Jongeren voelen druk om te cyberpesten

Cyberpestkoppen zijn ervan overtuigd dat leeftijdsgenoten pesten via het internet en de gsm goedkeuren, en geven aan dat ze vaak druk ervaren om eraan mee te doen. Dat blijkt uit het onderzoek van Sara Pabian (UAntwerpen) waarbij 2.000 Vlaamse jongeren tussen 10 en 17 jaar twee jaar lang werden opgevolgd.

Uit de enquêtes blijkt dat daders vaak denken dat cyberpesten nu eenmaal de norm is onder jongeren. Bovendien gaven jongeren aan dat er soms zelf verwacht wordt dat ze (ook) cyberpesten.

Een ander belangrijk kenmerk van cyberpestkoppen is hun “mensenkennis”. Daders van cyberpesten zijn goed in het inschatten van wat andere jongeren denken, doen en voelen. “Voor meer subtiele vormen van pesten kan de “sociale” intelligentie zorgen voor het machtsonevenwicht tussen dader en slachtoffer”, zegt Pabian. “Daders zijn vlot in de omgang met andere jongeren, terwijl slachtoffers dat meestal niet zijn en bang zijn om bekritiseerd te worden door anderen. Dat maakt van hen een gemakkelijke prooi.”

Daders van cyberpesten hebben wel vaker een slechte relatie met leerkrachten. “Cyberpesten gaat vaak gepaard met ander probleemgedrag zoals pesten op school en zich afzetten tegen andere schoolnormen.”

Bron : De redactie

Het onderzoek van Sara Pabian plaatst 3 elkaar versterkende aspecten rond digitaal pesten in de kijker :

  1. Digitaal pesten is deel van een jongerencultuur.
  2. Digitale pestkoppen zijn sociaal sterk.
  3. De relatie digitale pestkop – leraar is slechter.

Dit plaatst opvoeders voor een grote uitdaging :

  1. Werken aan een positieve omgangscultuur.
  2. Sociaal sterke leerlingen stimuleren tot positief sociaal gedrag.
  3. Werken aan een betere relatie met (ex-)pesters.

De presentaties voor leerlingen willen alvast de eerste 2 bevorderen :

  1. Omstaanders worden bewust gemaakt van het effect van het liken van een pestbericht en worden gestimuleerd om te durven reageren op digitaal pesten.
  2. Positief sociaal gedrag wordt gepresenteerd als gedrag waar iedereen beter van wordt, ook de pester.

Meer info bij de programma’s over digitaal pesten voor de diverse doelgroepen en bij de items over digitaal pesten.

Print Friendly, PDF & Email