van thema’s als mediagebruik, onlinerelaties en informatievaardigheden en er tevens mee richting geven aan het mediawijsheidsbeleid.

De opleiding bood vooreerst een theoretisch kader. Naast inleidende sessies rond mediawijsheid, evolutie van de media en jongerencultuur, kwamen items aan bod zoals media-identiteit en privacy, informatievaardigheden, mediaproductie, ‘media en spel’, ‘media en relaties’ en ‘media, burger en samenleving’. Daarnaast lag de focus op het uitwerken van activiteiten rond digitale media waarbij goede, inspirerende praktijkvoorbeelden getoond worden. De nieuwe media bieden immers kans om jongeren op een andere manier te bereiken en hun creativiteit te prikkelen.

Ik heb gehoord dat deze opleiding ook volgend schooljaar (2013-2014) zal worden georganiseerd. Ik wil ze in het bijzonder aanbevelen aan wie op school aan het werk is als ICT-verantwoordelijke of verantwoordelijk is voor de mediatheek en  interesse heeft voor mediawijsheid. Meer info bij Linc.

Print Friendly, PDF & Email