Elke schooldag 36 klachten over pesten

Elke schooldag ­openen de centra voor leerlingen­begeleiding of CLB’s 36 dossiers over pesten. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. “Want 30 à 40 procent van de slachtoffers praat er met niemand over.” In het schooljaar 2012-2013 klopten in totaal 6.516 leerlingen aan bij een CLB met een vraag over pesten. Dat blijkt uit cijfers van VCLB, dat de centra voor leerlingenbegeleiding overkoepelt.

“Het gaat om scholieren die een beroep deden op een CLB omdat ze gepest werden, ­omdat een vriend of vriendin van hen daar het slachtoffer van was of omdat ze zelf aan pesterijen deden”, vertelt Annelies De Graeve van de VCLB-Koepel. “En dat zijn er veel, dat vinden wij zelf ook. Er wordt in de scholen ­nochtans goed rond pesten gewerkt.”

Pestdeskundige Gie Deboutte (Universiteit Antwerpen) betwist dat. Hij pleit ervoor dat scholen een pestbeleid opnemen in hun permanente werking. “Dat moeten we echt verplichten”, vindt hij. Want kortstondige acties, ­zoals een antipestweek, hebben volgens Deboutte geen duurzaam effect. “We moeten de lat hoger leggen. 6.516 leerlingen ís al veel, maar in realiteit is het probleem nog groter: 30 à 40 procent van wie met pesten te maken krijgt, houdt dat voor zichzelf.”

Bron : Het Laatste Nieuws

Pestdeskundige Gie Deboutte (Universiteit Antwerpen) pleit ervoor dat scholen een pestbeleid opnemen in hun permanente werking. Want kortstondige acties, ­zoals een antipestweek, hebben geen duurzaam effect. “We moeten de lat hoger leggen. 6.516 leerlingen ís al veel, maar in realiteit is het probleem nog groter : 30 à 40 procent van wie met pesten te maken krijgt, houdt dat voor zichzelf.”

Wil je de ouders sensibiliseren voor het pestbeleid van de school ? De presentatie ‘320 digitaal pesten‘ biedt hiervoor kansen.

Dossier : cyberpesten

mediawijs logoMediawijs.be heeft sinds haar ontstaan al meerdere interessante dossiers rond een aspect van mediawijsheid online geplaatst. De pen werd daarbij telkens vastgehouden door Vlaamse wetenschappers.

Eén van de dossiers gaat over digitaal pesten of cyberpesten. Een lijstje van de items die aan bod komen :

Ik wil dit dossier warm aanbevelen voor wie snel meer wil weten over de thematiek. Er is overigens enige overeenkomst tussen de info uit dit dossier en mijn lezing ‘370 Digitaal pesten‘ voor leerkrachten en schooldirecties. Dat is logisch : beide werden samengesteld in dezelfde periode en putten (wellicht) deels uit dezelfde bronnen.

 

Lezing op colloquium directeurs op 26-28 november

Op woe 26, don 27 en vrij 28 november houden de directeurs basisonderwijs van het vrij onderwijs uit de regio Mechelen-Brussel hun jaarlijks colloquium. Dit gaat door in een congrescentrum in Oostende.

Ik breng er de lezing ‘370 Digitaal pesten‘ :

De lezing bestaat uit 2 luiken : info en aanpak. Digitaal pesten wordt daarbij onderscheiden van offline pesten, zij het dat digitaal pesten en offline pesten vaak over dezelfde jongeren gaat, alleen het platform (offline – online) verschilt. We bekijken wie vooral gepest wordt en welk effect dit heeft op hen, waarin digitaal pesten verschilt van het offline pesten, welke schade digitaal pesten aanricht bij àlle betrokkenen en hoe een pester tot zijn pesterig gedrag komt. Na de pauze volgt de aanpak. De spreker focust daarbij sterk op wat de school preventief kan doen, waarbij het sensibiliseren van de omstaanders het belangrijkste – maar niet het enige – facet wordt. Hij verwijst daarbij voortdurend naar recente wetenschappelijke onderzoeksgegevens.