Opleiding tot mediacoach opnieuw in 2015

Mediacoach is een opleiding voor professionelen die werken met jongeren en/of volwassenen en die mediawijsheid willen integreren in hun eigen werkpraktijk.

Mediawijsheid is onontbeerlijk in de huidige maatschappij. Deze term duidt op “het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemediatiseerde wereld.”

Enerzijds biedt het opleidingstraject ‘Mediacoach’ een theoretisch kader om te starten met diverse digitale media binnen de eigen werking. Anderzijds ligt de focus van deze opleiding op het realiseren van concrete activiteiten rond digitale media. Het tonen van goede praktijkvoorbeelden biedt inspiratie en de deelnemers moeten zelfstandig een project opzetten binnen de eigen setting. Een mediacoach fungeert ook als aanspreekpunt binnen de eigen werking voor de pedagogische aanpak van het thema multimedia.

Opleiding Mediacoach in 2015

In januari 2015 start de 3de edititie van de Mediacoach opleiding, hierbij een overzichtje van alle informatie omtrent deze nieuwe opleiding :

Bron : Mediacoach – Een mediawijs traject voor professionelen

Mediacoach is een opleiding voor professionelen die werken met jongeren en/of volwassenen en die mediawijsheid willen integreren in hun eigen werkpraktijk.

Filip Bourgeois is sinds 2013 officieel ‘mediacoach’, één van de eersten in Vlaanderen die deze erkende opleiding volgde.