Mediawijs in de basisschool

Al meerdere schooljaren ga ik spreken voor de leerlingen van Basisschool OLV Visitatie in Mariakerke. De leerlingen van het 5e leerjaar krijgen het programma ‘430 Je online privacy‘. Voor de leerlingen van het 6e leerjaar is er ‘330 Digitaal pesten‘. ICT-coördinator Jordan Biskup zorgde voor dit verslag en enkele foto’s.

“Dat computers, tablets en internet allom tegenwoordig zijn hoeven we niet meer te zeggen. Veel kinderen gaan er thuis mee aan de slag. Ook op school gebruiken we media om mee aan de slag te gaan. Zo hebben onze leerlingen vanaf het vijfde leerjaar een e-mailadres en online werkruimte via de school. Het is immers één van onze opdrachten om kinderen hiermee te leren werken. Om aan onze mediawijsheid te werken, geeft Filip Bourgeois elk jaar een interactieve sessie aan onze leerlingen waarin hij het heeft over wachtwoorden en wachtzinnen, wat gebeurt er met zaken die ik online post, wat als het eens fout loopt…”

 

K3 ik ben online Mariakerke 2015 breed

Aanbod Internetvaardig opgenomen in ICT-leerlijn

 

ICT-leerlijn website

De website ICT-leerlijn is een nieuw initiatief van de ICT-coördinatoren van de scholengemeenschap Sint-Jan & Visitatie te Gent. Daarmee willen zij hun collega’s in de klas sterker maken in het werken met ICT in de klas.

Onder het luik ‘veilig‘ vind je een pagina over de ‘sessies mediawijsheid Filip Bourgeois‘ :

 

Vreemde ogen dwingen soms meer… Sinds schooljaar 2013-2014 is Filip Bourgeois vaste gast op onze scholen. Uit het ruime aanbod voor het basisonderwijs wordt voor de leerlingen van het vijfde en of zesde leerjaar een aanbod samengesteld met als vaste waarden:

  • Facebook-instellingen
  • veilig online
  • pesten online
  • ik ben online

Op een bevattelijke en aantrekkelijke wijze worden kinderen attent gemaakt op hun online gedrag, gevolgen van online acties en hoe ze zich kunnen wapenen tegen ongewenst gedrag. Deze sessies worden in het begin van het schooljaar aangeboden omwille van de opstart van vICTos. De klasleerkracht volgt de sessie mee en heeft zo een referentiekader om in de loop van het schooljaar naar te verwijzen (denk bijvoorbeeld aan printscreen, welke info vraagt men mij, wachtwoord delen…).

Ouderraden kunnen ook op Filip Bourgeois beroep doen om aansluitend voor ouders te komen praten (dit gebeurde voor het eerst in schooljaar 2013-2014 tijdens twee ouderavonden (schooloverschrijdend aangeboden).

De sessies waarnaar verwezen wordt, zijn de sessies voor leerlingen basisonderwijs.