Aanbod Internetvaardig opgenomen in ICT-leerlijn

 

ICT-leerlijn website

De website ICT-leerlijn is een nieuw initiatief van de ICT-coördinatoren van de scholengemeenschap Sint-Jan & Visitatie te Gent. Daarmee willen zij hun collega’s in de klas sterker maken in het werken met ICT in de klas.

Onder het luik ‘veilig‘ vind je een pagina over de ‘sessies mediawijsheid Filip Bourgeois‘ :

 

Vreemde ogen dwingen soms meer… Sinds schooljaar 2013-2014 is Filip Bourgeois vaste gast op onze scholen. Uit het ruime aanbod voor het basisonderwijs wordt voor de leerlingen van het vijfde en of zesde leerjaar een aanbod samengesteld met als vaste waarden:

 • Facebook-instellingen
 • veilig online
 • pesten online
 • ik ben online

Op een bevattelijke en aantrekkelijke wijze worden kinderen attent gemaakt op hun online gedrag, gevolgen van online acties en hoe ze zich kunnen wapenen tegen ongewenst gedrag. Deze sessies worden in het begin van het schooljaar aangeboden omwille van de opstart van vICTos. De klasleerkracht volgt de sessie mee en heeft zo een referentiekader om in de loop van het schooljaar naar te verwijzen (denk bijvoorbeeld aan printscreen, welke info vraagt men mij, wachtwoord delen…).

Ouderraden kunnen ook op Filip Bourgeois beroep doen om aansluitend voor ouders te komen praten (dit gebeurde voor het eerst in schooljaar 2013-2014 tijdens twee ouderavonden (schooloverschrijdend aangeboden).

De sessies waarnaar verwezen wordt, zijn de sessies voor leerlingen basisonderwijs.

Op 11 een smartphone en Facebook

Vandaag (28/8/2014) in Het Nieuwsblad staan cijfers uit het Vlaamse luik van Net Children Go Mobile, een Europees onderzoeksproject naar het mobiele gebruik van technologie door kinderen.

Enkele opvallende resultaten :

 • 35 procent van de Belgische kinderen tussen 9 en 16 heeft een smartphone.
 • Eén op de vier (24%) heeft een tablet.
 • 1 op de 3 Belgische meisjes tussen 9 en 12 jaar maakt gebruik van een laptop.
 • 75% van de 9- en 10- jarigen sms-en elke dag met hun vrienden.
 • 4% van de meisjes tussen 9 en 12 speelt online spelletjes met vrienden, 42 % van de jongens.
 • 10% van de kinderen sprak het voorbije jaar af met iemand die ze alleen kenden van het internet, vaak wel vrienden van vrienden.
 • 55% van de 11- en 12-jarigen heeft een profiel op een sociaal netwerk, 8 op 10 hiervan zit op Facebook (mag officieel pas vanaf 13). 92% van de 15- en 16-jarigen zit op een sociaal netwerk.
 • 3 op 4 aanvaardt enkel vriendschapsverzoeken van mensen die ze kennen.

Belangrijkste conclusie ? Mediawijsheid is duidelijk een opdracht vanaf het basisonderwijs.

Bron : Op 11 een smartphone en Facebook (onderzoek), Pedro De Bruyckere

‘Belangrijkste conclusie ? Mediawijsheid is duidelijk een opdracht vanaf het basisonderwijs.’

De presentatie ‘730 Sociale media‘ voor leerlingen van de 3e graad basisonderwijs wil scholen hierin ondersteunen.