Lezingen Internetvaardig : opnieuw vrij van BTW

Goed nieuws voor scholen : de lezingen Internetvaardig zijn opnieuw vrij van BTW !

In de voorbije 3 maand werd BTW aangerekend op sommige sessies, dit naar aanleiding van gewijzigde BTW-wetgeving. Sinds 1 april is de BTW-wetgeving nogmaals veranderd, waardoor Internetvaardig opnieuw de kans krijgt om lezingen aan te bieden zonder BTW te moeten aanrekenen.

Dit is goed nieuws voor scholen die een lezing voor leerkrachten of directieteams willen organiseren : de kostprijs daalt met zeg maar 21%.

Minder goed nieuws : dit voordeel is maar mogelijk als het aantal lezingen Internetvaardig voor professionals in aantal beperkt blijft. Positief verwoord : die worden exclusiever. 🙂 Een boekingsstop op de sessies voor professionals behoort daarmee tot de mogelijkheden.

Voor de liefhebbers van wetgeving : door gewijzigde wetgeving (WBTW 44) moet in principe vanaf 2014 BTW aangerekend worden op àlle sessies Internetvaardig. De wet voorziet een uitzondering voor de sessies voor leerlingen (WBTW 44 §2 4°) en voor de presentaties voor ouders (onder voorwaarden – WBTW 44 §2 8°). Die regelgeving blijft bestaan. Nieuw vanaf 1 april 2014 (WBTW 56 §2) is dat de sessies die niet vrijgesteld zijn van BTW – in hoofdzaak de lezingen voor professionals – , toch worden vrijgesteld … als het aantal (i.c. de omzet ervan) per jaar beperkt blijft.
2 groepen winnen hierbij : 1/ wie een sessie boekt voor professionals heeft het voordeel geen BTW te moeten betalen (dat scheelt 21% op de factuur), en 2/ ik win op administratief vlak : de BTW-administratie hoef ik niet te voeren, een eenvoudige administratie volstaat. Helaas is er ook een verliezer, nl. de scholen die geen lezing voor professionals meer kunnen boeken eenmaal het plafond ervan voor het lopende kalenderjaar bereikt is. Zij kunnen uiteraard nog uitwijken naar een volgend kalenderjaar.

Print Friendly, PDF & Email